באליידיגונג

פֿון װיקיפּעדיעטשעפן מיינט וויי צו טון מיט ווערטער און יענעם באליידיגן. די תורה פארבאט עס, אזוי ווי עס שטייט, ”לא תונו איש את עמיתו”


געפילן