גאסטרא-ענטעריטיס

פֿון װיקיפּעדיע

גאַסטרא-ענטעריטיס אדער אינפֿעקטיווער שילשול איז א מעדיצינישער צושטאנד פון אן אנצינדונג פון די קישקעס וואס ציט אריין סיי די מאגן ("גאסטרא-") סיי די קליינע קישקע ("ענטערא-"). ער ווייזט זיך אויס מיט שילשול, ברעכן, בויכשמערצן און קארטשן. ביי קינדער קומט ער געוויינלעך צוליב א ראטאווירוס; ביי געוואקסענע מענטשן, פון א נאראווירוס אדער קאמפילאבאקטער. מען קען אים כאפן פון עסן וואס איז נישט געווען געקאכט גענוג, פון קאנטאמינירטן וואסער, אדער פון אן אנדער מענטש וואס ליידט דערפון. כדי צו פארמיידן כאפן גאסטרא-ענטעריטוס זאל מען טרינקען ריין וואסער און וואשן די הענט גוט מיט זייף.

כדי זיך ווידערהוילן זאל מען טרינקען גענוג פליסיקייטן. אנטיביאטיק העלפט נישט.