אפרים שטערן

פֿון װיקיפּעדיע

אפרים שטערן איז א איש החסד והמעש, ער איז פון די אנפירער פון דער "עדה החרדית" אין ירושלים, און איז דער רוח החיים פון דער סאטמארער קהילה אין ירושלים. ער פירט אן מיט דעם מפעל הצדקה והחסד "עונג שבת ויום טוב", וואס שיקט ארום שבת פעקלעך פאר טויזנטער משפחות מדי שבוע בשבוע, ובפרט פאר א יום טוב ווי שבועות, סוכות, און פסח, ווען מען שפארט אפ אפאר ריזיגע גאסן און טיילט אויס צענדליגער פראדוקטן פאר איבער צען טויזנט משפחות, אויף אים זאגט מען אז דאס וואס סשטייט אין דער הגדה "כָּל דִכְפִין יֵיתֵי וְיֵיכֹל" גאנץ כלל ישראל זאגט עס און אפרים שטערן איז עס מקיים בפועל, ער גייט שוין אן מיט די אקטיוויטעטן פאר ארום פערציג יאר, היינטצוטאגס האבן שוין פילע אנגעהויבן נאכצומאכן זיינע אקטיוויטעטן.

ער איז אלע יארן דער יד ימין פון גדולי ישראל, געווען פון די סאמע נאנטסטע מענטשן ביים ברך משה, און אזוי אויך געווען איש אמונו פונעם ראב"ד העדה החרדית רבי ישראל יעקב פישער, און היינט צוטאג'ס דער יד ימין פון גאב"ד ירושלים רבי יצחק טובי' וויס און אזוי אויך פון רבי יעקב מאיר שעכטער.

ער איז א זון פון מאיר שטערן.

שבת האט ער וועכענטליך א ערך פון 100 אדער 120 געסט (בחורים תושבי חו"ל) ביי א סעודה, געסט פארציילן אז זיין הויז איז ממש דער אהל אברהם אבינו בדורינו,