אמאליגע אידישע לידער

פֿון װיקיפּעדיע

אמאליגע אידישע לידער איז אן אלבאם וואס אנטהאלט זעכציג אידישע לידער געזונגען דורך בארימטע חזנים פונעם פריערדיגן דור. ס'איז ערשינען דורכן אנשטאלט פארן ארויסגעבן אור-אלטע חזנישע לידער (מכון להוצאת שירי חזנים עתיקים) נאך חנוכה תשע"א.

בייגעלייגט דערצו איז א ביכל אין וואס זענען אפגעשריבן אלע לידער, וואס אזוי פארשטייט מען די ווערטער וואס מ'האט נישט פארשטאנען ביז היינט.

דער אלבאם האט דריי דיסקן מיט די פאלגנדע לידער.


ערשטער דיסק:

ליד חזן רעקארדירט
א דו'דעלע מרדכי הערשמאן            ו' אלול תרפ"ב
שולמית יאסעלע ראזנבלאט תרס"ט
אשא עיני לייבעלע וואלדמאן
שבת נאך הבדלה לייבעלע וואלדמאן
בארדיטשובער געזאנג (לאמיר דערציילן) מרדכי הערשמאן ד' אלול תרפ"ד
גייט דער איד אין ביהמ"ד מרדכי הערשמאן טבת תרפ"ו
דאס פלעשל לייבעלע וואלדמאן
וכך היה אומר דוד רויטמאן
זכרנו לחיים שלום כ"ץ
דאס נייע יאר לייבעלע וואלדמאן
נעילה משה קוסעוויצקי
קעניג ליבער פאטער (ארגינעלער נאמען: א געבעט) מרדכי הערשמאן
המבדיל שלמה ראטשטיין תרפ"א
זאל נאך זיין שבת שלום כ"ץ
ישמח משה מרדכי הערשמאן ניסן תרפ"ז
אויפן פריפעטשיק יאן פירס
אין חדר אריין מרדכי הערשמאן י"ב אלול תרפ"ב
תורה די בעסטע סחורה מרדכי הערשמאן תשרי תרפ"ח

צווייטער דיסק:

אבינו מלכנו מרדכי הערשמאן תשרי תרפ"ח
דאס אידישע האפענונג משה אוישער ז' אלול תרפ"ט
דאס אידישע ליד פנחס בורנשטיין
די אייביגע טענה לייבעלע וואלדמאן
אליהו הנביא פנחס בורנשטיין
הבט משמים דוד רויטמאן תרפ"ג
זאמד און שטערן מרדכי הערשמאן ט"ו חשון תרפ"ד
לאמיר זיך איבערבעטן יאסעלע ראזענבלאט      כ"א אייר תרפ"ו
לשנה הבאה שלמה ראטשטיין תרפ"ג
מן המיצר מרדכי הערשמאן ט"ו אדר תרפ"ה
נר תמיד מרדכי הערשמאן א' דר"ח אדר ב' תרפ"ד
סעודה'ניו יאסעלע מיט
שמואל מאלאווסקי
כ"א אייר תרפ"ו
א פאסטוכל א טרוימער פנחס בורנשטיין
דאס פארטריבענע טייבעלע יאסעלע תרס"ט
דאס פּינטעלע איד פּנחס בורנשטיין
קלי קלי יאסעלע ח"י ניסן תרפ"ג
רויז רויז בנימין אונגאר
שומר ישראל משה קוסעוויצקי
שופר של משיח (נישט ווייט צו גיין)            יאסעלע ה' אייר תרפ"ד
נישט ווייט צו גיין קען יעדער זעהן ווי אונטער א שטיין אין א טיפער היים ליגט אונעזר קרוין לאנגע יארן שוין פון אונזער דוד מלך ישראל, דוד! דוד! שטיי אוף פין דיין שלאף געטרייער פאסטאך ... זע ווי מ'קלפט אויס דיינע שאף און קיינער נעמט זיך פאר זיי נישט אן, אבער אז מ'וועט הערן דעם שופר של משיח -יא! וועט אויפשטיין פון זיין קבר גיך,- יא! און וועט זי זעצן אויף זיין שטיל אין וועט געבן אוף זיין פידל א שפיל, און אויף דער מינוט וועט ער געבן א ווינק אפילו מוזיקאנטן אין יעדער איד וועט זינגען דאס ליד דעם תהלים דעם באקאנטן... אין דער גרינע וואלד וועט קומען באלט אין פאצ'ן מיט די בלעטלעך אין דוד המלך מיט זיין פידעלע וועט אונז זינגען אשיינע לידעלי ישראלק איז דאך ניי געבוירן און זיין גלויבן איז נישט פארלוירן זינגט אם-צי שפילט אמ-צי ביז דעם לעבעדיקן טאג.
שירה חדשה יאן פירס

דריטע דיסק:

א אידישע מאמע יאסעלע כ"ה תשרי תרפ"ו    
דער אמאליגער איד לייבעלע וואלדמאן
א בריוועלע דער מאמען פנחס בורנשטיין
א גלעזעלע לחיים מישא אלעקסאנדראוויטש צעל טעקסט
א געבעט יאסעלע תרס"ט
ואהבת לרעך כמוך מרדכי הערשמאן חשון תר"צ
זיי א גוטער איד בנציון וויטלער
דער טלית'ל דוד היצקאפף תש"י
יארצייט ליכט יאסעלע ח"י ניסן תרפ"ו
א לידעלע אין אידיש מישא אלעקסאנדראוויטש
מאי קמ"ל מרדכי הערשמאן כ"ד תשרי תרפ"ד
מאיר'קע מיין זון יאן פירס
דעם מילנער'ס טרערן פנחם בארנשטיין
קאצק בנימין אונגאר
שטערנדל פנחם בארנשטיין
תנחום יאסעלע
אונטער ביימער משה אוישער
וויגליד פנחס בורנשטיין
וויגליד פינחס פינטשיק ח' אדר תרפ"ח
וויגליד שלום כ"ץ
ראזשינקעס מיט מאנדלען                        יאן פירס
שלאף אין זיסער רוה יאסעלע ראזענבלאט ה' אייר תרפ"ד

ביי דער צווייטער אויפלאגע כסלו תשע"ד, האבן זיי אלעס געדרוקט אין איין א mp3 פארמאט.

רעפערענצן[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]