לדלג לתוכן

StarCraft

פֿון װיקיפּעדיע
בילד סי.די פון ערשטע ווערסייע

סטאַרקראַפֿט (ענגליש: StarCraft) איז א סטראטעגישע עכטע צייט ווידעאשפיל, ער איז געגינדעט געוורט דוך Blizzard אינעם יאר 1998

אין דער שפיל גיפט דריי ראסן מיט פארשיידענע וועגן צו זיך אנטוויקלען

בילד פון דער שפיל
  • Terran שטאמען פון דעם ערדקוגעל וואס הובן זיך צעטעלט פון די צווישן־גאלקטישע אימפרייע אונד ייעצט זיינן זיי באשטימענדיק צו הופיטן זייר זעלבסט אויטאנאמיע וועלכע זיי הובן בגריינדט זיי זיינען אייגנארטיק מיט א פארגעשריטענע מאדולארישע טכנאלאגיע און זיי וערן געאלפן דורך מכנישע אונד פיזישע געזעצן אין דער שלאכט פעלד
  • Protoss פראטאס אן אור אלטע ראסע פון אורגניזירטע מיסטלעכע. זיי זיינען באשאפן געוורן מיט א ענעטישע אינזשעניר דורך Xel'naga וועכער זיינן פארלענדן געוורן מיט א סך יארן צוריק. די פראטאס איז אן אנטויקלטע ראסע פון דער טעכנאלאגישער שטאנדפונקט וועלכע ניצט באהאלטענע פאסיאנישע קראפטען
  • Zerg זערג איז א אויסערדישע גרויסע אינסעקטן וועלכע ווערן צעטיילט צו גריבלען וועלכע זיינען געראטן צו מוראשקעס און טערמיטנס באזעצונגען, בעת אין יידע באזעצונג עקסיסטירט אונטער־מוח (Cerebrate) אים פאלגן אלע גריבלער מיטגלידערס, וועלכע זיינען געבויט פון קעמפער וועלכע זייער אויפגאבע איז צו באשיצן אוף דעם באזצונג און פון ארבעטער וולכן שטיצן זייערע באדארפענישן. די זערג זיינען כאראקטעריזירט מיט אן ארגאנישע טכנאלאגיע און זיי פארלאזן זיך אוף זייער גרויסארטיקע צאל.

אין דער שפיץ פון דער זערג שטייט די Overmind וועלכע ווערט געהאפן מיט עטלעכע אונטער־מוחות צו קאנטראלירן אויף זיינע אלמעכטיקע גריבלערס.