שמעקן

פֿון װיקיפּעדיע

שמעקן ראטעוועט פון פײַערס אינמיטן שלאפן. און ראטעוועט דעם מענטש נישט צו עסן קיין פארפוילטע עסן, און נישט פארסמט ווערן פון שארפע גאראך וואס די נאָז שיקט דעם ידיעה פארן מוח ער זאל אוועקשטיין.