גערוך

פֿון װיקיפּעדיע

גערוך איז אויף לשון הקודש ריח, די שמעק פון עפעס.

דאס שמעקן א גערוך, איז פון די פינף חושים וואס א מענטש פארמאגט, און דורכדעם קען ער שפירן סיי די גוטע גערוך פון באלזאם, בלומען, און דופטיגע געוואוקסען אדער באארבעטע פארפום. און סיי די געשמאק פון געווירצן וואס מ'לייגט אריין אין געקעכצן און עסנווארג. און סיי די נישט גוטע גערוך פון עפעס וואס איז שעדליך אדער נישט צום געשמאק, ווי רויעך, שימל, און פארדארבענע ווארע, אדער עפעס וואס מען גלייכט נישט.

די גערוך פון א זאך, זענען גאר קליינינקע מיקראסקאפישע טיילן, וואס ווערט ווי א אומזעבארע וואלקען, און דאס שלאגט אן אינעם נאז פונעם מענטש, וואס דערשניפט דעם גערוך דורך זיינע שמעק הערעלעך אינעם העכערער טייל פונעם נאז אינעווייניג אין קאפ, ווי עס איז קאנצענטרירט אלע אנדערע חושים ענערגיע קוואל.