שכונת עץ חיים

פֿון װיקיפּעדיע

די שכונת עץ חיים איז א קוואַרטאַל אין ירושלים שכייניש צו דער מיטר בריק.

די שכונות איז געבויט געווארן דורך ישיבת עץ חיים אלס פרנסה פאר דער ישיבה דורך דינגען די דירות. די פלאנירונג איז אויפגעשטעלט געווארן פארן ארכיטעקט דב זונענפעלד (וואס האט אויך אויסגעצייכנט דעם ישיבה-געביידע נעבן מחנה-יהודה-מארק) אלס א גרויסער קוואַרטאַל וואס אנטהאלט צענדליגער געביידעס און א פראכטפולע שול. דער ווינקלשטיין פאר דעם קוואַרטאַל איז געלייגט געוואָרן אין אפריל 1929 אין אַ גרויסער צערעמאָניע אין אָנוועזנהייט פון טויזנטער מענטשן, אָבער צוליב פאַרשיידענע סיבות, ווי ווייטקייט פון באפעלקערטע געגנטן, איז דער קוואַרטאַל נישט געווען קיין גרויסער דערפאָלג און בלויז דריי געביידעס זענען געבויט געווארן. דאָרטן.

לויט דעם פסק פון הגאון רבי יחיאל מיכל טאָקצינסקי, ראש ישיבה עץ חיים, וויבאלד די שכונות איז מער ווייט פון די ווענט פון ירושלים און האט נישט קיין אויג קאנטאקט מיט ירושלים, דאס הייסט אז עס איז נישט "נארב" און נישט "זיין", עס ווערט נישט פאררעכנט פאר א טייל פון דער שטאט פארן צוועק פון לייענען די מגילה אויף פורים, און דעריבער איז דא צו היטן די לייענען אויף פורים דפרזים און נישט אין שושן פורים. היינט ווערט נאך פארהאלטן קריאת מגילה אין בית הכנסת סיי פורים דפרזים סיי שושן פורים, דאס איז פאַרקערט צו דעם מנהג אין ירושלים, אפילו אין אירע ווייטע געגנטן.