שבת גוי

פֿון װיקיפּעדיע
אן אויטאמאביל מיט א שילד אויפן שויב וואס זאגט "גוי של שבת"

שבת גוי איז אַ גױ (נישט אַ ײִד) וואס מאכט פאר א ייד איינע פון די ל"ט מלאכות װאָס דער ײִד איז פֿאַרבאָטן זיי צו מאַכן שבת.