לדלג לתוכן

ריב אייזן

פֿון װיקיפּעדיע
ריב אייזן
די אלט מאדישע ריב אייזן וואס אונזערע באבעס פלעגן רייבן די קארטאפל קיגל.

א ריב אייזן איז א ווערקצייג געווידמעט צו צירייבן עסנווארגן, אין אלגעמיין רויע גרינצייגן, ווי קארטאפל אדער מערן.

עס זענען דא פארשידענע ערליי ריב אייזנס, טייל זענען געמאכט פון בלעך אין אויסגעשניצעט שארפע לעכער. טייל זענען דיקע געפלאכטענע דראטן.