לדלג לתוכן

בלעך

פֿון װיקיפּעדיע

בלעך איז מעטאל געמאכט אין דינע שטיקלעך, געוויינלעך דיקער ווי 6 מ"מ. אזוי ווי די שטיקלעך זענען דין קען מען זיי בייגן און קנייטשן. נארמאל באדעקט מען די שטיקלעך אייזן אדער שטאל מיט צין כדי זיי זאלן נישט ווערן פארזשאווערט. היינט ווערט בלעך גענוצט אסאך אין די פאבריקאציע פון פושקעס.

אמאל איז געווען נארמאל צו ניצן מעשענע לייכטער, ווי היינט זילבערנע לייכטער.