קאטשקע (מאסקאווי)

פֿון װיקיפּעדיע

די מאַסקאווי קאטשעקע איז א געוויסע גרויסע קאטשקע וואס שטאמט פון די מדבריות און וועלדער פון דרום אמעריקע. זיי האבן לאנגע נעגל אויף די פיס.

זי האט פיר סימנים וואס איז דערמיט אפגעטיילט און אנדערש פון אנדערע קאטשקעס.

  1. זי איז אנדערש דאס אויסזען, און איר אויסנווענדיגער געשטעל (תשובות הגאון רבי יששכר בער אילאווייא).
  2. זי איז רויטלעך ביי דער נאז און ארום די אויגן.
  3. זי האט נעבן דער נאז ווארצלעך ווי באנדלעך.
  4. דאס קול פון זיי איז אנדערש פון אנדערע קאטשקעס, דער זכר דערפון האט גארנישט קיין קול. די נקבה דערפון גיט ארויס זייער א קליין קול.


כשרות[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

עס זענען דא מתירים און עס זענען דא אוסרים.

די אוסרים

הגאון רבי יששכר בער אילאווייא, תלמיד פון חתם סופר.

הגאון רבי שמשון רפאל הירש, אב"ד פראנקפורט.

הגאון רבי נתן אדלער הכהן, רב אין לאנדאן.

הגאון רבי חיים סופר (וילקט יוסף סי' קמ"ט)

הגאון רבי חיים סאלאווייטשיק אב"ד בריסק (זכרון יוסף ושו"ת תורת מרדכי)

הגאון שו"ת תורת מרדכי חיור"ד סי' קי"ז

הגאון רבי חיים בערלין [בן הנצי"ב בעהמ"ס שו"ת משיב דבר] (שו"ת נשמת חיים חיור"ד סי' ס"ד וס"ה)

הגאון רבי משה יוסף האפמאן (וילקט יוסף סי' קמ"ט)

השוחט הרב הגאון רבי דוד אזיוועצקא מארגענטינא (נשמת חיים שו"ת חיור"ד סי' ס"ד וס"ה)

די מתירים

הגאון שו"ת דברי מלכיאל ח"ה סי' צ"ה

השוחט הגאון ר' אהרן הלוי גאלדמאן מארגענטינא (וילקט יוסף מחברת השמינית סי' רי"א, רי"ד, ומחברת התשיעית סי' ט"ז, ופ"ח)

השוחט ר' יוסף אהרן טאראן מארגענטינא (זכרון יוסף)