קאוואלענטער בונד

פֿון װיקיפּעדיע

א קאוואלענטער בונד איז א בונד צווישן צוויי אטאמען ווו ביידע אטאמען טיילן איין עלעקטראן איינער דעם צווייטן. דא איז געוווינלעך ווייניק אדער נישט קיין פאלאריזירונג פון די עלעקטראנען אין דעם בונד. דאס הייסט אז די עלעקטראנען זענען בערך אין דעם מיטל צווישן די צוויי אטאמען.