צימערינג

פֿון װיקיפּעדיע

צימרינג איז אַ מין געװירץ פֿון אָפּגעשײלטע קאָרע פֿונעם צימרינג-בױם (Cinnamomum verum). צימרינג (קינמון אױף לשון-קודש) קומט פֿון אינדיִע, אָבער איז שױן דערמאָנט אין דעם תנ"ך (שיר השירים). צימרינג װערט באַניצט בעיִקר פֿאַר זיסע שפּײַזן, װי צימעס, קײַזער-שמאַרען און קוכן, אָבער אין מיזרח'דיקע קיכן װערט אױך באַניצט פֿאַר זאַלציגע שפּײַזן, װי אין דער איראַקישער קובע, אינעם אינדישן קאַרי און אַזױ װײַטער.