צאבעל

פֿון װיקיפּעדיע

דער צאָבעל לעבט אין די קאַלטע געגענטן פֿון סיביר. איז גרױס װי דער מאַרדער. זײַן פֿעל איז גאנץ טײער.