פראנקפורטער

פֿון װיקיפּעדיע

פראנקפורטער איז אַ מין װאורשט װאָס שטאַמט פון דײטשלאַנד, אָבער װערט געגעסן אין אַ סך לענדער. דער ארגינעלער פראנקפורטער איז געמאַכט פון חזיר פלײש אין שעפּסענע קישקעס און װערט גערײכערט הענגנדיק. עס זײנען פאַראַן װערסיעס געמאַכט פאַר לײט װעלכע עסן ניט קײן חזיר פלײש, פון עוף אָדער רינד.

פראנקפורטערס ווערן געקאכט, און מערסטנס טוט מען זיי אנווארעמען פאר'ן עסן. כשר'ע פראנקפורטערס ווערן געמאכט פון רינדער פלייש.