פיקטיווער כאראקטער

פֿון װיקיפּעדיע

א פיקטיווער כאראקטער איז א מענטש אדער אנדערע באשעפעניש אין א שאפונג פון קונסט ווי א ראמאן, פארשטעלונג, אפערע אדער פילם. א פיקטיווער אדער אויסגעטראכטער פערזאן הייסט א "פיקטיווער כאראקטער". טייל באקאנטע ביישפילן זענען קערמיט די פֿראָש, יאָדאַ, ספּאָנדזשבאָב סקווערפּענץ, באמבי, אדער באַרט און ליסאַ סימפּסאָן פון "די סימפּסאָנס".