לדלג לתוכן

פייג

פֿון װיקיפּעדיע

פֿײַג איז די פֿרוכט פֿונעם פֿײַגנבױם. די פֿײַג איז בעצם ניט קײן פֿרוכט: זי איז אַ פֿרוכט-שטאַנד, און די פֿרוכט זײַנען די קערנדלעך אינװײניק. אַזױנער מין פֿרוכט-שטאַנד הײסט סיקאָניום, און איז פֿאַראַן בײַ אַלע פֿיקוס בײמער.