פוליצער פרייז

פֿון װיקיפּעדיע

פוליצער פרייז איז א יארליכע נאציאנאלער פרייז פון אנערקענונג פאר די העכסטער אויסצייכענונג און כבוד פאר ליטעראטור און מוזיק און אויך פאר די מידיע קאמפאניס אדער זשורנאליסטען וואס האבן ערצייגט א קוואליטעט פון יאר פאר די וועלט און איר ציוויליזאציעס.