פוילבוים

פֿון װיקיפּעדיע
בלעטער און יאגדעס
Rhamnus cathartica

פױלבױם איז אַ מין בוים וואס וואקסט ביז 6-8 מעטער הויך, מיט א גרא-ברוין קארע. סיי די קאָרע פונעם פױלבױם און סיי די יאגדעס פאַראורזאַכן שילשול, און מען פלעג ניצן זיי אַלס מעדיצינישער לאַקסאַנט. היינט ווערט דאס נישט געניצט צוליב זיין גיפטיקייט.