פארזעצונג

פֿון װיקיפּעדיע

א פארזעצונג הייסט א מעשה וועלכע לויפט אין שטיקלעך אין א צייטונג אדער זשורנאל.

מערסטנס פארזעצונג דערציילונגען ווערן דערנאך געדרוקט און ארויסגעגעבן אין א בוך.