פאליסיסטיק אווערי סינדראם

פֿון װיקיפּעדיע
א אינערליך בילד פון PCOS

פאליציסטישע אייערשטאק-סינדראם (PCOS) איז א פראבלעם אין וואס א פרוי'ס הארמאנען זענען ארויס פון באלאנס, דעריבער קען דאס שאפן א אומ'סדר פאר די מענסטרואציע פעריאדן און שאפן שוועריגקייטן צו ווערן טראגעדיג.

פרויען מיט פאליציסטישע אייערשטאק-סינדראם זענען אויסגעשטעלט צו ליידן פון נאכאנאנדיגע פריע פרעגענענסי פארלוסט. ס'איז נישט פולשטענדיג קלאר די סיבה פארוואס. איין טעאריע שלאגט פאר אז די ענווייראמענט פונעם איי ווערט איינגעשטעלט דורך דער פראדוקציע פון מענערישע הארמאנען אין דעם אייערשטאק וואס איז גורם אז די אייער זאלן דורכמאכן א treisure אדער poptocys, און פאליציסטישן אייערשטאק-סינדראם מיט אן איבערפלוס פון מענערישע הארמאנען, קען מעגליך זיין שאדן פאר די DNA פון די איי, אדער פאר די מעגליכקייט פון די איי אויסצושטעלן די קראמאסאומס אויף א נארמאלן אופן. דער וועג צו פארמינערן די מענערישע הארמאן פראדוקציע איז מיט מעטפארמין טעראפיע, אדער אין ערנסטערע פעלער מיט קלאמיד.

פרויען מיט פאליציסטישע אייערשטאק-סינדראם פארמאגן שוין היינט ב"ה, צוליב די היינטיגע מעדיצינישע מעגליכקייטן, א 100% מעגליכקייט צו האבן קינדער.

וויאזוי ווערט דאס דיאגנאזירט?[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

בדרך כלל איז PCOS נישט אזוי באהאלטן. די פרויען וואס ליידן דערפון וועלן האבן אביסל איבריגע האר (ווי אויך ביי פלעצער ווי מענער האבן געווענליך האר), זיי וועלן האבן איבריגע וואג, און אומרעגולערע מענסטרואציע פעריאדן, וואס דאס איז די סיבה פארוואס דאס נישט אזוי שווער צו דיאגנאזירן. אבער צומאל איז דאס נישט אזוי גרינג פעסטצושטעלן, און אין אזעלכע פעלער דארף דער דאקטאר מאכן אן אולטראשאל בדיקה פון דעם אייערשטאק און מעסטן די שטאפלען פון אינסולין און טעסטעראן. אבער ס'איז געווענליך פארהעלטענסמעסיג גרינג צו דיאגנאזירן.

די היילונג[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

דער מעטפארמין מעדיצין טוט דראמאטיש פארבעסערן, ביז דרייפאכיג, די לעבעדיגע געבורט ראטע. ווילאנג מ'איז אויף מעטפארמין לעזט עס דעם פראבלעם, אבער ווי נאר מ'גייט אראפ דערפון קומען די סימפטאמען צוריק.

פאר פרויען אין מער קאמפליצירטע פאלן אוואו מעטפארמין איז נישט ווירקזאם, ווערט פארגעשלאגן קלאמיד, וואס דאס האט א הונדערט פראצענט סוקסעס ראטע. איין באקאנטע זייט-אפעקט פון קלאמיד איז אז עס פארמאגט א צען פראצענט שאנס פאר געבוירן א צווילינג, אין פארגלייך צו די געווענליכע 1-3 פראצענט שאנס.

אויב די פרוי איז נישט אינטערעסירט צו האבן קינדער, איז ענדערש רעקאמענדירט אגרעסיווע איבונגען, אנהאלטן אן אידעאלע קערפערליכע וואג, און געבורט קאנטראל פילן. אויב זי וויל ווערן טראגעדיג מוז זי זיין אויף מעטפארמין אדער קלאמיד. זי זאל אויך מאכן איבונגען און זיך האלטן דאר. ס'זענען דא געוויסע פרויען וועלכע קענען קאנטראלירן זייער פאליציסטישע אייערשטאק-סינדראם דורך אנהאלטן זייער וואג מיט א שטרענגע דיעטע און שטארקע איבונגען. די פרויען מוזן נישט נעמען קיין מעדיצין.

עס זענען אויך פארהאן פארשידענע נאטורליכע גראזן און מיטלען, וואס מאנכע טענה'ן אז דאס איז גאר ווירקזאם צו גענצליך איבערקומען דער PCOS. כאטש וואס מעדיציניש איז דערווייל נישטא קיין פערמאנענטע היילונג.

זעט אויך[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

רעפערענצן[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

וועבלינקען[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]