עתניאל בן קנז

פֿון װיקיפּעדיע
עתניאל בן קנז אשר שפט את ישראל

עתניאל בן קנז איז געווען פון די שופטים ביי כלל ישראל. ער איז געווען אן אויסערטליש גרויסער חריף, און ער האט צוריקגעברענגט די תורה נאך די 30 טאג פון טרויער נאך די פטירה פון משה רבינו.

מיט'ן כח פון פלפול האט ער אלעס צוריק מחדש געווען.