ען קא ווע דע

פֿון װיקיפּעדיע

ענ קע ווע דע איז דער פארגייער פון דעם טרויעריג בארימטן ארגאניזאצע קע גע בע