לדלג לתוכן

עיר התמרים

פֿון װיקיפּעדיע

עיר התמרים איז א תורה'דיגער קובץ ארויסגעגעבן דורך דער סאטמארער ישיבה גדולה אין ניו יארק.

ס'געווען א קאנטראווערסיע ווען די מתנגדים פון ר' אהרן, וועלכער איז נארוואס אויפגענומען געעוארן אלס ראש ישיבה און געווען אינסטרומענטאל פארמישט אין ארויסגעבן דעם קובץ, האבן אריינגעווארפן א גרויס חלק פון די געדרוקטע קובצים אין די מקוה.

  • דער ערשטער קובץ איז ערשינען כ"ו אב תשמ"ב. עס אנהאלט חידושים אויף די סוגיא פון חצי שיעור, גע'סעט ביי נחמד און געדרוקט ביי האחים גרויס. דער עורך איז געווען פנחס דוד שווארץ וועלכער איז דאך געווען א חתן. בסך הכל אנהאלט עס 216 זייטן.
  • די צווייטע קובץ איז ערשינען אדר תשנ"ה. עס אנטהאלט חידושים אין די פון אין שליח לדבר עבירה און נאך פארשידענע מקצועות. דער עורך איז יצחק אליקים הכהן שווארץ. געדרוקט ביי דפוס מוריה און אנטהאלט 246 זייטן.
  • די דריטע איז ערשינען אב תשנ"ה דורכן זעלבן עורך. געדרוקט ביי מוריה אין א ס"ה פון 236 זייטן.
  • דער פערדער קובץ איז ערשינען סיון תשנ"ו אין א הארטע דעקל, דורכן זעלבן עודך וואס איז שוין דאך געווען א חתן. עס אנהאלט דרושים פאר שבועות פונעם ערשטן סאטמאר רבין, וועלכע מ'האט געדרוקט די ערשטע מאל. געדרוקט ביי הוצאת אהל תורה און אנהאלט 238 זייטן.