לדלג לתוכן

סקול דיסטריקט

פֿון װיקיפּעדיע

א שולע דיסטריקט איז א באזונדערע לאקאלע רעגירונג פאר א געוויסן געאגראפישן געגנט אין דער פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקעאנער סיסטעם וואס איז אנגעשטעלט אויף אויפשטעלן א סקול בארד וואס פירט אן די עלעמענטארע שולעס און די מיטלשולעס. די שולע דיסטריקט איז אונטער דער אויפזיכט פון שטאַט און לאקאלער רעגירונג. אין רוב שטאטן האט א שולע דיסטריקט די קראפטן פון א שטאַט, כולל די רעכט צו מאנען שטייערן.

א יעדע שטאַט פון די פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע האט זיין אייגענע געזעצן געווענליך אלס א חלק פון דעם שטאַטקאנסטיטוציע וואס זאגט פאר וואס פארא פריוויליגיעס/רעכטען א יעדע געגנט קען/מוז האבן.

אסאך שטאַטן האבן געזעצן אז יעדע וויליזש קען/מוז האבן זייער אייגענער שולע דיסטריקט וואס איעדער איינוויאנער אין דעם שולע דיסטריקט איז אונטער דעם סקול בארד פון דעם סקול דיסטריקט לגבי די אחריות פון די איינוואוינער צו די סקול דיסטריקט ווי שטייערן, און לגבי די אחריות פון די סקול באורד לגבי די איינוויאנער ווי סקול באסעס און חינוך.

א יעדע שטאַט האט א געזעץ וואס מאכט זיכער אז אלע איינוואוינער געהערן צו א סקול דיסטריקט. אזוי ארום קענען אלע קינדער באקומען א בילדונג.

אין דעם 2002 צענזוס האט דאס פאראייניגטע שטאטן צענזוס ביורא גערעכנט די פאלגנדע שולע סיסטעמען אין די פאראייניגטע שטאטן:

  • 13,506 שולע דיסטריקט רעגירונגען
  • 178 שטאַט-אפהענגיקע שולע סיסטעמען
  • 1,330 לאקאַל-אפהענגיקע שולע סיסטעמען
  • 1,196 בילדונג דינסט אגענטורן
  • אן עלעמענטארע שולע האט געוויינטלעך א usually includes קינדערגארטן און פון דעם ערשטן ביזן פינפטן (אדער זעקסטן) קלאס.
  • א מיטלשולע גייט פון דעם זעקסטן אדער זיבעטן קלאס ביזן אכטן קלאס.
  • א הויכשולע נעמט איין פון ניינטן קלאס ביזן צוועלפטן קלאס.