ספודניצע

פֿון װיקיפּעדיע
ספודניצע

א ספודניצע אדער האלבקליידל איז אן ארט  קליידונג פאר פרויען, וואס מען טראגט אויפן אונטערשטן טייל פונעם קערפער צו באדעקן די צוויי פיס. דאס איז אנדערשט פון הויזן, וואס באדעקן יעדן פוס באזונדער.