סדר עולם זוטא

פֿון װיקיפּעדיע

סדר עולם זוטא איז מיוחס צו ר' יוסף טוב עלם, (יוֹסֵף (ב"ר שמואל) טוּב עֶלֶם) פון די גאונים. עס איז ענדלעך צום סדר עולם רבא, אבער מער בקיצור, אויך שרייבט ער מער פון ערשטן חורבן בית המקדש ביז נאכן צווייטן חורבן בית המקדש, ער דערציילט מער פון די טעג פון תנאים און אמוראים. אבער עס האט כעמט נישט קיין מוסר רייד און דרושים ווי דער סדר עולם רבא האט. עס איז בדרך כלל בלויז דאטעס.