נאציאנאל-סאציאליסטישע פארטיי

פֿון װיקיפּעדיע

די נאצי פארטיי, אָפיציעל די נאציאָנאל־סאָציאליסטישע דײַטשע ארבעטער פּארטיי, איז געווען א פּאָליטישע פּארטיי אין דײַטשלאנד, אין די 1920 יאָרן ביז 1945.

די מיינונגען פון דער פּארטיי זענען באקאנט אלס נאציזם.

די פּארטיי איז געפירט געוואָרן דורך אדאָלף היטלער, דער הויפּט־פאראנטוואָרטלעכער פאר דער צווייטער וועלט־מלחמה, און דער טרויעריק בארימטער מאסנמערדער און יידן־פארטיליקער וואָס טראָגט דעם אחריות פארן חורבן אײראָפּע.