מערידן

פֿון װיקיפּעדיע

מערידן איז א קרענק וואסערע סימפטאמען זיינען בלוטונגען אין תחת און געשוואלענע בלוט געפעסער ארום פי הטבעת. דאס קומט אפט פון צופיל אנציען די גראבע קישקע וועגן עצירות אדער שלשול.