לדלג לתוכן

מעקאניום

פֿון װיקיפּעדיע

מעקאניום איז די ערשטע ביסל צואה וואס א נייגעבוירן קינד געבט ארויס געווענליך איז עס רינעדיג און שווארץ די דאקטוירים וועלן גוט נאכקוקן וויאזוי און ווען דאס איז ארויסגעקומען אום צו זעהן אויב אלעס אין דאס קינדס פארדייאונג סיסטעם איז גוט אנטוויקלט. דער מעקאניום איז צאמגעשטעלט פון מאטריאלן וואס דאס קינד האט אריינגענומען אין בויך נאך איידער עס איז געבוירן.