לדלג לתוכן

מילכיגס

פֿון װיקיפּעדיע

מילכיג'ס איז א אויסדריק אויף פראדוקטן וואס ווערן פראדוצירט פון מילך וואס ווערט געמאלקן פון א קו און דאס ווערט אויסגעארבעט אויף פארשידענע ערליי עסן, ווי פאלגענד:

צום אלעם ערשטן מילך,

פוטער,

קעז ,

קרעם ,

יאגארט ,

אזוי אויך איז דא אסאך פראדוקטען וואס ווערט דערינען אריינגעמישט מילך ווי צום ביישפיל: שאקאלאד, אייז קרעם, און נאך...,

ווי ספעציעליסטן געבן אן איז מילכיג'ס א 'מוז' פאר יעדן מענטש יעדן איינציגער טאג, ווייל דאס ענטהאלט אין זיך א גאר גרויסע פראצענט פון ווייטעמונען און פראטין, אין אמעריקא ווערט דאס געגעסן דורכאויס דעם טאג פאר פרישטאג און מיטאג (און פאר נאכטמאל פליישיגס) און אין אייראפע ווערט דאס געגעסן פאר פרישטאג און נאכטמאל (און פאר מיטאג פליישיגס),

היינטצוטאג'ס איז מילכיג'ס א גרויסע אינדארסטריע הויפזענדליך חלב ישראל