מיין קליינער פאני: פריינטשאפט איז צויבער

פֿון װיקיפּעדיע

מיין קליינער פּאָני: פריינטשאפט איז צויבער (ענגליש: My Little Pony: Friendship is Magic) איז אן אמעריקאניש-קאנאדישע אנימאציע טעלעוויזיע סעריע וואס איז טראנסמיטירט אויף "דער האב" און POP. זי איז געשאפן דורך לארען פאוסט וואס האט געארבעט אויף אנדערע אנימאציע סעריעס ווי "די פאוערפאף מיידלעך" און "פאסטער'ס היים פאר אויסגעטראכטע פריינט". די סעריע האט זיך אנגעהויבן דעם 10טן אקטאבער 2010, און איז באזירט אויף די מיין קליינער פאני שפילכלעך פון די גרויסע שפילכל פירמע האסברא.

כאראקטערן[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

די הויפט כאראקטערן זענען:

 • טווײַלײַט ספּאַרקל — א וויאלעטער אליקארן (געוועזענער אן איינהארן) פּאָני מיט אן אינדיגא גריווע. זי האט א זעקס שפיציק שטערן מיט פינף קליינע שטערן ארום עס ווי א "קיוטי צייכן" אויף אירע פלאנקען. זי באשרייבט "צויבער".
 • עפּלדזשעק — אן אראנזשער פּאָני מיט א געלע גריווע. זי האט דרייע רויטע עפלעך ווי א "קיוטי צייכן" אויף אירע פלאנקען. זי באשרייבט "ערלעכקייט".
 • רעינבוי דעש — א הימל בלויער פעגאסוס פּאָני מיט א מולטי-קאלירט גריווע און עק. זי האט א רעגנבויגן-קאלירט בליץ שטרייקן אין א וואלקן ווי א "קיוטי צייכן" אויף אירע פלאנקען. זי באשרייבט "געטרייקייט".
 • פּינקי פּײַ — א ראזעווער פּאָני מיט א מאדזשענטא גריווע און עק. זי האט געלע און בלויע באלונס ווי א "קיוטי צייכן" אויף אירע פלאנקען. זי באשרייבט "געלעכטער".
 • פלאַטערשײַ — א געלער פעגאסוס פּאָני מיט א ראזעווע גריווע און עק. זי האט פלאטערלעך ווי א "קיוטי צייכן" אויף אירע פלאנקען. זי באשרייבט "גוטהארציקייט".
 • ראַריטי — א ווייסער איינהארן פּאָני מיט א וויאלעטע גריווע און עק. זי האט בריליאנטן ווי א "קיוטי צייכן" אויף אירע פלאנקען. זי באשרייבט "וואטראנעס".

עפיזאדן[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

ערשטע סעזאן[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 1. Friendship is Magic (ערשטער טייל)
 2. Friendship is Magic (צווייטער טייל)
 3. The Ticket Master
 4. Applebuck Season
 5. Griffon the Brush-off
 6. Boast Busters
 7. Dragonshy
 8. Look Before You Sleep
 9. Bridle Gossip
 10. Swarm of the Century
 11. Winter Wrap Up
 12. Call of the Cutie
 13. Fall Weather Friends
 14. Suited for Success
 15. Feeling Pinkie Keen
 16. Sonic Rainboom
 17. Stare Master
 18. Show Stoppers
 19. A Dog and Pony Show
 20. Green Isn't Your Color
 21. Over a Barrel
 22. A Bird in the Hoof
 23. The Cutie Mark Chronicles
 24. Owl's Well That Ends Well
 25. Party of One
 26. The Best Night Ever

צווייטע סעזאן[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 1. The Return of Harmony (ערשטער טייל)
 2. The Return of Harmony (צווייטער טייל)
 3. Lesson Zero
 4. Luna Eclipsed
 5. Sisterhooves Social
 6. The Cutie Pox
 7. !May the Best Pet Win
 8. The Mysterious Mare Do Well
 9. Sweet and Elite
 10. Secret of My Excess
 11. Hearth's Warming Eve
 12. Family Appreciation Day
 13. Baby Cakes
 14. The Last Roundup
 15. The Super Speedy Cider Squeezy 6000
 16. Read It and Weep
 17. Hearts and Hooves Day
 18. A Friend in Deed
 19. Putting Your Hoof Down
 20. It's About Time
 21. Dragon Quest
 22. Hurricane Fluttershy
 23. Ponyville Confidential
 24. MMMystery on the Friendship Express
 25. A Canterlot Wedding (ערשטער טייל)
 26. A Canterlot Wedding (צווייטער טייל)

דריטע סעזאן[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 1. The Crystal Empire (ערשטער טייל)
 2. The Crystal Empire (צווייטער טייל)
 3. Too Many Pinkies
 4. One Bad Apple
 5. Magic Duel
 6. Sleepless in Ponyville
 7. Wonderbolt Academy
 8. Apple Family Reunion
 9. Spike at Your Service
 10. Keep Calm and Flutter On
 11. Just for Sidekicks
 12. Games Ponies Play
 13. Magical Mystery Cure

פערטע סעזאן[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 1. Princess Twilight Sparkle (ערשטער טייל)
 2. Princess Twilight Sparkle (צווייטער טייל)
 3. Castle-Mania
 4. Daring Don't
 5. Flight to the Finish
 6. Power Ponies
 7. !Bats
 8. Rarity Takes Manehattan
 9. Pinkie Apple Pie
 10. Rainbow Falls
 11. Three's a Crowd
 12. Pinkie Pride
 13. Simple Ways
 14. Filli Vanilli
 15. Twilight Time
 16. It Ain't Easy Being Breezies
 17. Somepony to Watch Over Me
 18. Maud Pie
 19. For Whom the Sweetie Belle Toils
 20. Leap of Faith
 21. Testing, Testing, 1, 2, 3
 22. Trade Ya
 23. Inspiration Manifestation
 24. Equestria Games
 25. Twilight's Kingdom (ערשטער טייל)
 26. Twilight's Kingdom (צווייטער טייל)

פינפטע סעזאן[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 1. The Cutie Map (ערשטער טייל)
 2. The Cutie Map (צווייטער טייל)
 3. Castle Sweet Castle
 4. Bloom and Gloom
 5. Tanks for the Memories
 6. Appleoosa's Most Wanted
 7. Make New Friends But Keep Discord
 8. The Lost Treasure of Griffonstone
 9. Slice Of Life
 10. Princess Spike
 11. Canterlot Boutique
 12. Rarity Investigates!
 13. Made in Manhattan
 14. Brotherhooves Social
 15. Crusaders of the Lost Mark
 16. The One Where Pinkie Pie Knows
 17. Hearthbreakers
 18. Scare Master
 19. What About Discord
 20. The Hooffields and McColts
 21. The Mane Attraction
 22. The Cutie Re-Mark (ערשטער טייל)
 23. The Cutie Re-Mark (צווייטער טייל)

וועבלינקען[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]