מוסטער:Cite encyclopedia

פֿון װיקיפּעדיע

די אינפארמאציע אונטן איז אריבערגעשלאסן פון מוסטער:Cite encyclopedia/דאק.דעם מוסטער ניצט מען צו שאַפֿן ציטאציעס פֿאַר ארטיקלען אדער קאפיטלעך אין רעדאקטירטע זאמלונגען ווי למשל ענציקלאפעדיעס און ווערטערביכער, but more generally any book or book series containing individual sections or chapters written by various authors, and put together by one or more editors. However, it is not intended for journals or magazines, which are issued periodically and have volume and (usually) issue numbers, and should be cited with {{Cite journal}}; nor is it intended for conference proceedings, which should be cited with {{Cite conference}}.

באניץ[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

קאפירט א ליידיגע ווערסיע צו ניצן. לאטיינישע פאראמעטער נעמען דארפן זיין נאר אין קליינע אותיות. ניצט דעם "|" (ראר) כאראקטער צווישן יעדן פאראמעטער. מעקט אויס אומבאניצטע פאראמעטערס צו פארמיידן אנגעלאף אין דער רעדאקטירונג־פענסטער. טייל דוגמאות קענען איינשליסן די אקטועלע דאטע. טאמער די דאטע איז נישט אקטועל, טוט אויסרייניגן דעם בלאט.


מערסט געניצטע פאראמעטערס אין האריזאנטאלן פֿארמאט
{{cite encyclopedia|title= |encyclopedia= |date= |year= |publisher= |location= |id= }}

מוסטער:Citation Style documentation/usage full

{{cite encyclopedia |last= |first= |author-link= |editor-last= |editor-first= |editor-link= |encyclopedia= |title= |trans-title= |url= |access-date= |language= |edition= |date= |year= |publisher= |series= |volume= |location= |id= |isbn= |oclc= |doi= |pages= |archive-url= |archive-date= |dead-url= |quote= |ref=}}

|}

מוסטער:Citation Style documentation/usage vertical common

{{cite encyclopedia
 | title =
 | encyclopedia =
 | date =
 | year =
 | publisher =
 | location =
 | id =
}}

|}

מוסטער:Citation Style documentation/usage vertical

{{cite encyclopedia
 | last = 
 | first = 
 | author-link = 
 | editor-last = 
 | editor-first = 
 | editor-link = 
 | encyclopedia = 
 | title = 
 | trans-title = 
 | url = 
 | access-date = 
 | language = 
 | edition = 
 | date = 
 | year = 
 | publisher = 
 | series = 
 | volume = 
 | location = 
 | id = 
 | isbn = 
 | oclc = 
 | doi = 
 | pages = 
 | archive-url = 
 | archive-date = 
 | dead-url =
 | quote = 
 | ref = 
}}

מוסטער:Citation Style documentation/usage vertical mid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מוסטער:Citation Style documentation/usage vertical mid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מוסטער:Citation Style documentation/usage vertical end

ביישפילן[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Markup2

מוסטער:Markup2

מוסטער:Markup2

מוסטער:Markup2

מוסטער:Markup2

מוסטער:Markup2

מוסטער:Markup2

מוסטער:Markup2

פאראמעטערס[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

סינטאקס[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/syntax

מוסטער:Citation Style documentation/sep period

COinS[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/coins

Deprecated[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/deprecated

באשרייבונג[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

Authors[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/author

טיטל[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/title מוסטער:Citation Style documentation/title

Aliases: title, article

מוסטער:Citation Style documentation/language

דאטע[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/date

Publisher[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/publisher

Edition, series, volume[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/edition מוסטער:Citation Style documentation/series מוסטער:Citation Style documentation/volume

In-source locations[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/pages

URL[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/url

Anchor[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/ref

Identifiers[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/id1 מוסטער:Citation Style documentation/id2

Quote[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/quote

Editors[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/editor

Laysummary[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/lay

Display options[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/display

Subscription or registration required[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/registration

TemplateData[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:TemplateData header

This template formats a citation to an article or chapter in an edited collection such as an encyclopedia or dictionary, but more generally to any book or book series containing individual sections or chapters written by various authors, and put together by one or more editors.

מוסטער־פאראמעטערס[פֿאַרוואַלטן מוסטער־דאַטן]

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

שנורלברירהדיק
Source titletitle

The title of the article or entry in the encyclopedia; displays in quotes

שנורלגעפאדערט
Encyclopediaencyclopedia encyclopaedia dictionary

Title of the source; may be wikilinked; displays in italics; alias of 'work'

שנורלברירהדיק
Publisherpublisher

Name of the publisher; displays after title

שנורלברירהדיק
Location of publicationlocation

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

שנורלברירהדיק
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

שנורלברירהדיק
URLurl

The URL of the online location where the text of the publication can be found

שנורלברירהדיק
URL access dateaccessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

שנורלברירהדיק
Last namelast

The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

שנורלברירהדיק
First namefirst

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

שנורלברירהדיק
Source datedate

Full date of the source; do not wikilink

שנורלגעפאדערט
Author linkauthorlink

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

שנורלברירהדיק
Month of publicationmonth

Name of the month of publication; do not wikilink; use 'date' instead, if day of month is also known

שנורלברירהדיק
Original yearorigyear

Original year of publication; provide specifics

שנורלברירהדיק
Editor last nameeditor-last editor editor-surname editor-last1 editor-surname1 editor1 editor1-last editor1-surname

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

אומבאַוואוסטברירהדיק
Editor first nameeditor-first editor-given editor-first1 editor-given1 editor1-first editor1-given

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

אומבאַוואוסטברירהדיק
Editor linkeditor-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link'

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

שנורלברירהדיק
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

שנורלברירהדיק
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed with ' ed.'

שנורלברירהדיק
Seriesseries

When the source is part of a series, such as a book series where the issue numbering has restarted; alias of 'version'

שנורלברירהדיק
Volumevolume

For one publication published in several volumes

שנורלברירהדיק
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

שנורלברירהדיק
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

שנורלברירהדיק
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

שנורלברירהדיק
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

שנורלברירהדיק
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

שנורלברירהדיק
Translated titletrans_title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

שנורלברירהדיק
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

שנורלברירהדיק
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

שנורלברירהדיק
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

שנורלברירהדיק
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

שנורלברירהדיק
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

שנורלברירהדיק
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

שנורלברירהדיק
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

שנורלברירהדיק
DOI broken datedoi_brokendate

The date that the DOI was determined to be broken

שנורלברירהדיק
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

שנורלברירהדיק
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

שנורלברירהדיק
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

שנורלברירהדיק
JSTORjstor

JSTOR identifier

שנורלברירהדיק
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

שנורלברירהדיק
MRmr

Mathematical Reviews identifier

שנורלברירהדיק
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

שנורלברירהדיק
OLol

Open Library identifier

שנורלברירהדיק
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

שנורלברירהדיק
PMCpmc

PubMed Center article number

שנורלברירהדיק
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

שנורלברירהדיק
RFCrfc

Request for Comments number

שנורלברירהדיק
SSRNssrn

Social Science Research Network

שנורלברירהדיק
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

שנורלברירהדיק
Archive URLarchiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

שנורלברירהדיק
Archive datearchivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

שנורלברירהדיק
Dead URLdeadurl

If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

שנורלברירהדיק
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

שנורלברירהדיק
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template

שנורלברירהדיק
Separatorseparator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as  do not use an asterisk, colon, or hash mark

גרונטלעך
.
שנורלברירהדיק
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

גרונטלעך
.
שנורלברירהדיק
Lay URLlayurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

שנורלברירהדיק
Lay sourcelaysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

שנורלברירהדיק
Lay datelaydate

Date of the summary; displays in parentheses

שנורלברירהדיק
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

שנורלברירהדיק
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as  do not use an asterisk, colon, or hash mark

גרונטלעך
,
שנורלברירהדיק
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as  do not use an asterisk, colon, or hash mark

גרונטלעך
;
שנורלברירהדיק
Display authorsdisplay-authors

number of authors to display before 'et al.' is used; default is to do so after 8 of 9 are listed; alias of 'displayauthors'

גרונטלעך
8
נומערברירהדיק
Last author ampersandlastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

שנורלברירהדיק
Last name 2last2 author2 surname2 author-last2 author2-last subject2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'; can suffix with a numeral to add additional authors

שנורלברירהדיק
First name 2first2 given2 author-first2 author2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

שנורלברירהדיק
Last name 3last3 author3 surname3 author-last3 author3-last subject3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

שנורלברירהדיק
First name 3first3 given3 author-first3 author3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

שנורלברירהדיק
Last name 4last4 author4 surname4 author-last4 author4-last subject4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

שנורלברירהדיק
First name 4first4 given4 author-first4 author4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

שנורלברירהדיק
Last name 5last5 author5 surname5 author-last5 author5-last subject5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

שנורלברירהדיק
First name 5first5 given5 author-first5 author5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

שנורלברירהדיק
Last name 6last6 author6 surname6 author-last6 author6-last subject6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

שנורלברירהדיק
First name 6first6 given6 author-first6 author6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

שנורלברירהדיק
Last name 7last7 author7 surname7 author-last7 author7-last subject7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

שנורלברירהדיק
First name 7first7 given7 author-first7 author7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

שנורלברירהדיק
Last name 8last8 author8 surname8 author-last8 author8-last subject8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

שנורלברירהדיק
First name 8first8 given8 author-first8 author8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

שנורלברירהדיק
Last name 9last9 author9 surname9 author-last9 author9-last subject9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

שנורלברירהדיק
First name 9first9 given9 author-first9 author9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

שנורלברירהדיק

See also[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style 1 מוסטער:Wikipedia referencing

מוסטער:UF-COinS