לדלג לתוכן

מוסטער:Cite conference

פֿון װיקיפּעדיע

די אינפארמאציע אונטן איז אריבערגעשלאסן פון מוסטער:Cite conference/דאק.דעם מוסטער ניצט מען צו שאַפֿן ציטאציעס פֿאַר פֿאַרעפֿנטלעכע קאנפֿערענץ פֿאַרהאַנדלונגען.

באניץ[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

קאפירט א ליידיגע ווערסיע צו ניצן. לאטיינישע פאראמעטער נעמען דארפן זיין נאר אין קליינע אותיות. ניצט דעם "|" (ראר) כאראקטער צווישן יעדן פאראמעטער. מעקט אויס אומבאניצטע פאראמעטערס צו פארמיידן אנגעלאף אין דער רעדאקטירונג־פענסטער. טייל דוגמאות קענען איינשליסן די אקטועלע דאטע. טאמער די דאטע איז נישט אקטועל, טוט אויסרייניגן דעם בלאט.

מוסטער:Citation Style documentation/usage full

{{cite conference |url= |title= |first= |last= |author= |author-link= |date= |year= |conference= |conference-url= |editor= |others= |volume= |edition= |book-title= |publisher= |archive-url= |archive-date= |location= |pages= |format= |id= |isbn= |bibcode= |oclc= |doi= |access-date= |quote= |ref= |postscript= |language= |page= |at= |trans-title= }}

מוסטער:End

מערסט געניצטע פאראמעטערס אין האריזאנטאלן פֿארמאט
{{cite conference |url= |title= |last1= |first1= |author-link1= |last2= |first2= |author-link2= |date= |publisher= |book-title= |pages= |location= |conference= |id= }}

מוסטער:End מוסטער:Citation Style documentation/usage vertical

{{cite conference
| url =
| title =
| first =
| last =
| author =
| author-link =
| date =
| year =
| conference =
| conference-url =
| editor =
| others =
| volume =
| edition =
| book-title =
| publisher =
| archive-url =
| archive-date =
| location =
| pages =
| format =
| id =
| isbn =
| bibcode =
| oclc =
| doi =
| access-date =
| quote =
| ref =
| postscript =
| language =
| page =
| at =
| trans-title =
}}

מוסטער:Citation Style documentation/usage vertical mid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מוסטער:Citation Style documentation/usage vertical mid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מוסטער:Citation Style documentation/usage vertical end

מוסטער:Citation Style documentation/usage vertical common

{{cite conference 
| url = 
| title = 
| last1 = 
| first1 = 
| author-link1 = 
| last2 = 
| first2 = 
| author-link2 = 
| date = 
| publisher = 
| book-title = 
| pages = 
| location = 
| id = 
}}

מוסטער:End

ביישפילן[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Markup2

פאראמעטערס[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

סינטאקס[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/syntax

מוסטער:Citation Style documentation/sep period

COinS[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/coins

Deprecated[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/deprecated

באשרייבונג[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

Authors[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/author

טיטל[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/title מוסטער:Citation Style documentation/language

דאטע[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/date

קאנפערענץ[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/conference

Publisher[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/publisher

Edition, series, volume[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/edition מוסטער:Citation Style documentation/series מוסטער:Citation Style documentation/volume

In-source locations[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/pages

URL[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/url

Anchor[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/ref

Identifiers[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/id1 מוסטער:Citation Style documentation/id2

Quote[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/quote

Editors[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/editor

Laysummary[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/lay

Display options[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/display

Subscription or registration required[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Citation Style documentation/registration

TemplateData[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:TemplateDataHeader

This template formats a citation to published conference proceedings.

מוסטער־פאראמעטערס[פֿאַרוואַלטן מוסטער־דאַטן]

דער מוסטער פרעפֿערירט פֿארמאַטירן די פאַראַמעטערס אין דער שורה.

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
Last namelast author author1 authors last1

The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

שורהפארגעשלאגן
First namefirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

שורהפארגעשלאגן
Author linkauthor-link authorlink

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Last name 2last2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'.

שורהברירהדיק
First name 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Author link 2author-link2 author2-link authorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second author.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

שורהברירהדיק
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Author link 3author-link3 author3-link authorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third author.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Last name 4last4 author4

The surname of the forth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

שורהברירהדיק
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the forth author; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Author link 4author-link4 author4-link authorlink4

Title of existing Wikipedia article about the forth author.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

שורהברירהדיק
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Author link 5author-link5 author5-link authorlink5

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

שורהברירהדיק
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Author link 6author-link6 author6-link authorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

שורהברירהדיק
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Author link 7author-link7 author7-link authorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

שורהברירהדיק
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Author link 8author-link8 author8-link authorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

שורהברירהדיק
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Author link 9author-link9 author9-link authorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Display authorsdisplayauthors display-authors

number of authors to display before 'et al.' is used;

נומערברירהדיק
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

שנורלברירהדיק
Last author ampersandlast-author-amp lastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

באאלישברירהדיק
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as  

גרונטלעך
;
שורהברירהדיק
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as  

גרונטלעך
,
שורהברירהדיק
Source datedate

Date of the source; do not wikilink. As listed in the publication

ביישפיל
Summer 2017
דאַטעפארגעשלאגן
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; recommended only when date parameter format is YYYY-MM-DD and a CITEREF disambiguator is needed

נומערברירהדיק
Original yearorig-year origyear

Original year of publication; provide specifics

נומערברירהדיק
Editor last nameeditor-last editor1-last

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor'

שורהברירהדיק
Editor first nameeditor-first editor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

שורהברירהדיק
Editor linkeditor-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link'

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Editor last name 2editor2-last editor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

שורהברירהדיק
Editor first name 2editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Editor link 2editor2-link editor2link editorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second editor.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Editor last name 3editor3-last editor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

שורהברירהדיק
Editor first name 3editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Editor link 3editor3-link editor3link editorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third editor.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Editor last name 4editor4-last editor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

שורהברירהדיק
Editor first name 4editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Editor link 4editor4-link editor4link editorlink4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Editor last name 5editor5-last editor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

שורהברירהדיק
Editor first name 5editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Editor link 5editor5-link editor5link editorlink5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Editor last name 6editor6-last editor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

שורהברירהדיק
Editor first name 6editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Editor link 6editor6-link editor6link editorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Editor last name 7editor7-last editor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

שורהברירהדיק
Editor first name 7editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Editor link 7editor7-link editor7link editorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Editor last name 8editor8-last editor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

שורהברירהדיק
Editor first name 8editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Editor link 8editor8-link editor8link editorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Editor last name 9editor9-last editor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

שורהברירהדיק
Editor first name 9editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

שורהברירהדיק
Editor link 9editor9-link editor9link editorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor.

בלאַט־נאָמעןברירהדיק
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

אינהאַלטברירהדיק
Titletitle

The title of the article; can be wikilinked to an existing Wikipedia article or url may be used to add an external link, but not both. Displays in quotes.

אינהאַלטגעפאדערט
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

שורהברירהדיק
Translated titletrans-title trans_title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

אינהאַלטברירהדיק
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the  protocol relative scheme "//..."

ביישפיל
https://www.nytimes.com/...
שורהפארגעשלאגן
Dead URLdead-url deadurl

If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

שורהברירהדיק
Formatformat

Format of the work referred to by 'url' ('url' is required when using 'format'); examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

אינהאַלטברירהדיק
Conferenceconference

Name of the conference, may include location if different from location and date if different from date or year.

אינהאַלטגעפאדערט
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

אינהאַלטברירהדיק
Seriesseries version

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal; alias of 'version'

אינהאַלטברירהדיק
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

אינהאַלטברירהדיק
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed with ' ed.'

שורהברירהדיק
Location of publicationlocation

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

שנורלברירהדיק
Publisherpublisher

Name of the publisher; displays after title

אינהאַלטברירהדיק
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

אינהאַלטברירהדיק
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

דאַטעברירהדיק
Volumevolume

For one publication published in several volumes

שורהפארגעשלאגן
Issueissue

Issue identifier when the source is part of a series that is published periodically

שורהברירהדיק
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

שורהברירהדיק
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

שורהפארגעשלאגן
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

שורהברירהדיק
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

שורהברירהדיק
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

שורהברירהדיק
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

שורהברירהדיק
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

שורהברירהדיק
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

שורהברירהדיק
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

שורהברירהדיק
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

שורהברירהדיק
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

שנורלברירהדיק
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

דאַטעברירהדיק
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

שורהברירהדיק
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

שורהברירהדיק
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

שורהברירהדיק
JSTORjstor

JSTOR identifier

שורהברירהדיק
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

שורהברירהדיק
MRmr

Mathematical Reviews identifier

שורהברירהדיק
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

נומערברירהדיק
OLol

Open Library identifier

שורהברירהדיק
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

שורהברירהדיק
PMCpmc

PubMed Center article number

נומערברירהדיק
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

שורהברירהדיק
RFCrfc

Request for Comments number

נומערברירהדיק
SSRNssrn

Social Science Research Network

שורהברירהדיק
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

שורהברירהדיק
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

שורהברירהדיק
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

שנורלברירהדיק
Archive URLarchive-url archiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

שורהברירהדיק
Archive datearchive-date archivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

דאַטעברירהדיק
URL access dateaccess-date accessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

דאַטעברירהדיק
Registrationregistration

If the reference requires registration, type 'yes' to notify the reader.

שנורלברירהדיק
Subscriptionsubscription

If the reference requires a subscription, type 'yes' to notify the reader.

שנורלברירהדיק
Lay URLlay-url layurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

שורהברירהדיק
Lay sourcelay-source laysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

שנורלברירהדיק
Lay datelay-date laydate

Date of the summary; displays in parentheses

דאַטעברירהדיק
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

אינהאַלטברירהדיק
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

גרונטלעך
.
שורהברירהדיק
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

שורהברירהדיק
Separatorseparator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as   to suppress use reserved keyword 'none'

גרונטלעך
.
שורהברירהדיק
Content deliverer (i.e. Database)via

Provider of the article (not the publisher), usually an aggregator of journal articles or a repository

ביישפיל
JSTOR, Project MUSE, Elsevier Science Direct
שנורלפארגעשלאגן
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

שנורלברירהדיק
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

שנורלברירהדיק
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

שנורלברירהדיק
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

שנורלברירהדיק
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

שנורלברירהדיק
HDL access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

שנורלברירהדיק
Conference URLconference-url conferenceurl

URL of conference proceedings, if different from url.

URLברירהדיק

מוסטער:Citation Style 1 מוסטער:Wikipedia referencing

מוסטער:UF-COinS