מוסטער:לופטפעלד/טאבעלע2

פֿון װיקיפּעדיע
מאגנעטישע
ריכטונג
לענג סארט
סטארטפאס
פֿיס מעטער
{{{סטארטפאס 1: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 1: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 1: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 1: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 2: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 2: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 2: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 2: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 3: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 3: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 3: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 3: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 4: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 4: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 4: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 4: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 5: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 5: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 5: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 5: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 6: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 6: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 6: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 6: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 7: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 7: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 7: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 7: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 8: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 8: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 8: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 8: סוג סטארטפאס}}}