מוסטער:לופטפעלד

פֿון װיקיפּעדיע
שפּרינג צו: נאַוויגאַציע, זוך


די אינפארמאציע אונטן איז אויסגעשטעלט פונעם בלאט מוסטער:לופטפעלד/דאק.


וויקידאטן אינפא
דער דאזיקער מוסטער באניצט אינפארמאציע פון וויקידאטן. כדי צו דערגיין נאך, זעט הילף:ניצן אינפארמאציע פון וויקידאטן.
  • ווען אינפארמאציע ווערט געצויגן פון וויקידאטן, וועט זיך ווייזן דער וויקידאטן אייקאן (Wikidata-logo S.svg) אונטן, און לעבן דער אינפארמאציע וועט זיך ווייזן א בלייפֿעדער אייקאן וואס ווען מען קליקט אויף אים גייט מען אריבער צו וויקידאטן וואו מען קען רעדאקטירן די אינפֿארמאציע.
  • כדי צו פֿאַרשטעלן אינפֿארמאציע פון וויקידאטן זאל מען איינגעבן - (מינוס סימבאל) אין דעם פאראמעטער געברענגט פון וויקידאטן.

{{{נאמען}}}
{{{אמטשפראך נאמען}}}
{{{סימבאל}}}
{{{בילד}}}
{{{באשרייבונג}}}
דאטן
IATA קאד
‏‏{{{IATA}}}‏
ICAO קאד
‏‏{{{ICAO}}}‏
סארט פעלד {{{סארט פעלד}}}
יאר געעפנט {{{געעפנט}}}
אפעראטאר {{{אפעראטאר}}}
געוועזענער אפעראטאר {{{געוועזענער אפעראטאר}}}
אייגנטומער {{{אייגנטומער}}}
נאָענטע שטאָט {{{נאענטע שטאט}}}
באדינט {{{באדינט}}}
בסיס לחברות {{{בסיס}}}
קאארדינאטן {{{קאארדינאטן}}}
הייך איבערן ים פלאך {{{הייך-מ}}} מעטער ({{{הייך-פ}}} פיס)
{{{וועבזייטל}}}
מאגנעטישע
ריכטונג
לענג סארט
סטארטפאס
פֿיס מעטער
{{{סטארטפאס 1: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 1: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 1: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 1: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 2: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 2: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 2: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 2: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 3: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 3: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 3: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 3: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 4: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 4: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 4: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 4: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 5: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 5: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 5: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 5: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 6: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 6: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 6: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 6: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 7: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 7: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 7: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 7: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 8: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 8: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 8: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 8: סוג סטארטפאס}}}
{{{מפה}}}
{{{מפה מפורטת}}}
נוסעים {{{מספר הנוסעים}}}
תנועות מטוסים {{{מספר המראות/נחיתות}}}
מטען {{{מטען}}}
נוסעים (נוכחי) {{{נוסעים (נוכחי)}}}
נוסעים (עתידי) {{{נוסעים (עתידי)}}}
מטען (נוכחי) {{{מטען (נוכחי)}}}
מטען (עתידי) {{{מטען (עתידי)}}}
טערמינאלן {{{טערמינאלן}}}
שערי עלייה למטוס {{{שערי עלייה למטוס}}}
בינלאומי {{{בינלאומי}}}
פנימי {{{פנימי}}}
סה"כ {{{סה"כ}}}
קיין דאק פאר דעם מוסטער.

קיין באשרייבונג.

מוסטער־פאראמעטערס

דער דאזיקער מוסטער האט באניצער־דעפֿינירטע פֿארמאטירונג.

פאראמעטער באַשרײבונג טיפ סטאַטוס
נאמען נאמעןname

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
אמטשפראך נאמען אמטשפראך נאמעןnativename

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סימבאל סימבאל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סימבאל באשרייבונג סימבאל באשרייבונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
בילד בילד

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
באששרייבונג באששרייבונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
IATA IATA

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
ICAO ICAO

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סארט פעלד סארט פעלד

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
געעפנט געעפנט

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
אפעראטאר אפעראטארoperator

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
געוועזענער אפעראטאר געוועזענער אפעראטאר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
אייגנטומער אייגנטומערowner

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
נאענטע שטאט נאענטע שטאט

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
באדינט באדינט

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
בסיס בסיס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
קאארדינאטן קאארדינאטן

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
הייך-פ הייך-פ

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
הייך-מ הייך-מ

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
וועבזייטל וועבזייטל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 1: מאגנעטישע ריכטונג סטארטפאס 1: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 1: אורך רגל סטארטפאס 1: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 1: אורך מטר סטארטפאס 1: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 1: סוג סטארטפאס סטארטפאס 1: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 2: מאגנעטישע ריכטונג סטארטפאס 2: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 2: אורך רגל סטארטפאס 2: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 2: אורך מטר סטארטפאס 2: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 2: סוג סטארטפאס סטארטפאס 2: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 3: מאגנעטישע ריכטונג סטארטפאס 3: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 3: אורך רגל סטארטפאס 3: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 3: אורך מטר סטארטפאס 3: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 3: סוג סטארטפאס סטארטפאס 3: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 4: מאגנעטישע ריכטונג סטארטפאס 4: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 4: אורך רגל סטארטפאס 4: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 4: אורך מטר סטארטפאס 4: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 4: סוג סטארטפאס סטארטפאס 4: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 5: מאגנעטישע ריכטונג סטארטפאס 5: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 5: אורך רגל סטארטפאס 5: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 5: אורך מטר סטארטפאס 5: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 5: סוג סטארטפאס סטארטפאס 5: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 6: מאגנעטישע ריכטונג סטארטפאס 6: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 6: אורך רגל סטארטפאס 6: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 6: אורך מטר סטארטפאס 6: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 6: סוג סטארטפאס סטארטפאס 6: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 7: מאגנעטישע ריכטונג סטארטפאס 7: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 7: אורך רגל סטארטפאס 7: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 7: אורך מטר סטארטפאס 7: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 7: סוג סטארטפאס סטארטפאס 7: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 8: מאגנעטישע ריכטונג סטארטפאס 8: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 8: אורך רגל סטארטפאס 8: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 8: אורך מטר סטארטפאס 8: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סטארטפאס 8: סוג סטארטפאס סטארטפאס 8: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
מפה מפה

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
מפה מפורטת מפה מפורטת

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
מספר הנוסעים מספר הנוסעים

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
מספר המראות/נחיתות מספר המראות/נחיתות

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
מטען מטען

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
נכון לשנת נכון לשנת

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
נוסעים (נוכחי) נוסעים (נוכחי)

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
נוסעים (עתידי) נוסעים (עתידי)

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
מטען (נוכחי) מטען (נוכחי)

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
מטען (עתידי) מטען (עתידי)

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
טרמינלים טרמינלים

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
שערי עלייה למטוס שערי עלייה למטוס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
בינלאומי בינלאומי

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
פנימי פנימי

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק
סה"כ סה"כ

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסט ברירהדיק