מוסטער:לופטפעלד

פֿון װיקיפּעדיע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


די אינפארמאציע אונטן איז אויסגעשטעלט פונעם בלאט מוסטער:לופטפעלד/דאק.


וויקידאטן אינפא
דער דאזיקער מוסטער באניצט אינפארמאציע פון וויקידאטן. כדי צו דערגיין נאך, זעט הילף:ניצן אינפארמאציע פון וויקידאטן.
  • ווען אינפארמאציע ווערט געצויגן פון וויקידאטן, וועט זיך ווייזן דער וויקידאטן אייקאן (Wikidata-logo S.svg) אונטן, און לעבן דער אינפארמאציע וועט זיך ווייזן א בלייפֿעדער אייקאן וואס ווען מען קליקט אויף אים גייט מען אריבער צו וויקידאטן וואו מען קען רעדאקטירן די אינפֿארמאציע.
  • כדי צו פֿאַרשטעלן אינפֿארמאציע פון וויקידאטן זאל מען איינגעבן - (מינוס סימבאל) אין דעם פאראמעטער געברענגט פון וויקידאטן.

{{{נאמען}}}
{{{אמטשפראך נאמען}}}
{{{סימבאל}}}
{{{בילד}}}
{{{באשרייבונג}}}
דאטן
IATA קאד
‏‏{{{IATA}}}‏
ICAO קאד
‏‏{{{ICAO}}}‏
סארט פעלד {{{סארט פעלד}}}
יאר געעפנט {{{געעפנט}}}
אפעראטאר {{{אפעראטאר}}}
געוועזענער אפעראטאר {{{געוועזענער אפעראטאר}}}
אייגנטומער {{{אייגנטומער}}}
נאָענטע שטאָט {{{נאענטע שטאט}}}
באדינט {{{באדינט}}}
בסיס לחברות {{{בסיס}}}
קאארדינאטן {{{קאארדינאטן}}}
הייך איבערן ים פלאך {{{הייך-מ}}} מעטער ({{{הייך-פ}}} פיס)
{{{וועבזייטל}}}
מאגנעטישע
ריכטונג
לענג סארט
סטארטפאס
פֿיס מעטער
{{{סטארטפאס 1: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 1: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 1: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 1: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 2: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 2: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 2: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 2: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 3: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 3: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 3: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 3: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 4: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 4: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 4: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 4: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 5: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 5: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 5: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 5: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 6: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 6: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 6: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 6: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 7: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 7: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 7: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 7: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 8: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 8: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 8: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 8: סוג סטארטפאס}}}
{{{מפה}}}
{{{מפה מפורטת}}}
נוסעים {{{מספר הנוסעים}}}
תנועות מטוסים {{{מספר המראות/נחיתות}}}
מטען {{{מטען}}}
נוסעים (נוכחי) {{{נוסעים (נוכחי)}}}
נוסעים (עתידי) {{{נוסעים (עתידי)}}}
מטען (נוכחי) {{{מטען (נוכחי)}}}
מטען (עתידי) {{{מטען (עתידי)}}}
טערמינאלן {{{טערמינאלן}}}
שערי עלייה למטוס {{{שערי עלייה למטוס}}}
בינלאומי {{{בינלאומי}}}
פנימי {{{פנימי}}}
סה"כ {{{סה"כ}}}
קיין דאק פאר דעם מוסטער.

קיין באשרייבונג.

מוסטער־פאראמעטערס

דער דאזיקער מוסטער האט באניצער־דעפֿינירטע פֿארמאטירונג.

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
נאמעןנאמעןname

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
אמטשפראך נאמעןאמטשפראך נאמעןnativename

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סימבאלסימבאל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סימבאל באשרייבונגסימבאל באשרייבונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
בילדבילד

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
באששרייבונגבאששרייבונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
IATAIATA

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
ICAOICAO

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סארט פעלדסארט פעלד

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
געעפנטגעעפנט

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
אפעראטאראפעראטארoperator

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
געוועזענער אפעראטארגעוועזענער אפעראטאר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
אייגנטומעראייגנטומערowner

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
נאענטע שטאטנאענטע שטאט

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
באדינטבאדינט

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
בסיסבסיס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
קאארדינאטןקאארדינאטן

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
הייך-פהייך-פ

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
הייך-מהייך-מ

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
וועבזייטלוועבזייטל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 1: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 1: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 1: אורך רגלסטארטפאס 1: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 1: אורך מטרסטארטפאס 1: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 1: סוג סטארטפאססטארטפאס 1: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 2: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 2: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 2: אורך רגלסטארטפאס 2: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 2: אורך מטרסטארטפאס 2: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 2: סוג סטארטפאססטארטפאס 2: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 3: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 3: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 3: אורך רגלסטארטפאס 3: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 3: אורך מטרסטארטפאס 3: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 3: סוג סטארטפאססטארטפאס 3: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 4: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 4: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 4: אורך רגלסטארטפאס 4: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 4: אורך מטרסטארטפאס 4: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 4: סוג סטארטפאססטארטפאס 4: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 5: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 5: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 5: אורך רגלסטארטפאס 5: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 5: אורך מטרסטארטפאס 5: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 5: סוג סטארטפאססטארטפאס 5: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 6: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 6: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 6: אורך רגלסטארטפאס 6: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 6: אורך מטרסטארטפאס 6: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 6: סוג סטארטפאססטארטפאס 6: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 7: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 7: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 7: אורך רגלסטארטפאס 7: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 7: אורך מטרסטארטפאס 7: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 7: סוג סטארטפאססטארטפאס 7: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 8: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 8: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 8: אורך רגלסטארטפאס 8: אורך רגל

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 8: אורך מטרסטארטפאס 8: אורך מטר

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 8: סוג סטארטפאססטארטפאס 8: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
מפהמפה

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
מפה מפורטתמפה מפורטת

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
מספר הנוסעיםמספר הנוסעים

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
מספר המראות/נחיתותמספר המראות/נחיתות

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
מטעןמטען

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
נכון לשנתנכון לשנת

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
נוסעים (נוכחי)נוסעים (נוכחי)

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
נוסעים (עתידי)נוסעים (עתידי)

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
מטען (נוכחי)מטען (נוכחי)

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
מטען (עתידי)מטען (עתידי)

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
טרמינליםטרמינלים

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
שערי עלייה למטוסשערי עלייה למטוס

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
בינלאומיבינלאומי

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
פנימיפנימי

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק
סה"כסה"כ

קיין באשרייבונג

גרונטלעך
ליידיק
ביישפיל
ליידיק
אויטא־ווערט
ליידיק
אומבאַוואוסטברירהדיק