לדלג לתוכן

מוסטער:לופטפעלד

פֿון װיקיפּעדיע


די אינפארמאציע אונטן איז אויסגעשטעלט פונעם בלאט מוסטער:לופטפעלד/דאק.


וויקידאטן אינפא
דער דאזיקער מוסטער באניצט אינפארמאציע פון וויקידאטן. כדי צו דערגיין נאך, זעט הילף:ניצן אינפארמאציע פון וויקידאטן.
  • ווען אינפארמאציע ווערט געצויגן פון וויקידאטן, וועט זיך ווייזן דער וויקידאטן אייקאן () אונטן, און לעבן דער אינפארמאציע וועט זיך ווייזן א בלייפֿעדער אייקאן וואס ווען מען קליקט אויף אים גייט מען אריבער צו וויקידאטן וואו מען קען רעדאקטירן די אינפֿארמאציע.
  • כדי צו פֿאַרשטעלן אינפֿארמאציע פון וויקידאטן זאל מען איינגעבן - (מינוס סימבאל) אין דעם פאראמעטער געברענגט פון וויקידאטן.

{{{נאמען}}}
{{{אמטשפראך נאמען}}}
{{{סימבאל}}}
IATA קאד
‏‏{{{IATA}}}‏
ICAO קאד
‏‏{{{ICAO}}}‏
סארט פעלד {{{סארט פעלד}}}
יאר געעפנט {{{געעפנט}}}
אפעראטאר {{{אפעראטאר}}}
געוועזענער אפעראטאר {{{געוועזענער אפעראטאר}}}
אייגנטומער {{{אייגנטומער}}}
נאָענטע שטאָט {{{נאענטע שטאט}}}
באדינט {{{באדינט}}}
בסיס לחברות {{{בסיס}}}
קאארדינאטן {{{קאארדינאטן}}}
הייך איבערן ים פלאך {{{הייך-מ}}} מעטער ({{{הייך-פ}}} פיס)
{{{וועבזייטל}}}
מאגנעטישע
ריכטונג
לענג סארט
סטארטפאס
פֿיס מעטער
{{{סטארטפאס 1: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 1: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 1: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 1: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 2: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 2: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 2: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 2: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 3: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 3: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 3: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 3: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 4: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 4: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 4: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 4: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 5: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 5: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 5: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 5: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 6: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 6: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 6: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 6: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 7: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 7: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 7: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 7: סוג סטארטפאס}}}
{{{סטארטפאס 8: מאגנעטישע ריכטונג}}} {{{סטארטפאס 8: אורך רגל}}} {{{סטארטפאס 8: אורך מטר}}} {{{סטארטפאס 8: סוג סטארטפאס}}}
{{{מפה}}}
{{{מפה מפורטת}}}
נוסעים {{{מספר הנוסעים}}}
תנועות מטוסים {{{מספר המראות/נחיתות}}}
מטען {{{מטען}}}
נוסעים (נוכחי) {{{נוסעים (נוכחי)}}}
נוסעים (עתידי) {{{נוסעים (עתידי)}}}
מטען (נוכחי) {{{מטען (נוכחי)}}}
מטען (עתידי) {{{מטען (עתידי)}}}
טערמינאלן {{{טערמינאלן}}}
שערי עלייה למטוס {{{שערי עלייה למטוס}}}
בינלאומי {{{בינלאומי}}}
פנימי {{{פנימי}}}
סה"כ {{{סה"כ}}}
קיין דאק פאר דעם מוסטער.

קיין באשרייבונג.

מוסטער־פאראמעטערס[פֿאַרוואַלטן מוסטער־דאַטן]

דער מוסטער פרעפֿערירט בלאק־פֿארמאַטירן פֿון די פאַראַמעטערס.

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
נאמעןנאמען name

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אמטשפראך נאמעןאמטשפראך נאמען nativename

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סימבאלסימבאל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סימבאל באשרייבונגסימבאל באשרייבונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בילדבילד

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באששרייבונגבאששרייבונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
IATAIATA

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
ICAOICAO

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סארט פעלדסארט פעלד

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
געעפנטגעעפנט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אפעראטאראפעראטאר operator

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
געוועזענער אפעראטארגעוועזענער אפעראטאר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אייגנטומעראייגנטומער owner

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
נאענטע שטאטנאענטע שטאט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באדינטבאדינט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בסיסבסיס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קאארדינאטןקאארדינאטן

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
הייך-פהייך-פ

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
הייך-מהייך-מ

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
וועבזייטלוועבזייטל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 1: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 1: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 1: אורך רגלסטארטפאס 1: אורך רגל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 1: אורך מטרסטארטפאס 1: אורך מטר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 1: סוג סטארטפאססטארטפאס 1: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 2: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 2: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 2: אורך רגלסטארטפאס 2: אורך רגל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 2: אורך מטרסטארטפאס 2: אורך מטר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 2: סוג סטארטפאססטארטפאס 2: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 3: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 3: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 3: אורך רגלסטארטפאס 3: אורך רגל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 3: אורך מטרסטארטפאס 3: אורך מטר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 3: סוג סטארטפאססטארטפאס 3: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 4: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 4: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 4: אורך רגלסטארטפאס 4: אורך רגל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 4: אורך מטרסטארטפאס 4: אורך מטר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 4: סוג סטארטפאססטארטפאס 4: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 5: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 5: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 5: אורך רגלסטארטפאס 5: אורך רגל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 5: אורך מטרסטארטפאס 5: אורך מטר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 5: סוג סטארטפאססטארטפאס 5: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 6: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 6: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 6: אורך רגלסטארטפאס 6: אורך רגל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 6: אורך מטרסטארטפאס 6: אורך מטר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 6: סוג סטארטפאססטארטפאס 6: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 7: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 7: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 7: אורך רגלסטארטפאס 7: אורך רגל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 7: אורך מטרסטארטפאס 7: אורך מטר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 7: סוג סטארטפאססטארטפאס 7: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 8: מאגנעטישע ריכטונגסטארטפאס 8: מאגנעטישע ריכטונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 8: אורך רגלסטארטפאס 8: אורך רגל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 8: אורך מטרסטארטפאס 8: אורך מטר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סטארטפאס 8: סוג סטארטפאססטארטפאס 8: סוג סטארטפאס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מפהמפה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מפה מפורטתמפה מפורטת

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מספר הנוסעיםמספר הנוסעים

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מספר המראות/נחיתותמספר המראות/נחיתות

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מטעןמטען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
נכון לשנתנכון לשנת

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
נוסעים (נוכחי)נוסעים (נוכחי)

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
נוסעים (עתידי)נוסעים (עתידי)

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מטען (נוכחי)מטען (נוכחי)

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מטען (עתידי)מטען (עתידי)

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
טרמינליםטרמינלים

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
שערי עלייה למטוסשערי עלייה למטוס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בינלאומיבינלאומי

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פנימיפנימי

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סה"כסה"כ

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק