לדלג לתוכן

ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש

פֿון װיקיפּעדיע

יידיש ניצט א סך (צווישן 15 און 20 פראצענט) לשון-קודש ווערטער אבער מען איז געוואוינט צו שרייבן מיטן לשון־קודש׳דיקן אויסלייג. ממילא קען זיין שווער צו וויסן וויאזוי מ׳רעדט אויס אזא ווארט טאמער מען איז נישט באקאנט. דא ברענגט מען א רשימה פון לשון־קודש ווערטער מיט דעם אויסדרוק אויף יידיש.‏[1]

ווערטער[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

א[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

לשון־קודש אויסרייד בײַשפּילן אין ייִדישער ליטעראַטור
א (אויך די צאָל 1) א (אָדער אַמאָל אַ\אָ\וּ\יִ\יי\ײַ\ע)
אב

אבות

אָוו

אָוועס

אב־בית־דין אַוו־בעז־דן
אבות־אבותינו אָוועס־אַוואָסיינו
אבי־יתומים אַווי־יעסוימים
אבינו מלכנו אָווינו מאַלקיינו
אבידה (אָדער אַמאָל אבדה)

אבידות (אָדער אַמאָל אבדות)

אַוויידע

אַוויידעס

אביון

אביונים

עוויען

עוויונעם‏[2]

(אָדער אַמאָל עוויוינים‏[3]

אביונות עוויוינעס
אבילות (אָדער אַמאָל אבלות) אַוויילעס
אביר־לב

אבירי־לב

אַביר־לעוו

אַבירע־לעוו

אבירות־לב אַבירעס־לעוו
אבל

אבלים

אָוול

אַוויילים

אבלה

אבלות

אַוויילע

אַוויילעס

אבן

אבנים

עיווען

אַוואָהנים

אבן־בוחן עיווען־בויכן
אבן־טוב

אבנים־טובות

עיווען־טאָוו

אַוואָהנים־טויוועס

אבן־נגף עיווען־נעיגעף
אבנט

אבנטים

אַוונעט

אַוונייטים

אבר

אברים

אייווער

אייווערעם‏[2]

(אָדער אַמאָל אייוורים‏[3])

אבר־מן־החי אייווער־מין־אַכײַ
אברהם אַווראָם
אברהם אבינו אַווראָהאָם אָוויני
אגב אַגאַוו‏[2]

אָדער אַמאָל אַגעוו‏[3]

אגב־אורחא אַגעוו־אורכע
אגדה

אגדות

אַגאָדע

אַגאָדעס

אגדתא

אגדתות

אַגאַדעטע

אַגאַדעטעס

אגודה

אגודות

אַגודע

אַגודעס

אגודת־ישראל אַגודעס־ייִסראָעל
אגיל־ואשמח אָגל־וועעסמאַך
אדום

אדומים

עדעם (אָדער אַמאָל אָדעם)

אַדומים

אדון

אדונים

אָדן

אַדוינים

אדון־בפקדך אָדן־בעפֿאָקדעכאָ
אדון־הגדול אָדן־האַגאָדל
אדוני אַדויני
אדוני מלך אַדויני מיילעך
אדוני פריץ אַדויני פּאָרעץ
אדוק

אדוקים

אָדעק

אַדוקים

אדם אָדעם
אדם־גדול אָדעם־גאָדל
אדם הראשון אָדעם האָרישן
אדמה אַדאָמע
אדר אָדער
אדר־ראשון אָדער־רישן
אדר־שני אָדער־שייני
אדרבא אַדעראַבע
אדרבה אַדעראַבע
אדרבא־ואדרבא אַדעראַבע־וועאַדעראַבע
אהבה אַאַווע (לויט "מאָדערן ייִדיש־ענגליש ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך" פֿון אוריאל ווײַנרײַך און "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
אהבה־רבה אַאַווע־ראַבע (לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
אהבת־ישראל אַאַוועס־ייִסראָעל (לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
אהבת־נפש אַאַוועס־נעפֿעש (לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
אהרן הכהן אַרן האַקויען
אוהב־ישראל

אוהבי־ישראל

אויעוו־ייִסראָעל

אויעווע־ייִסראָעל

אוהב נאמן

אוהבים נאמנים

אויעוו נעמען

אויאַווים נעמאָנים

אוהל

אוהלים

אויהעל (אָדער אַמאָל אויעל)

אויהאָלים (אָדער אַמאָל אויאָלים)

אוודאי אַוואַדע
אוויר (אָדער אַמאָל אויר) אַווער
אולי אולײַ
אולי ירחם אולײַ יעראַכעם
אומה

אומות

אומע

אומעס

אומות־העולם אומעס־האָוילעם
אומה־ולשון אומע־וועלאָשן
אומנות אומנעס
אומר־ועושה אוימער־וועויסע
אונס אוינעס
אופן

אופנים

אויפֿן

אויפֿאַנים

"... אלץ זאָל זײַן מיטן שיינעם אויפן,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.

אוצר

אוצרות

אויצער

אויצערעס (אָדער אַמאָל אויצרעס)

אוקיינוס (אָדער אַמאָל אוקינוס) אָקיאָנעס
אור

אורות

אויר (אָדער אַמאָל אָר)

אוירעס

אור־הגנוז אויר־האַגאָנעז
אורח

אורחים

אוירעך

אָרכים

אורחי־פורחי (אָדער אַמאָל ארחי־פרחי) אָרכע־פּאָרכע
אורים־ותומים אורים־וועטימעם‏[2]

אורים־וועטומים (לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

אושפיזין אושפּיזן
אות

אותיות

אָס

אויסיעס

אות־באות אָס־בעאָס
אותו אויסע
אותו־האיש אויסע־האָיִש
אותות־ומופתים אויסעס־אומאָפֿסים
אז־ישיר אָז־יאָשער
אח

אחים

אָך

אַכים

אחי אָכי
אחים־לצרה אַכים־לעצאָרע
אחינו־בני־ישראל אַכיינו־בניי־ייִסראָעל
אחד עכאָד
אחדות אַכדעס
אחוץ אַכוץ
אחור

אחורים

אָכער

אַכאָראַיִם

אחיזה

אחיזות

אַכיזע

אַכיזעס

אחיזת־עינים אַכיזעס־איינאַיִם
אחר אַכער "איך רעכן אליין פאר מײַן לעבן אײַנצוטיילן פאר מײַנע קינדער ווי זאָל זײַן אכער מייע שאָנע שעלי."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

אחר־המעשה אַכער־האַמײַסע
אחרון

אחרונים

אַכרען

אַכרוינים

אחרון אחרון חביב אַכרען אַכרען כאָוועוו
אחרון־של־פסח אַכרען־שעל־פּייסעך
אחרי־ככלות־הכל אַכריי־קיכלויס־האַקל
אחריות אַכראַיעס
אחרית־הימים אַכרעס־האַיאָמים
אחשוורוש אַכאַשוויירעש
אחשתרנים אַכאַשטראָנים
אחת־ואחת אַכאַס־וועאַכאַס
אחת־לאחת אַכאַס־לעאַכאַס
איבוד איבעד
איבוד־ממון איבעד־מאָמען
איוב איִעוו
אייר איִער
איכה אייכע
איכות אייכעס
אילונית אײַלעניס
אימה איימע
אימת־מוות איימעס־מאָוועס
אימתא־דציבורא איימעסע־דעציבורע
אין איין (אָדער אַמאָל אַיִן)
אין ברירה איין בריירע
אין לי איין לי
אין־לשער איין־לעשאַהר
אין־סוף איין־סאָף
אינו־ניראה איינע־נירע
איסור

איסורים

איסער

איסורים

איסיי

איסיים

https://en.wikipedia.org/wiki/Essenes

איסיִי

איסיִים

איסרו־חג איסרע־כאַג
איפכא מסתברא (אָדער אַמאָל אפכא מסתברא) איפּכע מיסטאַברע
איש

אנשים

איש

אַנאָשים

איש־אמת

אנשי־אמת

איש־עמעס

אַנשיי־עמעס

אנשי־השם (אָדער אַמאָל אנשי־שם) אַנשע־האַשעם (אָדער אַמאָל אַנשע־שעם)
איש־חיל

אנשי־חיל

איש־כאַיִל

אַנשע־כאַיִל

איש־חשוב

אנשים־חשובים

איש־כאָשעוו

אַנאָשים־כאַשוּווים (אָדער אַמאָל אַנאָשים־כשוּווים)

איש־ישר איש־יאָשער
איש־מהימן איש־מעהיימען
איש־מלחמה

אנשי־מלחמה

איש־מילכאָמע

אַנשע־מילכאָמע

איש־מעשה

אנשי־מעשה

איש־מײַסע

אַנשע־מײַסע

איש־מפי־איש איש־מעפּי־איש
אנשים נשים וטף אַנאָשים נאָשים וועטאַף
איש־פשוט איש־פּאָשעט
אנשי־שלומנו אַנשע־שלאָמיינו
אישה (אָדער אַמאָל אשה)

נשים

אישע

נאָשים

אשת־איש איישעס־איש
אשת־חיל איישעס־כײַעל
נשים־צדקניות נאָשים־ציטקאָניִעס
אכזר

אכזרים

אַכזער

אַכזאָרים

אכזריות אַכזאָריעס
אכילה

אכילות

אַכילע

אַכילעס

אכילה־ושתיה אַכילע־אושטיִע
אכלן

אכלנים

אַכלען

אַכלאָנים

אכסניא

אכסניות

אַכסאַניע

אַכסאַניעס

אל־ארך־אפים אייל־ערעך־אַפּאַיִם
אל־חנון אייל־כאַנון
אל־מלא־רחמים אייל־מאָלע־ראַכמים
אל־רחום אייל־ראַכום
אל־רחום־וחנון אייל־ראַכום־וועכאַנון
אלא עלע
אלא מאי עלע מײַ
אלול עלעל
אליהו־הנביא עליאָהו־האַנאָווי

(אָדער אַמאָל)

עליענאָווע

אלכסון אַלאַכסן
אלמאי אַלעמײַ
אלמן אַלמען
אלמנה

אלמנות

אַלמאָנע

אַלמאָנעס

אלף אַלעף
אלף

אלפים

עלעף

אַלאָפֿים

"... אונטער דעם זעקסטן ציגל אין אויוון, רעכטס, אויך ערעך עלעף רוק."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

אלפי־אלפים אַלפֿיי־אַלאָפֿים
אלף־בית אַלעף־בייס
אלף־השישי עלעף־האַשישי
אם

אמהות

איים

אימאָהעס

אם ירצה השם

(אי״ה)

אים ייִרצע האַשעם

(אָדער אַמאָל)

מירטסעשעם (אָדער אַמאָל מירטשעם‏[3])

אם־כן אים־קיין
אמונה

אמונות

עמונע

עמונעס

אמורא

אמוראים

אַמוירע

אַמויראָים

אמן אָמיין
אמן־סלה אָמיין־סעילאָ
אמת עמעס "עמעס, ניט זי זעט ווי געהעריק, און ניט זי הערט ווי געהעריק, און ניט זי גייט ווי געהעריק, אָבער אבי זי לעבט."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.

אמת־ויציב עמעס־וועיאַצעוו
אנוכי אָנויכי
אנוס

אנוסים

אָנעס

אַנוסים (לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

אני־הקטן אַני־האַקאָטן
אני־מאמין אַני־מײַמען (ליטוויש)
אני שלמה אַני שלוימע
אסור אָסער
אסור־חזיר אָסער־כאַזער
אסור־לדבר אָסער־לעדאַבער
אסור־לרחם אָסער־לעראַכעם
אסותא אַסוסע (אָדער אַמאָל אַסע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
אסיפה אַסיפֿע
אסיר

אסירים

אַסיר

אַסירים

אסכרה אַסקערע
אסמכתא

אסמכתות

אַסמאַכטע

אַסמאַכטעס

אסר ‏[4] אַסער
אסתר עסטער
אסתר־המלכה עסטער־האַמאַלקע
אסתר־תענית (אין לשה"ק איז עס תענית אסתר) עסטער־טאָנעס
אפוטרופס (אָדער אַמאָל אפיטרופוס)

אפוטרופסים (אָדער אַמאָל אפיטרופוסים)

אַפּעטראָפּעס

אַפּעטראָפּסים

אפוטרופסות אַפּעטראָפּסעס
אפילו אַפֿילע "און זי ווייס אפילע ניט, אז ס׳איז דערווײַל בא אונדז עפּעס אנדערש געוואָרן די וועלט."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.

אפיקומן אַפֿיקוימען
אפיקורס

אפיקורסים

אַפּיקוירעס

אַפּיקאָרסים

אפיקורסות אַפּיקאָרסעס
אפרוח

אפרוחים

עפֿרויעך

עפֿרויכים

אפשיטא אַפּשיטע
אפשר עפֿשער
אץ־קוצץ־לשון אָץ־קויצעץ־לאָשן
אצבע־אלקים עצבע־עלאָקים
אצילות אַצילעס
אקדמות אַקדאָמעס
ארבע אַרבע
ארבע־כוסות אַרבע קויסעס
ארבע־כנפות אַרבע־קאַנפֿעס
ארבע־כנפות־הארץ אַרבע־קאַנפֿעס־האָאָרעץ (לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
ארון

ארונות

אָרן

אַרוינעס

ארון־קודש אָרן־קוידעש
ארורה

ארורות

אַרורע

אַרורעס

ארחי־פרחי אָרכע־פּאָרכע
ארי־שבחבורה אַרי־שעבאַכאַוווּרע
אריכות־ימים אַריכעס־יאָמים
ארמיש אַראַמיש
ארץ־ישראל ערץ־איסראָעל (אָדער אַמאָל ערציסראָעל אָדער ערציסראָל לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
ארצה אָרצע
אשכנז אַשקענאַז
אשכנזי

אשכנזים

אַשקענאַזי

אַשקענאַזים, אַשקענייזים

אש־להבה אייש־לעהאָווע
אשמדאי אַשמעדײַ
אשמורה

אשמורות

אַשמוירע

אַשמוירעס

אשמנו אָשאַמנו
אשפה אַשפּע
אשר אַשער
אשר־יצר אַשער־יאָצער
אשרי אַשרע
אתה־בחרתנו אַטאָ־באָכאַרטאָנו‏[2]

אָדער אַמאָל אַטאָ־בעכאַרטאָנו (לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

אתה־הראית אַטאָ־האָרייסאָ
אתחלתא־דגאולה אַסכאַלטע־דעגעולע
אתרוג

אתרוגים

עסרעג

עסרויגים

ב[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

לשון־קודש אויסרייד בײַשפּילן אין ייִדישער ליטעראַטור
ב (אויך די צאָל 2) ב
באהבה בעאַהאַווע (אָדער אַמאָל בעאַווע)
באו מים עד נפש באָו מאַיִם אַד נעפֿעש
באונס בעוינעס
באופן בעויפֿן
באותו־הרגע (אָדער אַמאָל באותו־רגע) בעויסע־האָרעגע (אָדער אַמאָל בעויסע־רעגע)
באין־אופן בעיין־אויפֿן
באין־ברירה בעיין־בריירע
באיסור בעיִסער
באם בעיִם
באם־לאוו בעיִם־לאַוו
באמונה בעעמונע
באמונה־שלמה בעעמונע־שליימע
באמת בעעמעס
באריכות באריכעס
באשר באַנשער (אָדער אַמאָל באַשער)
באשר־בכן באַנשער־בעכיין (אָדער אַמאָל באַשער־בעכיין)
בבא באָווע
בבא־מעשה

בבא־מעשיות

באָווע־מײַסע

באָווע־מײַסיעס

בבחינת ביפֿכינעס
בבל באָוול
בבלי

בבלים

באַוולי

באַוולים

בגד

בגדים

בעגעד

בגאָדים

בגזלה ביגזיילע
בגידה בגידע
בגילה בעגילע
בגילה־ברינה בעגילע־בערינע
בגילוי בעגילע
בגילוי־ראש בעגילע־ראָש
בגילופין בעגילופֿן
בגימטריא בעגימאַטריע
בגנבה ביגנייווע
בדוחק בעדויכעק
בדוק־ומנוסה באָדעק־אומענוסע
בדחן

בדחנים

באַטכן

באַטכאָנים

בדחנות באַטכאָנעס
בדיוק בעדיִעק
בדיל־הדל בעדילאַדאַל
בדיעבד בעדיִעוועד
בדיקה

בדיקות

בדיקע

בדיקעס

בדיקת־חמץ בדיקעס־כאָמעץ
בדלות בעדאַלעס
בדעה בעדעיע
בדעה־אחת בעדעיע־אַכעס
בדק ‏[5] באַטק
בדרך־ בעדערעך־
בדרך־אגב בעדערעך־אַגעוו
בדרך־גוזמא בעדערעך־גוזמע
בדרך־כלל בעדערעך־קלאַל
בדרך־משל בעדערעך־מאָשל
בדרך־נס בעדערעך־נעס
בהדרגה בעהאַדראָגע
בהיסה־הדעת בעהעסעך־האַדאַאַס
בהיתר בעהעטער
בהכנעה בעהאַכנאָע
בהכרח בעהעכרעך
בהלה

בהלות

בעהאָלע

בעהאָלעס

בהלוואה בעהאַלוואָע
בהמה

בהמות

בעהיימע

בעהיימעס

בהן־שלי בעהען־שעלי
בהסכם בעהעסקעם
בהסכם־כולם בעהעסקעם־קולעם
בהקפה בעהאַקאָפֿע
בהרחבה בעהאַרכאָווע
בוגד

בוגדים

בויגעד

באָגדים

בוגרת באָגרעס
בודק בוידעק
בודק־חמץ בוידעק־כאָמעץ
בוודאי בעוואַדע
בולט בוילעט
בועה

בועות

בוע

בועס

בועל בויעל
בור

בורים

בור

בורים

בור־דאורייתא בור־דעאָרײַסע (אָדער אַמאָל בור־דערײַסע)
בורא בוירע
בורא מאורי האש בוירע מעוירע האָייש
בורא מיני מזונות בוירע מינע מעזוינעס
בורא נפשות בוירע נעפֿאָשעס
בורא־עולם בוירע־אוילעם
בורא פרי האדמה בוירע פּרי האָאַדאָמע
בורא פרי הגפן בוירע פּרי האַגאָפֿען
בורא פרי העץ בוירע פּרי האָייץ
בורח

בורחים

באָרייעך

באָרכים

בורר

בוררים

בוירער

באָרערים

בוררות באָרערעס
בושה בושע
בושת־פנים בוישעס־פּאָנעם
בזה־הלשון בעזע־האַלאָשן
בזול בעזאָל
בזי־בזיון ביזע־ביזויען
בזיון

בזיונות

ביזויען

ביזיוינעס

בזיל בעזיל
בזיל־הזול בעזיל־האַזאָל
בזכות ביסכוס
בזכות־זה ביסכוס־זע
בחברותא בעכאַוורוסע
בחדרי־חדרים בעכעדרע־כאַדאָרים
בחור

בחורים

באָכער

באָכערים (אָדער אַמאָל באָכורים)

בחוש בעכוש
בחזקה בעכאַזאָקע
בחזקת בעכעסקעס
בחזרה בעכאַזאָרע
בחינה

בחינות

פּכינע

פּכינעס

בחינם בעכינעם
בחיר

בחירים

פּכיר

פּכירים

בחירה פּכירע
בחפזון בעכיפּאָזן
בחצי־חינם בעכאָצעכינעם
? בעכאָצער "מײַנע קינדער בלײַבן וווינען בעכאָצער שעלי."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

בחרם בעכיירעם
בחרפתו בעכאַרפּאָסע
בחשיבות ביכשיוועס
בטבע בעטעווע
בטוח

בטוחים

בעטועך

בעטוכים

בטוחות בעטוכעס
בטחון ביטאָכן
בטל באָטל
בטל־בשישים באָטל־בעשישים
בטל־ומבוטל באָטל־אומוווּטל
בטלן

בטלנים

באַטלען

באַטלאָנים

בטלנות באַטלאָנעס
ביאה ביִע
ביאור

ביאורים

ביִער

ביִורים

ביגדי־ (אָדער אַמאָל בגדי־) ביגדע־
ביגדי־מלכות (אָדער אַמאָל בגדי־מלכות) ביגדע־מאַלכעס
ביגדי־שבת (אָדער אַמאָל בגדי־שבת) ביגדע־שאַבעס
ביד־רחבה בעיאַד־רעכאָווע
ביד־רמה בעיאַד־ראָמע
בידים בעיאָדאַיִם
ביודעים בעיוידים
ביוש ביִעש
ביחידות ביכידעס
ביטול (אָדער אַמאָל בטול) ביטל
ביטול־היש ביטל־האַיעש
ביישן (אָדער אַמאָל בישן)

ביישנים (אָדער אַמאָל בישנים)

בײַשן

בײַשאָנים

ביכורים ביקורים
ביכולת ביכוילעס
בילבול

בילבולים

בילבל

בילבולים

בילעם בילעם
בילתי בילטי
בימה

בימות

בימע (בעלעמער)

בימעס

בימי בימיי
בימקום (אָדער אַמאָל במקום) בימקעם
בין־הזמנים ביינאַזמאַנים
בין־השמשות ביינאַשמאָשעס
בין מינחה למעריב ביין מינכע לעמײַרעוו
בינו־לבינו ביינע־לעביינע
ביעור־חמץ ביִער־כאָמעץ
ביצה

ביצים (אָדער אַמאָל "בצים")

בייצע

בייצים

ביקור־חולים (אָדער אַמאָל בקור־חולים) ביקער־כוילים
בירושה בעיערושע
בית בייס (אָדער אַמאָל בייט אָדער בייז) "זומער, בייס די באָבע באשע גייט שוין ארויס אין הויף, זיצט זי אפן שוועל און קוועלט אָן, ווײַל זי זעט, ווי פון יעדער טיר שיטן זיך און שיטן זיך די רעבזעלמעלעך, ווי שווארצער מאָן."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.

בית־דין בעזדן (אָדער אַמאָל בעזן)
בית־דין־צדק בעזדן־צעדעק (אָדער אַמאָל בעזן)
בית־דין־של־מעלה בעזדן־שעל־מײַלע (אָדער אַמאָל בעזן)
בית־החיים בייסאַכאַיִם (אָדער אַמאָל בייסכאַיִם)
בית־הכבוד בייסאַקאָוועד
בית־הכיסא (אָדער אַמאָל בית־הכסא) בייסאַקיסע
בית־הכנסת

בתי־כנסיות

בייסאַקנעסעס

באָטע־קנעסיעס

בית־המדרש (אָדער אַמאָל בית־מדרש)

בתי־מדרשים

בעסאַמעדרעש (אָדער אַמאָל בעסמעדרעש)

באָטע־מעדראָשים‏[2]

(אָדער אַמאָל באָטע־מידראָשים לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

"... און די שטאָט אין בעסמעדרעש זאָל מען אויך פארקויפן,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

בית־המיקדש בייסאַמיגדעש
בית־הקברות בייסאַקוואָרעס
בית־עולם בעסוילעם
בית־עלמין בעסאַלמען
בכאן בעקאַן
בכבוד בעקאָוועד
בכבוד־גדול בעקאָוועד־גאָדל
בכבודו־ובעצמו ביכוווידע־אובעאַצמע‏[2]

(אָדער אַמאָל ביכוווידע־אוּוועאַצמע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

בכדי ביכדיי
בכוונה בעקאַוואָנע
בכוח בעקויעך
בכור

בכורים

פּכאָר

פּכוירים

בכורה פּכוירע
בכי־טוב בעכי־טויוו
בכיוון בעקיוון
בכל־אופן בעכאָל־אויפֿן
בכל־מכל־כל באַקל־מיקל־קאָל
בכל־תפוצות־ישראל בעכאָל־טפֿוצעס־ייִסראָעל
בכלל ביכלאַל (אָדער אַמאָל ביקלאַל)
בכן בעכען (אָדער אַמאָל בעכיין)
בכתב ביקסאַוו
בלא בעלוי
בלא־יודעים בעלוי־יוידים
בלב־ונפש בעלעוו־וואָנעפֿעש
בלחש בעלאַכעש
בלי־ בעלי־ (אָדער אַמאָל בלי־)
בלי־גוזמא בעלי־גוזמע (אָדער אַמאָל בלי־גוזמע)
בלי־חרטה בעלי־כאַראָטע (אָדער אַמאָל בלי־כאַראָטע)
בלי־מסקנא בעלי־מאַסקאָנע (אָדער אַמאָל בלי־מאַסקאָנע)
בלי־נדר בעלי־ניידער (אָדער אַמאָל בלי־ניידער)
בלי־ספק בעלי־סאָפֿעק (אָדער אַמאָל בלי־סאָפֿעק)
בלי־שום־ספק בעלי־שום־סאָפֿעק (אָדער אַמאָל בלי־שום־סאָפֿעק)
בלי־תקופה בעלי־טקופֿע (אָדער אַמאָל בלי־טקופֿע)
בלית־ברירה בלעס־בריירע (אָדער אַמאָל בעלעס־)
בלע״ז בלאַז (אָדער בעלאַז)
בלק באָלעק
בלשון־נקיה בעלאָשן־נעקיִע
בלשון־סגי־נהור בעלאָשן־סעגי־נאָער
במדבר באַמידבאָר‏[2]

אָדער אַמאָל באַמידבער (לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

במהרה־בימינו בימהיירע־ביימיינו
במזומן

במזומנים

בימזומען

בימזומאָנים

במזיד בעמייזעד
במחילה בימכילע
במחילה־גמורה בימכילע־גמורע
במחשבה בעמאַכשאָווע
במילא בעמיילע
במציאות בימציִעס
במשך בעמעשעך
במתנה בעמאַטאָנע "מײַנ צווייטנ ייִדישנ ראָמאנ „יאָסעלע סאָלאָוויי” ברענג איכ דיר בעמאטאָנע הײַנט, צו דעמ טאָג פונ דײַנ געבוירנ ווערנ." (אין דעם דאָזיגן בוך האָט מען נישט מיט די אותיות ך, ם, ן, ף אָדער ץ געשריבן.)

פֿון דעם בוך "יאָסעלע סאָלאָוויי" פֿון שלום עליכם (אַבער אויף דעם עצמן בוך געשריבן "שאָלעמ אלייכעמ"), דף 3.

בן

בנים

בען

באָנים

בן־אדם

בני־אדם

בען־אָדעם

בניי־אָדעם

בן־בית

בני־בית

בען־באַיעס

בניי־באַיעס

בן־בקועה בעם־בעקו
בן־דור

בני־דור

בען־דאָר

בניי־דאָר

בן־זוג

בני־זוג

בען־זוג

בניי־זוג

בן־זכר

בנים־זכרים

בען־זאָכער

באָנים־סכאָרים

בן־זקונים

בני־זקונים

בען־זקונים

בניי־זקונים

בן־טובים

בני־טובים

בען־טויווים

בניי־טויווים

בן־יחיד

בני־יחידים

בען־יאָכעד

בניי־יעכידים

בן־יקיר בען־יאַקער
בן־ישראל

בני־ישראל

בען־ייִסראָעל

בניי־ייִסראָעל

בן־מלך

בני־מלכים

בען־מיילעך

בניי־מעלאָכים

בני־משה בניי־מוישע
בן־נח

בני־נח

בען־נויעך

בניי־נויעך

בן־סורר־ומורה בען־סוירער־אומוירע
בן־עיר

בני־עיר

בען־איר

בניי־איר

בן־פקועה בען־פּעקוע
בני־רחמנים בניי ראַכמאָנים
בן־שיבעים

בני־שיבעים

בען־שיווים

בניי־שיווים

בן־שישים

בני־שישים

בען־שישים

בניי־שישים

בן־שמונים

בני־שמונים

בען־שמוינים

בניי־שמוינים

בן־תורה

בני־תורה

בען־טוירע

בניי־טוירע

בנאמנות בענעמאָנעס
בנוגע בענעגייע
בניחותא בעניכעסע
בנימוס בענימעס
בנימצא (אָדער אַמאָל בנמצא) בענימצע
בנין

בנינים

ביניען

ביניאָנים

בנעימות בענעיִמעס
בנשימה־אחת בינשימע־אַכעס
בנשיקה בינשיקע
בסבר־פנים־יפות בעסייווער־פּאָנעם־יאָפֿעס
בסוד בעסאָד
בסוד־סודות בעסאָד־סוידעס
בסך־הכל

(בס״ה)

בעסאַכאַקל (אָדער אַמאָל בעסכאַקל)
בסתר בעסייסער
בעוונותינו־הרבים באַוווינעסיינו־האָראַבים
בעזרת־השם

(בע״ה)

בעעזרעס־האַשעם
בעיקר בעיִקער
בעירום־ובחוסר־כל בעיירעם־אופֿכויסער־קאָל
בעל

בעלי

באַל

באַלע

בעל־אחריות

בעלי־אחריות

באַל־אַכראַיעס

באַלע־אַכראַיעס

בעל־אכסניא

בעלי־אכסניות

באַל־אַכסאַניע

באַלע־אַכסאַניעס

בעל־בטוח

בעלי־בטוחים

באַלבעטועך

באַלעפּטוכים

בעל־בטחון

בעלי־בטחון

באַל־ביטאָכן

באַלע־ביטאָכן

בעל־בכי

בעלי־בכי

באַל־בעכי

באַלע־בעכי

בעל־ברית

בעלי־ברית

באַל־בריס

באַלע־בריס

בעל־בשר באַל־באָסער
בעל־גאווה

בעלי־גאוות

באַל־גײַווע

באַלע־גײַוועס

בעל־גוף

בעלי־גופֿים

באַל־גוף

באַלע־גופֿים

בעל־דבר

בעלי־דבר

באַל־דאָווער

באַלע־דאָווער

בעל־דברן

בעלי־דברנים

באַל־דאַברען

באַלע־דאַבראָנים

בעל־דין

בעלי־דינים

באַל־דין

באַלע־דינים

בעל־דיקדוק

בעלי־דיקדוק

באַל־דיקדעק

באַלע־דיקדעק

בעל־דעה

בעלי־דעות

באַל־דעיע

באַלע־דייעס

בעל־דרשן

בעלי־דרשנים

באַל־דאַרשן

באַלע־דאַרשאָנים

בעל־הבית (אָדער אַמאָל בעל־בית)

בעלי־הבתים (אָדער אַמאָל בעלי־ביתים)

באַל־עבאָס (אָדער אַמאָל באַל־באָס)

באַלע־באַטים (אָדער אַמאָל באַל־באַטים)

"אַ סך גלײכער, אַז אַ געמיינער בּאַלעבּאָס ווערט רייך, איידער אַ גביר ווערט נאָך רייכער!.."

פֿון דעם בוך "אלטער" פֿון יעקב דינעזאָן, דף 68.

"... זי קען איצט בּאַקומען אַ חתן פון פיינעם גראַד, האָבּן מחותּנים בּאַלעבּאַטים, מיט נדן,...

פֿון דעם בוך "אלטער" פֿון יעקב דינעזאָן, דף 66.

בעל־הוצאה

בעלי־הוצאות

באַל־העצאָע

באַלע־העצאָעס (אָדער אַמאָל באַל־העצאָעס)

בעל־הלוואה

בעלי־הלוואות

באַל־האַלוואָע

באַלע־האַלוואָעס

בעל־המצאה

בעלי־המצאות

באַל־האַמצאָע

באַלע־האַמצאָעס

בעל־העזה

בעלי־העזה

באַל־האָזע

באַלע־האָזע

בעל־השגחה

בעלי־השגחה

באַל־האַזשגאָכע

באַלע־האַזשגאָכע

בעל־השפעה

בעלי־השפעה

באַל־האַשפּאָע

באַלע־האַשפּאָע

בעל־זכרון

בעלי־זכרון

באַל־זיקאָרן

באַלע־זיקאָרן

בעל־חוב

בעלי־חובות

באַל־כויוו

באַלע־כויוועס (אָדער אַמאָל באַל־כויוועס)

בעל־חי

בעלי־חיים

באַל־כײַ

באַלע־כײַם

בעל־חיונה

בעלי־חיונה

באַל־כייונע

באַלע־כייונע

בעל־חייב באַל־כאַיעוו
בעל־חלומות

בעלי־חלומות

באַל־כאַלוימעס

באַלע־כאַלוימעס

בעל־חשבון

בעלי־חשבון

באַל־כעזשבם

באַלע־כעזשבם

בעל־חשדים

בעלי־חשדים

באַל־כשאָדים

באַלע־כשאָדים

בעל־טובה

בעלי־טובות

באַל־טויווע

באַלע־טויוועס (אָדער אַמאָל באַל־טויוועס)

בעל־יובל

בעלי־יובל

באַל־יויוול

באַלע־יויוול

בעל־יועץ

בעלי־יועצים

באַל־יויעץ

באַלע־יויעצים

בעל־יושר

בעלי־יושר

באַל־יוישער

באַלע־יוישער

בעל־ייחוס

בעלי־ייחוס

באַל־ייִכעס

באַלע־ייִכעס

בעל־כיס

בעלי־כיס

באַל־קיס

באַלע־קיס

בעל־כישרון

בעלי־כישרונות

באַל־קישרען

באַלע־קישרוינעס

בעל־כעסן באַל־קײַסן
בעל־כרחו

בעלי־כרחו

באַל־קאָרכע

באַלע־קאָרכע

בעל־כרחך

בעלי־כרחך

באַל־קאָרכעכאָ (אָדער אַמאָל באַל־קאָרכאָך)

באַלע־קאָרכעכאָ (אָדער אַמאָל באַלע־קאָרכאָך)

בעל־לשון

בעלי־לשונות

באַל־לאָשן

באַלע־לעשוינעס

בעל־מגזם באַל־מעגאַזעם
בעל־מגיה באַל־מאַגיִע
בעל־מדקדק

בעלי־מדקדקים

באַל־מעדאַקדעק

באַלע־מעדאַקדעקים (אָדער אַמאָל באַל־מעדאַקדעקים)

בעל־מוח

בעלי־מוחות

באַל־מויעך

באַלע־מויכעס

בעל־מום

בעלי־מומים

באַל־מום

באַלע־מומים

בעל־מופת

בעלי־מופתים

באַל־מויפֿעס

באַלע־מאָפֿסים

בעל־מחשבות

בעלי־מחשבות

באַל־מאַכשאָוועס

באַלע־מאַכשאָוועס

בעלי־מים באַלע־מאַיִם
בעל־מיצווה

בעלי־מיצוות

באַל־מיצווע

באַלע־מיצוועס

בעל־מלאכה

בעלי־מלאכות

באַל־מעלאָכע

באַל־מעלאָכעס

"...ער פלעגט אביסל אָפּווארטן און נאָכדעם אָפּגעבן זיי פאר באלמעלאָכעס."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 5.

בעל־מנגן

בעלי־מנגנים

באַל־מענאַגן

באַלע־מענאַגנים

בעל־מפולת

בעלי־מפולת

באַל־מאַפּוילעס

באַלע־מאַפּוילעס

בעל־מפונק באַל־מעפֿונעק
בעל־משכון

בעלי־משכנות

באַל־מאַשקן

באַלע־מאַשקאָנעס

בעל־נס

בעלי־נסים

באַל־נעס

באַלע־ניסים

בעל־נצחון

בעלי־נצחונות

באַל־ניצאָכן

באַלע־ניצכוינעס

בעל־סוד

בעלי־סודות

באַל־סאָד

באַלע־סוידעס

בעל־עבירה

בעלי־עבירות

באַל־אַוויירע

באַלע־אַוויירעס

בעל־עגלה

בעל־עגלות

באַל־אַגאָלע‏[2]

(אָדער אַמאָל באַל־עגאָלע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

באַל־אַגאָלעס‏[2]

(אָדער אַמאָל באַל־עגאָלעס לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

בעל־עוולה

בעלי־עוולות

באַל־אַוולע

באַלע־אַוולעס

בעל־עצה

בעלי־עצות

באַל־אייצע

באַלע־אייצעס

בעל־פה באַל־פּע
בעל־פועל

בעלי־פועלים

באַל־פּויעל

באַלע־פּויאַלים

בעל־פחדן באַל־פּאַכדן
בעל־פקדון

בעלי־פקדונות

באַל־פּיקאָדן

באַלע־פּיקדוינעס

בעל־פרנסה

בעלי־פרנסה

באַל־פּאַרנאָסע

באַלע־פּאַרנאָסע

בעל־צדקה

בעלי־צדקה

באַל־צדאָקע

באַלע־צדאָקע

בעל־קורא

בעלי־קורא

באַל־קוירע

באַלע־קוירע

בעל־קריאה

בעלי־קריאה

באַל־קריִע

באַלע־קריִע

בעל־שם

בעלי־שם (אָדער אַמאָל בעלי־שמות)

באַל־שעם

באַלע־שעם (אָדער אַמאָל באַלע־שיימעס)

בעל־שם־טוב

(בעש״ט)

באַל־שעם־טאָוו

(בעשט)

בעל־שימחה

בעלי־שימחות

באַל־סימכע

באַלע־סימכעס

בעל־שכל

בעלי־שכל

באַל־סייכל

באַלע־סייכל

בעל־תאווה

בעלי־תאוות

באַל־טײַווע

באַלע־טײַוועס

בעל־תוקע

בעלי־תוקע

באַל־טעקייע

באַלע־טעקייע

בעל־תכלית

בעלי־תכלית

באַל־טאַכלעס

באַלע־טאַכלעס

בעל־תפילה

בעלי־תפילות

באַל־טפֿילע

באַלע־טפֿילעס

בעל־תקיעה

בעלי־תקיעה

באַל־טקיִע

באַלע־טקיִע

בעל־תשובה

בעלי־תשובה

באַל־טשוּווע

באַלע־טשוּווע

בעלן

בעלנים

באַלן

באַלאָנים

בעלנות באַלאָנעס
בעצם בעעצעם
בערך בעערעך
בעת בייס
בעת־מעשה בייס־מײַסע
בפה־מלא בעפּע־מאָלע
בפועל בעפּויעל
בפועל־ממש בעפּויעל־מאַמעש
בפירוש בעפֿיירעש
בפרהסיא ביפֿרעסיע‏[2]

(אָדער אַמאָל בעפֿערעסיע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

(אָדער אַמאָל בעפֿרעסיע)

בפרוטרוט ביפֿרויטרעט
בפרט ביפֿראַט
בפרטיות ביפֿראָטיִעס
בפשטות בעפּאַשטעס
בצוואה בעצאַוואָע
בצורת בעצורעס
בציבור בעציבער
בצימצום בעצימצעם
בקבלה בעקאַבאָלע
בקוו־הבריאות בעקאַוו־האַבריִעס
בקול־קולות

בקולי־קולות

בעקאָל־קוילעס

בעקאָלע־קוילעס

בקול־רם בעקאָל־ראָם
בקי

בקיאים

באָקע

בעקיִיִם

בקיאות בעקיִעס (אָדער אַמאָל בקיִעס)
בקיצור בעקיצער
בקיצור־הדבר בעקיצער־האַדאָווער
בקרוב בעקאָרעוו
בקשה

בקשות

באַקאָשע

באַקאָשעס

בר באַר
בר־אורין באַר־אוריען
בר־דעת באַר־דאַאַס (אָדער אַמאָל באַר־דאַס לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
בר־מזל באַר־מאַזל
בר־מינן באַר־מענען
בר־מיצווה (אָדער אַמאָל בר־מצווה)

בר־מיצוות

באַר־מיצווע

באַר־מיצוועס

בר־מיצווה־בחור

בר־מיצווה־בחורים

באַר־מיצווע־באָכער

באַר־מיצווע־באָכערים

בר־מיצר באַר־מייצער
בר־מיצרא באַר־מעצרע
בר־נש באַר־נאַש
בר־סמכא באַר־סאַמכע
בר־פלוגתא באַר־פּלוקטע
בראש בעראָש (אָדער אַמאָל בראָש)
בראש־גלוי בעראָש־גאָלע
בראשית בריישעס
ברבים בעראַבים
ברוא

ברואים

ברו (אָדער אפשר "ברע"?)

ברויִם

ברוגז ברויגעז (לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
ברוחניות בערוכניִעס
ברוך באָרעך
ברוך דיין אמת באָרעך דאַיען עמעס
ברוך־הבא

ברוכים־הבאים

באָרעכאַבע (אָדער אַמאָל באָרכאַבע) (אַלס אַ זאַכוואָרט)

באָרעך־האַבאָ (אַלס אַן אינטעריעקציע)

ברוכים־האַבאָים

ברוך־הוא באָרוך־הו (אָדער אַ מאָל באָרכו)
ברוכים־היושבים ברוכים־האַיוישווים
ברוך־הנימצא באָרעך־האַנימצע
ברוך־השם באָרכאַשעם
ברוך שפטרני באָרעך שעפּאָטראַני
ברומו־של־עולם בערומע־שעלוילעם
ברחבות בעראַכוועס
ברחל בתך הקטנה בעראָכל ביטכאָ האַקטאַנאָ
ברי־לי באָרעלי
בריאה

בריאות

בריִע

בריִעס

בריאת־העולם בריִעס־האָוילעם
בריה

בריות

בעריע

בעריעס

בריה־ניפלאה

בריות־ניפלאות

בעריע־ניפֿלאָע

בעריעס־ניפֿלאָעס

ברייתא

ברייתות

ברײַסע

ברײַסעס

ברירה

ברירות

בריירע

בריירעס

בריש־גלי בערייש־געלע
ברית בריס
ברית־חדשה בריס־כאַדאָשע
ברית־מילה בריס־מילע
ברכה

ברכות

בראָכע

בראָכעס

ברכה־לבטלה בראָכע־לעוואַטאָלע
ברמז בערעמעז
ברמיזה בירמיזע
ברצון בעראָצן
ברשות בירשוס
בשוגג בעשויגעג
בשום־אופן בעשום־אויפֿן
בשותפות בעשוטפֿעס
בשכנות בישכיינעס
בשלווה בעשאַלווע
בשלום בעשאָלעם
בשלום־ושלווה בעשאָלעם־וועשאַלווע
בשלח בעשאַלאַך "מאָנטיק, פּארשע בעשאלאך, שנאס... (פארמעקט)."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

בשלמות בישליימעס
בשם־אומרו בעשעם־אָמרע
בשן־ועין בעשיין־וועײַען
בשעת בעשאַס
בשעת־הדחק בעשאַסאַטכאַק
בשעת־מעשה בעשאַס־מײַסע
בשעתו בעשײַטע (אָדער אַמאָל בעשאַטע)
בשעתם בעשאַטעם
בשפע בעשעפֿע
בשתיקה בישטיקע
בשורה

בשורות

פּסורע

פּסורעס

בשורה־טובה

בשורות־טובות

פּסורע־טויווע

פּסורעס־טויוועס

בשורה־רעה

בשורות־רעות

פּסורע־ראָע

פּסורעס־ראָעס

בשמים פּסאָמים
בשר באָסער
בשר־ודגים באָסער־וועדאָגים
בשר־ודם באָסער־וועדאָם
בשר כשר באָסער קאָשער
בת באַס
בת־היענה (אָדער אַמאָל בת־יענה) באַס־אַיײַנע (אָדער אַמאָל באַס־יײַנע)
בת־יחידה

בת־יחידות

באַס־יעכידע

באַס־יעכידעס

בת־ישראל באַס־ייִסראָעל
בת־מיצווה

בת־מיצווות

באַס־מיצווע

באַס־מיצוועס

בת־מלכה

בת־מלכות

באַס־מאַלקע

באַס־מאַלקעס

בת־קול באַס־קאָל
בת־שיבעים באַס־שיווים
בת־שישים באַס־שישים
בת־שמונים באַס־שמוינים
בתוכם בעסויכעם
בתולה

בתולות

פּסולע

פּסולעס

בתופים־ובמחולות בעטופּים אוּווימכוילעס
בתורת בעטוירעס
בתים באַטים
בתכלית בעטאַכלעס
בתכלית־השינאה בעטאַכלעס־האַסינע
בתמידות ביטמידעס
בתמיה ביטמיִע
בתמימות ביטמימעס
בתנאי ביטנײַ
בתרבות בעטאַרבעס
בתשובה ביטשוּווע

ג[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

לשון־קודש אויסרייד
ג (אויך די צאָל 3) ג
גאווה (אָדער אַמאָל גאוה) גײַווע (ליטוויש)
גאולה געולע (אָדער אַמאָל גולע)
גאון

גאונים

גאָען

געוינים

גאון־עולם גאָען־אוילעם
גאונות געוינעס
גבאות גאַבאָעס
גבאי

גבאים

גאַבע

גאַבאָים

גבול גוווּל
גבורה

גבורות

גוווּרע

גוווּרעס

גביר

גבירים

געוויר (אָדער אַמאָל גוויר)

געווירים (אָדער אַמאָל גווירים)

גבית־עדות גוויִעס־איידעס
גבר גוואַר
גבר־אלים גוואַר־אַלים
גברות גאַוורעס
גדול

גדולים

גאָדל

גדוילים

גדול־בישראל גאָדל־בעיִסראָעל
גדול־הדור

גדולי־הדור

גאָדל־האַדאָר

גדוילע־האַדאָר

גדולה געדולע (אָדער אַמאָל גדולע)
גדלות גאַדלעס
גדלן

גדלנים

גאַדלען

גאַדלאָנים

גדלנות גאַדלאָנעס
גדלע גאָדלע
גדר

גדרים

געדער

גדאָרים

גואל

גואלים

גויעל

גויעלים (אָדער אַמאָל גויאַלים)

גואל־צדק גויעל־צעדעק
גובר גויווער
גוג־ומגוג גאָג־אומאָגעג
גוג־מגוג גאָג־מעגאָג
גוזמא

גוזמות (אָדער אַמאָל גוזמאות)

גוזמע

גוזמעס (אָדער אַמאָל גוזמאָעס)

גוזר גויזער
גוזר־תענית גויזער־טאָנעס
גוי

גויים

גוי

גוייִם

גוי־גמור

גויים־גמורים

גוי־גאָמער

גאָיִם־גמורים

גויה

גויות

גויע

גויעס

גולם

גולמים

גוילעם

גוילאָמים

גומל גוימל
גומר גוימער
גונז גוינעז
גוסס

גוססים

גויסעס

גויסעסים

גוף

גופים

גוף

גופֿים

גופא גופֿע
גופניות גופֿניִעס
גורל

גורלים

גוירל

גויראָלעס

גורם

גורמים

גוירעם

גוירמים‏[2]

(אָדער אַמאָל גאָרמים לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

(אָדער אַמאָל בעפֿרעסיע)

גורס גוירעס
גושן (אָדער אַמאָל גשן) גוישן
גזילה (אָדער אַמאָל גזלה)

גזילות

גזיילע

גזיילעס

גזירה (אָדער אַמאָל גזרה)

גזירות (אָדער אַמאָל גזרות)

גזיירע

גזיירעס

גזירה־שווה גזיירע־שאָווע
גזירת־ת״ח גזיירעס־טאַך
גזירת־ת״ח־ות״ט גזיירעס־טאַך־וועטאַט
גזלן

גזלנים

גאַזלען

גאַזלאָנים

גזלנות גאַזלאָנעס
גזע געזע
גזר גזאַר
גזר־דין גזאַר־דין
גט געט
גיבור (אָדער אַמאָל גבור)

גיבורים (אָדער אַמאָל גבורים)

גיבער

גיבוירים

גידול גידל
גידול־בנים גידל־באָנים
גידוף

גידופים

גידעף

גידופֿים

גיהנום געהענעם (אָדער אַמאָל גענעם)
גיור

גיורים

גיִער

גיִורים

גיות גײַעס
גילגול

גילגולים

גילגל

גילגולים

גילגול־הנפש גילגל־האַנעפֿעש
גילגול־מחילות גילגל־מעכילעס
גילגול־שלג גילגל־שעלעג
גילוי

גילויים

גילע

גילויִם

גילוי־אליהו גילע־עליִאָהו
גילוי־עריות גילע־אַרויעס
גימטריא

גימטריות

גימאַטריע

גימאַטריעס

גימל גימל
גירוש (אָדער אַמאָל גרוש)

גירושים (אָדער אַמאָל גרושים)

גיירעש

גערושים

גירסא (אָדער אַמאָל גרסא)

גירסאות (אָדער אַמאָל גרסאות)

גירסע

גירסאָעס

גירסא־דינקותא גירסע־דעיאַנקעסע
גל־של־עצמות גאַל־שעל־אַצאָמעס
גלגל

גלגלים

גאַלגל

גאַלגאַלים

גלגל החוזר (אָדער אַמאָל חוזר) גאַלגל האַכויזער (אָדער אַמאָל גאַלגל כויזער)
גלוח

גלוחים

גאָלועך‏[2]

(אָדער אַמאָל געלועך לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

גלוכים

גלוי־ראש גילע־ראָש
גלות גאָלעס
גלות־השכינה גאָלעס־האַשכינע
גלח

גלחים

גאַלעך

גאַלאָכים

גלחות גאַלכעס
גליון

גליונות

גיליען (אָדער אַמאָל גילויען)

גיליוינעס

גליל גאָלעל
גלילה גלילע
גם גאַם
גם־אתם גאַם־אַטעם
גם זו לטובה גאַם זו לעטויווע
גמילות־חסד

גמילות־חסדים

גמילעס־כעסעד

גמילעס־כסאָדים

גמר גמאַר
גמרא

גמרות

געמאָרע (אָדער אַמאָל גמאָרע)

געמאָרעס (אָדער אַמאָל גמאָרעס)

גמרא־ניגון געמאָרע־ניגן (אָדער אַמאָל גמאָרע־ניגן)
גמר חתימה טובה גמאַר כסימע טויווע
גן גאַן
גן־עדן גאַן־איידן
גן־עדן־התחתון (אָדער אַמאָל גן־עדן־תחתון) גאַן־איידן־האַטאַכטן (אָדער אַמאָל גאַן־איידן־טאַכטן)
גנאי גנײַ
גנב

גנבים

גאַנעף

גאַנאָווים

גנבה

גנבות

גאַנייווע (אָדער אַמאָל גענייווע אָדער גנייווע)

גאַנייוועס (אָדער אַמאָל גענייוועס אָדער גנייוועס)

גניזה

גניזות

גניזע

גניזעס

גסיסה קסיסע
געגבול געגוווּל
געגועים גאַגויִם
גר

גרים

גער

גיירים

גרגרת גאַרגערעס
גרוגרת־דרבי־צדוק גרויגרעס־דעראַבי־צאָדעק
גרוש

גרושים

גאָרעש

גרושים

גרושה

גרושות

גרושע

גרושעס

גרם געראַם (אָדער אַמאָל גראַם)
גשם געשעם
גשמיות גאַשמיִעס

ד[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

לשון־קודש אויסרייד
ד (אויך די צאָל 4) ד
דאגה

דאגות

דײַגע

דײַגעס

דאגת־פרנסה דײַגעס־פּאַרנאָסע
דאורייתא דאָרײַסע
דבקות דווייקעס
דבר

(אַמאָל געניצט אין דעם ייִדישן ווערב "דברן" וואָס הייסט "רעדן" און דער אויסרייד איז "דאַבערן")

דברים

דאַבער (אַלס אַ ווערב)

דאָווער (אַלס אַ זאַכוואָרט)

דוואָרים

דבר־אחר דאָוועראַכער
דבר־חול דוואַרכאָל
דברי־הימים דיוורע־האַיאָמים
דברים־בטלים דוואָרים־בעטיילים (אָדער אַמאָל דוואָרים־בטיילים)
דבר־של־קימא דאָווער־שעל־קאַיאָמע
דבר־שקר

דברי־שקר

דוואַר־שעקער

דיוורע־שעקער

דבר־תורה

דברי־תורה

דוואַר־טוירע

דיוורע־טוירע

דג

דגים

דאָג

דאָגים

דהיינו דעהײַנע
דובר־שקרים

דוברי־שקרים

דויווער־שקאָרים

דאָוורע־שקאָרים

דוגמא

דוגמאות (אָדער אַמאָל דוגמות)

דוגמע

דוגמאָעס (אָדער אַמאָל דוגמעס)

דווקא דאַפֿקע
דוחה דויכע
דוחק דויכעק
דוכס

דוכסים

דוקעס

דוקסים

דוכסה

דוכסות

דוקסע

דוקסעס

דוכן (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב "דוכנען") דוכן
דומם דוימעם
דופק (אָדער אַמאָל דפק) דויפֿעק
דור

דורות

דאָר

דוירעס

"דער צווייטער דאָר זעלמעניאנער האָט זיך פארצווײַגט אין דרײַ מעכטיקע שטראָמען און עטלעכע בײַטײַכלעך."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.

דור־דורות דאָר־דוירעס
דור־המבול דאָר־האַמאַבל
דור־המידבר דאָר־האַמידבער
דור־הפלגה דאָר־האַפֿלאָגע
דורס דוירעס
דחק טכאַק
דחקות דאַכקעס
די־והותר דײַ־וועהויסער
דיבוק (אָדער אַמאָל דבוק)

דיבוקים (אָדער אַמאָל דבוקים)

דיבעק

דיבוקים

דיבור (אָדער אַמאָל דבור)

דיבורים (אָדער אַמאָל דבורים)

דיבער

דיבורים

דיין

דיינים

דאַיען

דאַיאָנים

דיינו דײַיינו
דיינות דײַאָנעס
דייקא דייקע
דימיון (אָדער אַמאָל דמיון)

דימיונות (אָדער אַמאָל דמיונות)

דימיען

דימיוינעס

דין

דינים

דין

דינים

דין־וחשבון דין־וועכעזשבם
דיני־כשרות דינע־קאַשרעס
דיני־ממונות דינע־מאָמענעס
דיני־נפשות דינע־נעפֿאָשעס
דין־תורה

דין־תורות

דין־טוירע

דין־טוירעס

דינה דינע
דינה בת יעקב דינע באַס יאַנקעוו
דיקדוק (אָדער אַמאָל דקדוק) דיקדעק
דיקדוקי־עניות (אָדער אַמאָל דקדוקי־עניות) דיקדוקע־אַניִעס
דירה

דירות

דירע

דירעס

דלד (אָדער אַמאָל דלת) דאַלעט
דלות

דליתים

דאַלעס

דאַלייסים

דלות־פריץ

דלות־פריצים

דאַלעס־פּאָרעץ

דאַלעס־פּריצים

דלפון

דלפנים

דאַלפֿן

דאַלפֿאָנים

דלת אמות (אָדער אַמאָל ד׳ אמות) דאַלעט אַמעס
דלת על דלת דאַלעט אַל דאַלעט
דם

דמים

דאָם

דאָמים

דם־שונא

דם־שונאים

דאַם־סוינע

דאַם־סאָנים

דמשק דאַמעסעק
דן דאַן
דעה

דעות

דייע

דייעס

דעת דאַאַס
דעת־הקהל דאַס־האַקאָאָל
דעתן

דעתנים

דײַטן

דײַטאָנים

דעתנות דײַטאָנעס
דף

דפים (אָדער אַמאָל דפּים)

דאַף

דאַפֿים (אָדער אַמאָל דאַפּים)

דפק דייפֿעק
דץ דאָץ
דץ הסוחר דאָץ האַסויכער (אָדער אַמאָל דאָץ אַסויכער)
דקה

דקות

דאַקע

דאַקעס

דרגא

דרגות

דאַרגע

דאַרגעס

דרדקי־מלמד

דרדקי־מלמדים

דאַרדעקע־מעלאַמעד

דאַרדעקע־מעלאַמדים

דרום דאָרעם
דרום־מיזרח דאָרעם־מיזרעך
דרום־מערב דאָרעם־מײַרעוו
דרוש

דרושים

דרוש

דרושים

דריסת־הרגל דריסעס־האָרעגל
דרך

דרכים

דערעך

דראָכים

דרך־אגב דערעך־אַגעוו
דרך־ארץ דערך־ערעץ‏[2]

(אָדער אַמאָל דערעך־ערעץ לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

דרך־הטבע דערעך־האַטעווע
דרך־הישר דערעך־האַיאָשער
דרך־המלך דערעך־האַמיילעך
דרך־העולם דערעך־האָוילעם
דרכי־שלום דאַרקע־שאָלעם
דרש דראַש
דרשה

דרשות

דראָשע

דראָשעס

דרשן

דרשנים

דאַרשן

דאַרשאָנים

דת דאַס

ה[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

לשון־קודש אויסרייד בײַשפּילן אין ייִדישער ליטעראַטור
ה (אויך די צאָל 5) ה
הא היי
הבדל

הבדלים

העוודל

העוודיילים

הבדלה

הבדלות

האַוודאָלע

האַוודאָלעס

הבטחה

הבטחות

האַפֿטאָכע

האַפֿטאָכעס

הבל

הבלים

העוול

האַוואָלים

הבל־הבלים העוול־האַוואָלים (אָדער אַמאָל האַווייל־האַוואָלים)
הבנה האַוואָנע
הברה

הברות

האַוואָרע

האַוואָרעס

הגבה האַגבע
הגדה

הגדות

האַגאָדע

האַגאָדעס

הגהה

הגהות

האַגאָע

האַגאָעס

הגם האַגאַם "האגאם זיי זײַנען אויך געפורעמט לויט רעב זעלמעלעס..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.

הדגשה

הדגשות

האַדגאָשע

האַדגאָשעס

הדיוט

הדיוטים

העדיעט

העדיויטים

הדס

הדסים

האָדעס

האַדאַסים

הדר האָדער
הדרכה האַדראָכע
הדרן האַדרען
הדרת־פנים

הדרת־פנימער (נישט בשלמות לשון קודש)

האַדרעס־פּאָנעם

האַדרעס־פּענעמער

הודאה

הודאות

הוידאָע

הוידאָעס

הודעה

הודעות

הוידאָע

הוידאָעס

הווה הויווע
הוויה האַוואַיע
הולך הוילעך
הולך־בטל הוילעך־באָטל
הולך־רכיל הוילעך־ראָכל
הון הוין
הוספה

הוספות

העסאָפֿע (אָדער אַמאָל הויסאָפֿע)

העסאָפֿעס (אָדער אַמאָל הויסאָפֿעס)

הוצאה

הוצאות

העצאָע (אָדער אַמאָל הויצאָע)

העצאָעס (אָדער אַמאָל הויצאָעס)

"... און די איבעריקע פאר מיר אף הויצאָעס צו פירן אף דער אייביקער וועלט."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.

הוצאות־הדרך העצאָעס־האַדערעך
הורג

הרוגים

הוירעג

האַרוגים

הורה האָרע
הוריות הוירי‏ִעס
הושענא

הושענות

העשײַנע (אָדער אַמאָל הוישײַנע)

העשײַנעס (אָדער אַמאָל הוישײַנעס)

הושענא־רבה העשײַנע־ראַבע (אָדער אַמאָל הוישײַנע־ראַבע)
הזהרה (אָדער אַמאָל אזהרה)

הזהרות (אָדער אַמאָל אזהרות)

האַזהאָרע (אָדער אַמאָל אַזהאָרע)

האַזהאָרעס (אָדער אַמאָל אַזהאָרעס)

הזכרה (אָדער אַמאָל אזכרה)

הזכרות (אָדער אַמאָל אזכרות)

האַסקאָרע (אָדער אַמאָל אַסקאָרע)

האַסקאָרעס (אָדער אַמאָל אַסקאָרעס)

הזכרת־נשמות האַסקאָרעס־נעשאָמעס
הזמנה

הזמנות

האַזמאָנע

האַזמאָנעס

החלטה

החלטות

האַכלאָטע

האַכלאָטעס

החתום־מטה

החתומים־מטה

העכאָסעם־מאַטאָ

האַכסומים־מאַטאָ

הידור (אָדער אַמאָל הדור)

הידורים (אָדער אַמאָל הדורים)

הידער

הידורים

היום האַיעם
היוצא מדברינו האַיויצע מידוואָריינו
היות העיויס
היזק

היזקות

העזעק

העזייקעס

היינו (אָדער אַמאָל הינו) הײַנע
היינו־הך (אָדער אַמאָל הינו־הך) הײַנע־האַך
היכל הייכל
הילוך הילעך
הילולא

הילולות

הילולע

הילולעס

הילכות (אָדער אַמאָל הלכות) הילכעס
היסח העסעך
היסח־הדעת העסעך־האַדאַאַס
היפוך

היפוכים (אָדער אַמאָל הפכים)

הייפּעך

היפּוכים (אָדער אַמאָל האַפֿאָכים)

היקף

היקפים

העקעף

העקייפֿים

הירהור (אָדער אַמאָל הרהור)

הירהורים

הירער

הירהורים

היתכן האַייִטאָכן
היתר (אָדער אַמאָל התר)

היתרים (אָדער אַמאָל התרים)

העטער

העטיירים

היתר־הוראה העטער־הויראָע
הכבדה

הכבדות

האַכבאָדע

האַכבאָדעס

הכחשה

הכחשות

האַקכאָשע

האַקכאָשעס

הכל־בכל האַקל־באַקל
הכל־בכל־מכל האַקל־באַקל־מיקל
הכלל (פֿון כלל) האַקלאַל
הכנה

הכנות

האַכאָנע

האַכאָנעס

הכנסה

הכנסות

האַכנאָסע

האַכנאָסעס

הכנסת־אורחים האַכנאָסעס־אָרכים
הכנסת־כלה האַכנאָסעס־קאַלע
הכנעה האַכנאָע
הכרזה

הכרזות

האַכראָזע

האַכראָזעס

הכרח העכרעיעך (אָדער אַמאָל העכרעך)
הכרעה

הכרעות

האַכראָע

האַכראָעס

הכשר

הכשרים

העכשער

העכשיירים

הכשרה

הכשרות

האַכשאָרע

האַכשאָרעס

הלבשה

הלבשות

האַלבאָשע

האַלבאָשעס

הלוואה

הלוואות

האַלוואָע

האַלוואָעס

הלוואי האַלעווײַ (אָדער אַמאָל אַלעווײַ)
הלום הלום
הלכה

הלכות

האַלאָכע

האַלאָכעס

הלכה למשה מסיני האַלאָכע לעמוישע מיסינײַ
הלל האַלעל
הללויה האַלעלויִאָ
הלמאי (פֿון למאי) האַלעמײַ
הלעיטני האַליטייני
הלצה

הלצות

האַלאָצע

האַלאָצעס

המבדיל האַמאַוודיל (אָדער אַמאָל האַמאַוודל)
המון

המונים

האַמוין

האַמוינים

המון־עם האַמוין־אַם
המוציא (אָדער אַמאָל מוציא) האַמויצע (אָדער אַמאָל מויצע)
המכונה האַמעכונע
המן האָמען
המן הרשע האָמען האַראָשע
המצאה

המצאות

האַמצאָע

האַמצאָעס

המשך

המשכים

העמשעך

העמשייכים

הן הען
הן־צדק הען־צעדעק
הנ״ל האַנאַל
הנאה

הנאות

האַנאָע

האַנאָעס

הנהגה האַנהאָגע
הנחה

הנחות

האַנאָכע

האַנאָכעס

הסב העסעב
הסבר העסבער "אין דער מישפּאָכע איז אומגעגאנגען א העסבער, אז ער שטאמט פון „טיף ראסיי”.

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 5.

הסברה

הסברות

האַזבאָרע

האַזבאָרעס

הסגת־גבול האַסאָגעס־גוווּל
הסכם העסקעם
הסכם־כולם העסקעם־קולעם
הסכמה

הסכמות

האַסקאָמע

האַסקאָמעס

הספד

הספדים

העספּעד

העספּיידים

הסתדרות היסטאַדרוט
הסתלקות היסטאַלקעס
העוויה

העוויות

האַוואַיע

האַוואַיעס

העזה האָזע
הערה

הערות

העאָרע

העאָרעס

העתקה

העתקות

האַטאָקע

האַטאָקעס

הפטורה

הפטורות

האַפֿטוירע

האַפֿטוירעס

הפלא־ופלא האַפֿלע־וואָפֿעלע
הפנים (פֿון פנים) האַפּאָנעם
הפסקה

הפסקות

האַפֿסאָקע

האַפֿסאָקעס

הפקר העפֿקער
הפקרות העפֿקיירעס
הצטרכות היצטאַרכעס
הצלה

הצלות

האַצאָלע

האַצאָלעס

הצלחה

הצלחות

האַצלאָכע

האַצלאָכעס

הקדוש־ברוך־הוא

(הקב״ה)

האַקאָדעש־באָרכו
הקדמה

הקדמות

האַגדאָמע

האַגדאָמעס

הקדש

הקדשים

העגדעש

העגדיישים

הקיצור (פֿון קיצור) האַקיצער
הקפדה

הקפדות

האַקפּאָדע

האַקפּאָדעס

הקפה

הקפות

האַקאָפֿע

האַקאָפֿעס

הר

הרים

האַר

האָרים

הר־הבית האַר־האַבאַיִס
הר־הזיתים האַר־האַזייסים
הרים־וגבעות האָרים־אוגוואָעס
הרב האָראַוו
הרגל

הרגלים

הערגל

הערגיילים

הרג האַרג
הרוג

הרוגים

האָרעג

האַרוגים

הרחבה האַרכאָווע
הרי־את האַריי־אַט
הרי־חושך (אָפֿט געשריבן ה׳) האָרע־כוישעך
הריגה

הריגות

האַריגע

האַריגעס

הרף־עין הערעף־אײַען
הרשאה

הרשאות

האַרשאָע

האַרשאָעס

השארת־הנפש האַשאָרעס־האַנעפֿעש
השבעה

השבעות

האַשבאָע

האַשבאָעס

השבת־אבדה האַשאָוועס־אַוויידע
השגה

השגות

האַסאָגע

האַסאָגעס

השגחה האַזשגאָכע (אָדער אַמאָל האַשגאָכע לויט דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9) "... געפורעמט לויט רעב זעלמעלעס האשגאָכע..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.

השגחה־פרטית האַזשגאָכע־פּראָטעס
השכלה האַסקאָלע
השכמה האַשקאָמע
השלמה

השלמות

האַשלאָמע

האַשלאָמעס

השם (פֿון שם)

(אָפֿט געשריבן "ה׳")

האַשעם
השם ינקום דמו

(אָפֿט געשריבן הי״ד)

האַשעם ייִנקוים דאָמוי
השם־יתברך

(אָפֿט געשריבן הש״י(ת))

האַשעם ייִסבאָרעך
השמטה

השמטות

האַשמאָטע

האַשמאָטעס

השערה

השערות

האַשאָרע

האַשאָרעס

השפעה

השפעות

האַשפּאָע

האַשפּאָעס

"... וואָס זײַנען ארונטערגעפאלן אונטער פרעמדע האשפּאָעס און מאכן דעם אָנשטעל."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 6.

השקפה

השקפות

האַשקאָפֿע

האַשקאָפֿעס

השתדלות הישטאַדלעס
השתנה האַשטאָנע (אַמאָל שטאָנע)
השתפכות־הנפש הישטאַפּכעס־האַנעפֿעש
התקווה האַטיקוואָ
התבודדות היסבוידעדעס
התבוננות היסבוינענעס
התגלות היסגאַלעס
התחייבות היסכײַוועס
התחלה

התחלות

האַסכאָלע

האַסכאָלעס

התלהבות היסלײַוועס
התמדה האַסמאָדע
התמנות היסמאַנעס
התנגדות היסנאַגדעס
התנהגות היסנײַגעס
התנצלות היסנאַצלעס
התעוררות היסוירערעס
התפעלות היספּײַלעס
התקווה האַטיקוואָ
התראה

התראות

האַסראָע

האַסראָעס

התרוממות היסרוימעמעס
התרת־נדרים האַטאָרעס־נעדאָרים

ו[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

לשון־קודש אויסרייד
ו (אויך די צאָל 6) אוּ\וו\וי\מעלופּם־וואָוו
ואדר ווייאָדער
ואיננו וועיינענו (אָדער אַמאָל וויינענו)
ובכן אוּווכיין (אָדער אַמאָל אובעכיין)
והא־ראיה וועהאָ־רײַע
והשנית וועהאַשיינעס
וו וואָוו
ווידוי (אָדער אַמאָל ודוי)

ווידויים (אָדער אַמאָל ודויים)

ווידע

ווידויִם

וויכוח (אָדער אַמאָל ויכוח)

וויכוחים (אָדער אַמאָל ויכוחים)

וויקועך

וויקוכים

וויתור

וויתורים

וויטער

וויטורים

וולד (אָדער אַמאָל ולד) וולאַד
ווסת (אָדער אַמאָל וסת) וועסט
וועד

וועדים

וואַאַד

וואַדים

וועד ארבע ארצות וואַאַד אַרבאַ אַראָצעס
וושט וויישעט
וותיק (אָדער אַמאָל ותיק)

וותיקים (אָדער אַמאָל ותיקים)

וואָסעק

וואָסיקים

וותרן (אָדער אַמאָל ותרן)

וותרנים (אָדער אַמאָל ותרנים)

וואַטרען

וואַטראָנים

וותרנות (אָדער אַמאָל ותרנות) וואַטראָנעס
וחלקלק וואַכלאַקלאַק
ויברח וואַייִוורעך
ויהי ווײַהי
ויהי היום ווײַהי האַיוים
ויזתא ווײַזאָסע
ויצעקו וואַייִצאַקו (אָדער אַמאָל ווײַצאַקו)
ויקרא וואַייִקראָ
ויתרוצצו וואַייִסרויצעצו (אָדער אַמאָל ווײַסרויצעצו)
וכדומה (אָפֿט געשריבן וכ׳) וועקעדוימע (אָדער אַמאָל אוכדוימע)
ונתנה־תוקף אונסאַנע־טויקעף
ועל־כולם וועאַל־קולעם
וצדקתך ווייציטקאָסכאָ
ושתי וואַשטע

ז[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

לשון־קודש אויסרייד בײַשפּילן אין ייִדישער ליטעראַטור
ז (אויך די צאָל 7) ז
זאת־חנוכה זויס־כאַניקע
זהוב

זהובים

זאָהעוו

זעהוּווים

זהיר־וזהיר זאָהער־וועזאָהער
זהירות זהירעס
זוגתי זוגאָסי
זוהר זויער
זוכה זויכע
זול זאָל
זולל־וסובא זוילעל־וועסויווע
זונה

זונות

זוינע

זוינעס

זיווג

זיווגים

זיוועג

זיוווּגים

זיוף

זיופים

זיִעף

זיִופֿים

זיין זאַיען
זילזול (אָדער אַמאָל זלזול)

זילזולים (אָדער אַמאָל זלזולים)

זילזל

זילזולים

זיקנה (אָדער אַמאָל זקנה) זיקנע
זכה־בגורל זאָכע־בעגוירל
זכרון זיקאָרן
זכות

זכותים

סכוס

סכוסים

זכות־אבות סכוס־אָוועס
זכות־הקיום סכוס־האַקיִעם
זכותו יגן (עלינו) סכוסע יאָגן (אָליינו)
זכות־עצמו סכוס־אַצמע
זכיה

זכיות

סכיִע

סכיִעס

זכיות זאָכיִעס
זכר

זכרים

זאָכער (אָדער אַמאָל זייכער)

סכאָרים

זכר־לחורבן זייכער־לעכורבם
זכר צדיק לברכה

(אָפֿט געשריבן זצ״ל)

זייכער צאַדעק ליווראָכע

(זאַצאַל)

זכרונה לברכה

(אָפֿט געשריבן ז״ל)

זיכרוינע ליווראָכע

(זאַל)

זכרונו לברכה

(אָפֿט געשריבן ז״ל)

זיכרוינע ליווראָכע

(זאַל)

זכרונות זיכרוינעס
זכרונם לברכה (אָפֿט געשריבן ז״ל) זיכרוינאָם ליווראָכע (זאַל)
זכרות זאַכרעס
זמירות זמירעס
זמן

זמנים

זמאַן

זמאַנים

זמר זעמער
זנב

זנבים

זאָנעוו

זנאָווים

זנות זנוס
זקן

זקנים

זאָקן

סקיינים

זקנה

זקנות

סקיינע

סקיינעס

זרוע זרויע
זריז

זריזים

זאָרעז

זריזים

זריעה

זריעות

זריִע

זריִעס

זרע זערע
זרק (געניצט אין דעם יידישן ווערב "זרקען") זאַרק (אָדער אַמאָל זאַרג)
זרת זערעס

ח[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

לשון־קודש אויסרייד בײַשפּילן אין ייִדישער ליטעראַטור
ח (אויך די צאָל 8) כ
חב״ד כאַבאַד
חבלי־לידה כעוולע־ליידע
חבלי־משיח כעוולע־מעשיִעך
חבר (אָפֿט געשריבן ח׳)

חברים (אָפֿט געשריבן חח׳)

כאַווער (אָדער אַמאָל כאָווער)

כאַוויירים

חברה

חברות

כעוורע

כעוורעס

"א פאָר געלע כעוורע זײַנען צוגעקומען שוין פאר דער לעצטער צײַט,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 6.

חברה לצים כעוורע לייצים
חברה־קדישא כעוורע־קעדישע
חברותא

חברותות

כאַוורוסע

כאַוורוסעס

חברייא

חברייות

כעווראַיע

כעווראַיעס

חגא

חגות (אָדער אַמאָל חגאות)

כאָגע

כאָגעס (אָדער אַמאָל כאַגאָעס)

חד־בדרא כאַד־בעדאָרע
חד־גדיא כאַד־גאַדיע
חדווה כעדווע
חדר

חדרים

כיידער

כאַדאָרים

חדר־מיוחד כיידער־מעיוכעד
חדר־מתוקן

חדרים־מתוקנים

כיידער־מעסוקן

כאַדאָרים־מעסוקאָנים

חוב

חובות

כויוו

כויוועס

חובב כויוועוו
חובב־ציון

חובבי־ציון

כויוועוו־ציִען

כאָוועווע־ציִען

חודש

חדשים

כוידעש

כאַדאָשים

חוות־דעת כאַוועס־דאַאַס
חוזק כויזעק
חוזר־בתשובה

חוזרים־בתשובה

כויזער־ביטשוּווע

כאָזרים־ביטשוּווע

חוט כוט
חוט־השדרה

חוט־השדרות

כוט־האַשעדרע

כוט־האַשעדרעס

חוטא

חוטאים

כויטע

כויטים (אָדער אַמאָל כאָטים)

חוטא־בעגל כויטע־בעייגל (אָדער אַמאָל כויטע־בייגל)
חוטם כויטעם
חוכא־וטלולא כוכע־אוטלולע (אָדער אַמאָל כוכע־טלולע)
חול־המועד כאַלעמויעד (אָדער אַמאָל כאַלעמויד אָדער כאָלעמויעד אָדער כאָלעמויד)
חולה

חוליאים (אָדער אַמאָל חולאים אָדער חולים)

כוילע

כעלאָיִם‏[2]

(אָדער אַמאָל כוילים אָדער כאַלאָים לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

(אָדער אַמאָל כעליִיִם)

חולה־מסוכן כוילע־מעסוקן
חולה־נופל כוילע־נויפֿל
חולי־נופלים (אָדער אַמאָל חולי־נופל) כוילי־נויפֿלים (אָדער אַמאָל כוילי־נויפֿל)
חולם כוילעם
חולנית כוילאַנעס
חולק

חולקים

כוילעק

כאָלקים

חולשה

חולשות

כולשע

כולשעס

חולשה־חלשות כולשע־כאַלאָשעס
חולשת־הדעת כולשעס־האַדאַאַס
חומר כוימער
חומרא

חומרות

כומרע

כומרעס

חומש

חומשים

כומעש

כומאָשים

חונף

חונפים (אָדער אַמאָל חניפים)

כוינעף

כאָנפֿים (אָדער אַמאָל כאַנייפֿים)

חופה

חופות

כופּע

כופּעס

חופה־וקידושין כופּע־וועקידושן (אָדער אַמאָל כופּע־וועקדושן)
חוץ כוץ
חוצחוש

(געניצט אין דעם ייִדישן אַדיעקטיוו "חוצחושיק" וואָס הייסט איבערזינלעך)

כוצכוש
חוץ־לארץ כוץ־לאָאָרעץ
חוץ־לדרך־הטבע כוץ־לעדערעך־האַטעווע
חוץ־לזה כוץ־לעזע
חוצפה כוצפּע
חוק

חוקים

כאָק

כוקים

חוק־ולא־יעבור כאָק־וועלוי־אַאַווער
חוקר

חוקרים

כויקער

כאָקרים

חוקר־ודורש כויקער־וועדוירעש
חור כור
חורבן

חורבנות

כורבם

כורבאָנעס‏[2]

(אָדער אַמאָל כורבוינעס לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

חורבן־בית־ראשון כורבם־באַיעס־רישן‏[2]

(אָדער אַמאָל כורבם־באַיִס־רישן לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

חורבן־בית־שני כורבם־באַיעס־שייני‏[2]

(אָדער אַמאָל כורבם־באַיִס־שייני לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

חורבה

חורבות

כורווע

כורוועס

חורש (אָדער אַמאָל חרש) כוירעש (אָדער אַמאָל כיירעש)
חוש

חושים

כוש

כושים

חוש־הטעם כוש־האַטאַאַם (אָדער אַמאָל כוש־האַטאַם)
חוש־המישוש כוש־האַמישעש
חוש־הראיה כוש־האַריִע
חוש־הריח כוש־האַרייעך
חוש־השמיעה כוש־האַשמיִע
חושד כוישעד
חושך כוישעך
חושך־מצרים כוישעך־מיצראַיִם
חותם כויסעם
חז״ל כאַזאַל
חזיון

חזיונות

כיזאָיען

כעזיוינעס‏[2]

(אָדער אַמאָל כיזיוינעס לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

חזיר

חזירים

כאַזער

כאַזיירים

חזן

חזנים

כאַזן

כאַזאָנים

חזנות כאַזאָנעס
חזקה

חזקות

כאַזאָקע

כאַזאָקעס

חזר (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב חזרן) כאַזער
חזרה כאַזאָרע
חטא

חטאים

כעט

כאַטאָיִם

חטאת־נעורים כאַטעס־נעורים
חטאתי כאָטאָסי
חטף כאַטעף
חי

(ח״י)

כײַ

(כײַ)

חי־וקים כײַ־וועקאַיעם
חיבוט־הקבר (אָדער אַמאָל חבוט־הקבר) כיבעט־האַקייווער
חיבור (אָדער אַמאָל חבור)

חיבורים (אָדער אַמאָל חבורים)

כיבער

כיבורים

חיבת־ציון כיבעס־ציִען
חידוש (אָדער אַמאָל חדוש)

חידושים

כידעש

כידושים

חידושים־ונפלאות כידושים־וועניפֿלאָעס
חידושי־תורה כידושע־טוירע
חיה

חיות

כאַיע

כאַיעס

חיה־רעה

חיות־רעות

כאַיע־ראָע

כאַיעס־ראָעס

חיוב

חיובים

כיִעוו

כיִיוּווים

חיונה כעיונע (אָדער אַמאָל כאַיונע)
חיות כיִעס
חיזוק (אָדער אַמאָל חזוק)

חיזוקים (אָדער אַמאָל חזוקים)

כיזעק

כיזוקים

חיי־שעה כאַיע־שאָ
חייב (אָדער אַמאָל חיב) כאַיעוו
חייב־מיתה (אָדער אַמאָל חיב־מיתה) כאַיעוו־מיסע
חייט (אָדער אַמאָל חיט)

חייטים (אָדער אַמאָל חיטים)

כאַיעט

כאַיאָטים

חייל (אָדער אַמאָל חיל)

חיילות (אָדער אַמאָל חילות)

כאַיעל‏[2]

(אָדער אַמאָל כאַיִל לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

כאַיאָלעס

חילול

חילולים

כילעל

כילולים

חילול־הזיווג כילעל־האַזיוועג
חילול־הכבוד כילעל־האַקאָוועד
חילול־הקודש כילעל־האַקוידעש
חילול־השם כילעל־האַשעם
חילול־שבת כילעל־שאַבעס
חילוף

חילופים

כילעף

כילופֿים

חילוק

חילוקים

כילעק

כילוקים

חילוקי־דעות (אָדער אַמאָל חלוקי־דעות) כילוקע־דייעס
חינוך (אָדער אַמאָל חנוך) כינעך
חיסור כיסער
חיפה כייפֿע
חיפוש (אָדער אַמאָל חפוש)

(גענוצט אין דעם ייִדישן ווערב "באחיפושן" וואָס הייסט "זוכן")

כיפּעש
חיצון

חיצונים

כיצן

כיצוינים

חיצוניות (אָדער אַמאָל חצוניות) כיצויניִעס
חיריק כירעק
חיריק־יוד כירעק־יוד
חית כעס
חיתוך־הדיבור (אָדער אַמאָל חתוך־הדיבור) כיטעך־האַדיבער
חכם

חכמים

כאָכעם

כאַכאָמים

חכם־בלילה כאָכעם־באַלײַלע
חכם־מופלג

חכמים־מופלגים

כאָכעם־מופֿלעג

כאַכאָמים־מופֿלאָגים

חכם־מחוכם כאָכעם־מעכוקעם
חכם־עתיק

חכמים־עתיקים

כאָכעם־אַטעק

כאַכאָמים־אַטיקים

חכמה

חכמות

כאַכאָמע (אָדער אַמאָל כאָכמע)

כאַכאָמעס (אָדער אַמאָל כאָכמעס)

חכמת־החשבון כאָכמעס־האַכעזשבם
חכמת־היד כאָכמעס־האַיאַד
חכמת־הפרצוף כאָכמעס־האַפּאַרצעף
חכמת־ישראל כאָכמעס־ייִסראָעל
חכמות־חיצוניות כאָכמעס־כיצויניִעס
חכמנית כאָכמאַניס
חכמת כאַכיימעס
חל כאַל
חלאת כאַלאַס
חלב כיילעוו
חלה

חלות

כאַלע

כאַלעס

חלום

חלומות

כאָלעם

כאַלוימעס

חלוץ

חלוצים

כאָלעץ (אָדער אַמאָל כאַלוץ)

כאַלוצים

חלוצה

חלוצות

כאַלוצע

כאַלוצעס

חלוקה

חלוקות

כאַלוקע

כאַלוקעס

חלוש

חלושים

כאָלעש (אָדער אפשר אַמאָל כאָלוש לויט דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10?)

כאַלושים

"ער איז א דיקלעכער זייגערמאכער מיט א פירקאנטיקן שטערן, מיט א פירקאנטיקער באָרד, א כאָלוש, אָדער ער מאכט זיך עפשער פאר א כאָלוש."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10.

חלילה כאָלילע
חלילה־וחס כאָלילע־וועכאַס
חליצה כאַליצע
חלל כאָלעל
חלף

חלפים

כאַלעף

כאַלאָפֿים

חלפן

חלפנים

כאַלפֿן

כאַלפֿאָנים

חלק

חלקים

כיילעק

כאַלאָקים

חלש (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב חלשן) כאַלעש
חלשות כאַלאָשעס
חמור

חמורים

כאַמער (אָדער אַמאָל כאַמויער אָדער כאַמויר)

כאַמוירים

חמימה כמימע
חמישה־עשר (אָדער אַמאָל חמשה־עשר) כאַמישאָסער
חמישה־עשר־בשבט כאַמישאָסער־בישוואַט
חמישי כאַמישי
חמץ כאָמעץ
חמרים כעמאָרים (אָדער אַמאָל כמאָרים)
חן כיין
חנוכה כאַנוקע (אָדער אַמאָל כאַניקע)
חנוכת־הבית כאַנוקעס־האַבײַעס‏[2]

(אָדער אַמאָל כאַנוקעס־האַבאַיִס לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

חנופה

חנופות

כאַנופֿע (אָדער אַמאָל כנופֿע)

כאַנופֿעס (אָדער אַמאָל כנופֿעס)

חניפה

חניפות

כניפֿע

כניפֿעס

חנף (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב חנפענען אָדער אַמאָל חנפען) כאַנף
חס כאַס
חס־וחלילה

(ח״ו)

כאַס־וועכאָלילע
חס־ושלום

(ח״ו)

כאַס־וועשאָלעם
חסד

חסדים

כעסעד

כסאָדים

חסיד

חסידים

כאָסעד‏[2]

(אָדער אַמאָל כאָסיד אָדער כאַלאָים לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

כסידים

חסיד־שוטה כאָסיד־שויטע
חסידות כסידעס
חסידי־אומות־העולם כסידע־אומעס־האָוילעם
חסר כאָסער
חסר־דעה כאָסער־דייע (אָדער אַמאָל כסאַרדייע)
חסרון

חסרונות (אָדער אַמאָל חסרונים)

כיסאָרן‏[2]

(אָדער אַמאָל כעסאָרן לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

כעסרוינעס (אָדער אַמאָל כעסרוינים)

חפץ

חפצים

כייפֿעץ

כפֿייצים

חפציות (אָדער אַמאָל חפצות) כעפֿצעס
חצוניות כיצויניִעס
חצוף

חצופים

כאָצעף

כצופֿים

חצופה

חצופות

כאַצופֿע (אָדער אַמאָל כצופֿע)

כאַצופֿעס (אָדער אַמאָל כצופֿעס)

חצות כצאָס
חצי־ כאָצע־
חצי־חודש כאָצע־כוידעש
חציפות כאַציפֿעס (אָדער אַמאָל כציפֿעס)
חקירה

חקירות

כאַקירע (אָדער אַמאָל כקירע)

כאַקירעס (אָדער אַמאָל כקירעס)

חקירה־ודרישה

חקירות־ודרישות

כאַקירע־וועדרישע (אָדער אַמאָל כקירע־דרישע)

כאַקירעס־וועדרישעס (אָדער אַמאָל כקירע־דרישעס)

חקרן

חקרנים

כאַקרען

כאַקראָנים

חרד

חרדים

כאָרעד

כאַריידים

חרוב כאָרעוו
חרוב־ונחרב כאָרעוו־ווענעכרעוו
חרוסת כאַרויסיִעס (אָדער אַמאָל כאַרויסעס, כרויסיִעס אָדער כרויסעס)
חרוץ

חרוצים

כאָרעץ

כאַרוצים

חרוצה

חרוצות

כאַרוצע

כאַרוצעס

חרטה כאַראָטע
חריף

חריפים

כאַרעף

כאַריפֿים (אָדער אַמאָל כריפֿים)

חריפות כאַריפֿעס (אָדער אַמאָל כריפֿעס)
חרם

חרמים

כיירעם

כאַראָמים (אָדער אַמאָל כראָמים)

חרמות כאַראָמעס (אָדער אַמאָל כראָמעס)
חרפה

חרפות

כאַרפּע

כאַרפּעס

חשבון

חשבונות

כעזשבם

כעזשבוינעס

חשבון־הנפש כעזשבם־האַנעפֿעש
חשבון־צדק כעזשבם־צעדעק
חשד

חשדים

כשאַד

כשאָדים

חשוב

חשובים

כאָשעוו

כשוּווים

חשוד

חשודים

כאָשעד

כשודים

חשוון כעזשוון
חשיבות כשיוועס
השיבנו האַשיוויינו
חשכות כאַשכעס
חשמונאים כאַשמענאָיִם
חשק כיישעק
חשש

חששות (אָדער אַמאָל חששים)

כשאַש

כשאָשעס (אָדער אַמאָל כשאָשים)

חתום

חתומים

כאָסעם

כסומים

חתונה

חתונות

כאַסענע

כאַסענעס

"יעדנפאלס האָט ער שוין דאָ הי כאסענע געהאט מיט דער באָבע באשען,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 5.

חתונה־פליטה

חתונה־פליטות

כאַסענע־פּלייטע

כאַסענע־פּלייטעס

חתימה

חתימות

כסימע

כסימעס

חתימה־טובה כסימע־טויווע
חתימת־זקן כסימעס־זאָקן
חתם (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב חתמענען אָדער אַמאָל חתמען) כאַסם
חתן

חתנים

כאָסן

כאַסאַנים

חתן־בחור

חתנים־בחורים

כאָסן־באָכער

כאַסאַנים־באָכערים

חתן־בראשית כאָסן־בריישעס
חתן־כלה כאָסן־קאַלע
חתן־תורה כאָסן־טוירע

ט[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

ט (אויך די צאָל 9) ט
טבילה

טבילות

טווילע

טווילעס

טביעות־עין טוויִעס־אַיען
טבע טעווע
טבת טייוועס
טהרה טאַאַרע
טהרת־המשפחה טאַאַרעס־האַמישפּאָכע
טובה

טובות

טויווע

טויוועס

טובי־העיר טוּווע־האָיִר
טובל טויוול
טובת־הכלל טויוועס־האַקלאַל
טומאה טומע
טומטום (אָדער אַמאָל טמטום) טומטעם
טועה טויע
טועם טויעם
טועם־טעם טויעם־טאַם
טוען

טוענים

טויען

טויענים

טילטול (אָדער אַמאָל טלטול) טילטל
טילטול־הדרך (אָדער אַמאָל טלטול־הדרך) טילטל־האַדערעך
טינוף טינעף
טינופת טינויפֿעס
טיפש

טיפשים

טיפּעש

טיפּשים

טיפשה

טיפשות

טיפּשע

טיפּשעס

טיפשות טיפּשעס
טירוף טירעף "די באָבע באשע, גיט מען איבער, האָט געקינדלט גאָר אָן שום אויסרעכענונג, נאָכאנאנד, מיט א מין טירעף, און די קינדער פון איר טראכט האָבן זיך באקומען וווּקסיקע און שווארצע,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 5.

טירוף־הדעת טירעף־האַדאַאַס
טירחה (אָדער אַמאָל טרחה)

טירחות

טירכע

טירכעס

טית טעס
טל טאַל
טל־ומטר טאַל־אומאָטער
טלית

טליתים

טאַלעס

טאַלייסים

טלית־קטן טאַלעס־קאָטן
טמא

טמאים

טאָמע

טמעיִם

טעות

טעותים

טאָעס

טעוסים

טעות־הדפוס טאָעס־האַטפֿוס
טעם

טעמים

טאַם

טײַמים

טעם־גן־עדן טאַם־גאַן־איידן
טענה

טענות

טײַנע

טײַנעס

טענה־ומענה

טענות־ומענות

טײַנע־אומײַנע

טײַנעס־אומײַנעס

טפח

טפחים

טעפֿעך

טפֿאָכים

טפל

טפלים

טאָפֿל

טפֿיילים

טפל־מקום טאָפֿל־מאָקעם
טרוד טאָרעד
טרייף (אָדער אַמאָל טריף) טרייף
טריפה (אָדער אַמאָל טרפה) טרייפֿע
טרפות טאַרפֿעס

י[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

י (אויך די צאָל 10) אי\אײ\אײַ\י\יִ\כירעק־יוד
יאכלוהו יויכלוהו (אָדער אַמאָל יאָכלוהו)
יברכך יעוואָרעכעכאָ
יבש יאָוועש
יבשה יאַבאָשע
יגיע יעגיִע
יגיע־כפו יעגיִע־קאַפּע
יגיעת־כפיו (אָדער אַמאָל יגיעת־כפו) יעגיִעס־קאַפּעוו (אָדער אַמאָל יעגיִעס־קאַפּע)
יד

ידים

יאַד

יאָדאַיִם

יד־אחת יאַד־אַכעס
יד־נקב יאַד־נעקעוו
ידוע יעדוע
ידוע־לכל יעדוע־לאַקל
ידיד

ידידים

יעדיד

יעדידים

ידידי יעדידי
ידיעה

ידיעות

יעדיִע

יעדיִעס

ידען

ידענים

יאַדן

יאַדאָנים

ידענות יאַדאָנעס
יהדות יאַאַדעס
יהודי יאַהודי‏[2]

(אָדער אַמאָל יעהודי לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

יהודי בלא יעהודי בעלוי
יהי יעהי
יובל יויוול
יוד יוד
יודע יעדייע
יודע־הכל יעדייע־האַקל
יודע־חן

יודעי־חן

יעדייע־כיין

יאָדע־כיין

יודע־נגן

יודעי־נגן

יעדייע־נאַגן

יאָדע־נאַגן

יודע־ספר

יודעי־ספר

יעדייע־סייפֿער

יאָדע־סייפֿער

יוון (אָדער אַמאָל יון)

יוונים

יאָוון

יעוואָנים

יולדת יאָלדעס
יום

ימים

יאָם

יאָמים

יומא־דפגרא יוימע־דעפּאַגרע
יום־הדין יאָם־האַדין
יום־ולילה יאָם־וואָלײַלע
יומם־ולילה יוימעם־וואָלײַלע
יום־טוב

יום־טובים

יאָנטעוו (אָדער אַמאָל יאָנטעף)

יאָנטויווים

יום־כיפור יאָמקיפּער (אָדער אַמאָל יאָנקיפּער אָדער ייִנקיפּער)
ימים־נוראים יאָמים־נעראָיִם
יונק יוינעק
יוסף יויסעף
יוסף הצדיק יויסעף האַצאַדיק
יועץ

יועצים

יויעץ

יויעצים

יוצא יויצע
יוצא־דופן יויצע־דויפֿן
יוצא־מן־הכלל

יוצאים־מן־הכלל

יויצע־מינאַקלאַל

יויצים־מינאַקלאַל

יוצר יויצער
יוצרות יויצרעס (אָדער אַמאָל יאָצרעס)
יורד

יורדים

יוירעד

יאָרדים

יורש

יורשים

יוירעש

יאָרשים

יושב

יושבים

יוישעוו

יאָשווים

יושב־אוהל

יושבי־אוהל

יוישעוו־אויעל

יאָשווע־אויעל

יושר יוישער
יזכור ייִסקער
יחדיו יאַכדעוו
יחיד

יחידים

יאָכעד

יעכידים

יחיד־במינו יאָכעד־בעמינע
יחידות יעכידעס
יחידי־סגולה יעכידע־זגולע
יחיה ייִכיע
יחסן

יחסנים

יאַכסן

יאַכסאָנים

"א באזונדער אָרט פארנעמט אין דער מישפּאָכע דער פעטער זישע, וואָס ווערט אין הויף פארעכנט פאר א יאכסן."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.

יחסנות יאַכסאָנעס
ייאוש (אָדער אַמאָל יאוש) ייִעש (אָדער אַמאָל יייעש)
ייחוד (אָדער אַמאָל יחוד)

ייחודים (אָדער אַמאָל יחודים)

ייִכעד

ייִכודים

ייחוס (אָדער אַמאָל יחוס) ייִכעס
יין יאַיען‏[2]

(אָדער אַמאָל יאַיִן לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

יין־המשומר יאַיִן־האַמעשומער
יין־נסך יאַיען־נעסעך‏[2]

(אָדער אַמאָל יאַיִן־נעסעך לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

יין־שרף יאַיען־סאָרעף‏[2]

(אָדער אַמאָל יאַיִן־סאָרעף לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

ייסורים (אָדער אַמאָל יסורים) ייִסורים (אָדער אַמאָל יעסורים)
ייראת־הכבוד (אָדער אַמאָל יראת־הכבוד) ייִרעס־האַקאָוועד
ייראת־שמים (אָדער אַמאָל יראת־שמים) ייִרעס־שאָמאַיִם
יישוב (אָדער אַמאָל ישוב)

יישובים

ייִשעוו

ייִשוּווים

"דאָס אלץ באווײַזט, אז רעב זעלמעלע האָט געשטאמט ערגעץ פון א ייִשעוו"

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

יישוב־הדעת ייִשעוו־האַדאַאַס
יישר־כוח יאַשער־קויעך
ייתור ייִטער
ייתוש

ייתושים

ייִטעש

ייִטושים

יככה יאַקעקאָ
יכולת יעכוילעס
יכל (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב יכלען) יאָכל
ילד

ילדים

יעלעד

יעלאָדים

יללה

יללות

יעלאָלע

יעלאָלעס

ים

ימים

יאַם

יאַמים

ים־אוקינוס יאַם־אָקיאָנעס
ים־הגדול יאַם־האַגאָדל
ים־המלח יאַם־האַמעלעך
ים־חזיר (געניצט אין דעם ייִדישן וואָרט ים־חזירל)

ים־חזירים (געניצט אין דעם ייִדישן וואָרט ים־חזירימלעך)

יאַם־כאַזערל

יאַם־כאַזיירימלעך

ים־כנרת יאַם־קינערעס
ים־סוף יאַם־סוף
ימח־שמו יעמאַך־שמוי‏[2]

(אָדער אַמאָל ייִמאַך־שמוי לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

ימח־שמו־וזכרו יעמאַך־שמוי־וועזיכרוי‏[2]

(אָדער אַמאָל ייִמאַך־שמוי־וועזיכרוי לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

ימח־שמם יעמאַך־שמאָם‏[2]

(אָדער אַמאָל ייִמאַך־שמאָם לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

ימח־שמם־וזכרם יעמאַך־שמאָם־וועזיכראָם‏[2]

(אָדער אַמאָל ייִמאַך־שמאָם־וועזיכראָם לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

יניקה יעניקע
יסוד

יסודות

יעסאָד

יעסוידעס

יעלה

יעלות

יײַלע

יײַלעס

יעקב יאַנקעוו
יעקב אבינו יאַנקעוו אָווינו
יפהפיה

יפהפיות

יעפֿייפֿיע

יעפֿייפֿיעס

יפו יאַפֿע
יפיפיה

יפיפיות

יעפֿייפֿיע

יעפֿייפֿיעס

יפת־תואר יעפֿאַס־טויער
יצחק ייִצכאָק
יצחק אבינו ייִצכאָק אָווינו
יציאה יעציִע
יציאת־מצרים יעציִעס־מיצראַיִם
יציאת־נשמה יעציִעס־נעשאָמע
יצירה יעצירע
יצר

יצרים

יייצער

יעצאָרים

יצר־הרע יייצער־האָרע
יצר־טוב יייצער־טאָוו (אָדער אַמאָל יייצער־טויוו)
יקנה״ז יאַקנעהאָז
יקר־המציאות יעקאַר־האַמציִעס
יקרות יאַקרעס
יקרן

יקרנים

יאַקרען

יאַקראָנים

ירא־חטא

יראי־חטא

יאָרע־כעט

ייִרע־כעט

ירא־שמים

יראי־שמים

יאָרע־שאָמאַיִם

ייִרע־שאָמאַיִם

ירגזון ייִרגאָזן
ירדן יאַרדן
ירום־הודו יאָרעם־הוידע
ירושה

ירושות

יערושע

יערושעס

"... האָט שוין גענומען מייעווייכאמישים רוק אן אדלעכעשבן אף דער יערושע פאר מײַן לעבן נאָך,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

ירושלים יערושאָלאַיִם
ירושלמי

ירושלמים

יערושאַלמי

יערושאַלמים

יריד יאַריד (אָדער אַמאָל יעריד)
ירידה יערידע
יריחו יעריכע
יריעה

יריעות

יעריִע

יעריִעס

ירש (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב ירשענען אָדער אַמאָל ירשען) יאַרש
יש (אָדער אַמאָל יי״ש) יאַש
יש יעש
יש אומרים יעש אָמרים
יש־מאין יעש־מעײַען‏[2]

(אָדער אַמאָל יעש־מעאַיִן לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

ישו ייישו (אָדער אַמאָל ייִשו)
ישו־הנוצרי ייישו־האַנויצרי (אָדער אַמאָל ייִשו־האַנויצרי)
ישועה

ישועות

יעשוע

יעשועס

ישועות־ונחמות יעשועס־ווענעכאָמעס
ישיבה

ישיבות

יעשיווע

יעשיוועס

ישיבה־בחור

ישיבה־בחורים

יעשיווע־באָכער

יעשיווע־באָכערים

ישקני ייִשאָקייני
ישרן

ישרנים

יאַשרען

יאַשראָנים

ישרנות יאַשראָנעס
ישראל ייִסראָעל
ישראלי

ישראלים

ייִסרעיילי

ייִסרעיילים

ישראלית

ישראליות

ייִסרעייליס

ייִסרעייליִעס

יתום

יתומים

יאָסעם

יעסוימים

יתומה

יתומות

יעסוימע

יעסוימעס

כ[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

כ (אויך די צאָל 20) כ\ק
כאילו קעיִלע
כאילו־לא־ידע (אָדער אַמאָל כלא־ידע) קעיִלע־לוי־יאָדע (אָדער אַמאָל קילע־יאָדע)
כבד־פה קוואַט־פּע
כבוד קאָוועד (אָדער אַמאָל קווויד)
כביכול קאַוויאָכל
כדאי קעדײַ
כדבעי קעדעבאָע
כדומה קעדוימע
כדומה־למשל קעדוימע־לעמאָשל
כדור־הארץ קאַדער־האָאָרעץ
כדי קעדיי
כדין קעדין
כדין־וכדת קעדין־וועקעדאַס
כדרך־הטבע קעדערעך־האַטעווע
כדת קעדאַס
כדת־משה־וישראל קעדאַס־מוישע־וועייִסראָעל
כהוויה קעהאַוואַיע
כהונה קעהונע
כהנה־וכהנה קאָהיינע־וועכאָהיינע
כהרף־עין קערעף־אײַען
כובע קויווע
כוהן (אָדער אַמאָל כהן)

כוהנים (אָדער אַמאָל כהנים)

קויען

קויענים‏[2]

(אָדער אַמאָל קויאַנים לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

(אָדער אַמאָל קעהאַנים)

כוהן־גדול (אָדער אַמאָל כהן־גדול) קויען־גאָדל
כוונה

כוונות

קאַוואָנע

קאַוואָנעס

כוח (אָדער אַמאָל כח)

כוחות

קויעך

קויכעס

"מען זאָגט, אז אין אים איז געלעגן באהאלטן א גרויסער קויעך."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10.

"דאָ פלעגט ער איבערטראָגן א ציגל, דאָ פלעגט ער מיט גאָר די קויכעס טראָגן מיסט אף א רידל." פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 5.

כוח־גברא קויעך־גאַוורע
כוח־הדיבור קויעך־האַדיבער
כוח־הדם קויעך־האַדאַם
כוח־הדמיון קויעך־האַדימיען
כוח־המדמה קויעך־האַמעדאַמע
כוח־המושך קויעך־האַמוישעך
כוח־הרשאה קויעך־האַרשאָע
כולו קולע
כולו זכאי קולע זאַקע
כולו חייב קולע כאַיעוו
כולו רווח קולע רעוועך
כולל קוילעל
כומר

כומרים

קוימער

קאָמרים

כוס (געניצט אין די ייִדישע ווערטער כוסיע און כוסע)

כוסות

קאָס (אָדער אַמאָל קויסיע אָדער קויסע)

קויסעס

כוסה קויסע
כופר

כופרים

קויפֿער

קאָפֿרים

כופר־בעיקר

כופרים־בעיקר

קויפֿער־בעיִקער

קאָפֿרים־בעיִקער

כורעים קוירים
כותל־מערבי קויסל־מאַאַראָווי (אָדער אַמאָל קויסל־מאַראָווי)
כזב

כזבים

קאָזעוו (אָדער אַמאָל קעזעוו)

קזאָווים

כזב־ושקר קאָזעוו־וועשעקער
כזבן

כזבנים

קאַזוון

קאַזוואָנים

כזית

כזיתים

קעזאַיעס‏[2]

(אָדער אַמאָל קעזאַיִס לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

קעזייסים

כחול־הים קעכויל־האַיאַם
כחומר ביד היוצר קעכוימער בעיאַד האַיויצער
כי־הוא־זה קי־הו־זע
כיבוד

כיבודים

קיבעד

קיבודים

כיבוד־אב קיבעד־אַוו (אָדער אַמאָל קיבעד־אָוו)
כיבוד־אב־ואם קיבעד־אַוו־וואָיים‏[2]

(אָדער אַמאָל קיבעד־אָוו־וואָיים לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

כיבוד־אם קיבעד־איים
כיד־המלך קעיאַד־האַמיילעך
כידוע קעיעדוע
כיוון קיוון
כיור קיִער
כיזוב

כיזובים

קיזעוו

קיזוּווים

כינה

כינים

קינע

קינים

כיס

כיסים

קיס

קיסים

כיסא (אָדער אַמאָל כסא) קיסע
כיסא־הכבוד (אָדער אַמאָל כסא־הכבוד) קיסע־האַקאָוועד
כיסלו (אָדער אַמאָל כסלו) קיסלעוו
כישוף

כישופים

קישעף

קישופֿים

כישרון

כישרונות

קישרען

קישרוינעס

כיתה (אָדער אַמאָל כתה)

כיתות (אָדער אַמאָל כתות)

קיטע

קיטעס

כיתבי־הקודש (אָדער אַמאָל כתבי־הקודש אָדער כיתבי־קודש אָדער כתבי־קודש) קיסווע־האַקוידעש (אָדער אַמאָל קיסווע־קוידעש)
כך־הווה קאַך־האַווע
כך־וכך קאַך־וועקאַך
כל־בו קאָל־בוי
כל־דבר־אסור קאָל־דאָווער־אָסער
כל־הון־דעלמא קאָל־הוין־דעאַלמע (אָדער אַמאָל קאָל־האָן־דעאַלמע)
כל־המינים קאָל־האַמינים (אָדער אַמאָל קאָל־אַמינים)
כל הקודם זכה קאָל האַקוידעם זאָכע
כל־ולך קאָל־וועלאָך
כל־זמן קאָל־זמאַן
כל־יכול קאָל־יאָכל
כל־ימי קאָל־יאָמײַ
כל־ימיו קאָל־יאָמעוו
כל־טוב קאָל־טוּוו
כל־ישראל קאָל־ייִסראָעל
כל־מיני קאָל־מינע
כל־נדרי קאָל־נידרע
כל־שכן קאָל־שקן
כלא־ידע קילע־יאָדע
כלאחר־יד קילאַכער־יאַד
כלב

כלבים

קעלעוו

קלאָווים

כלב־שבכלבים קעלעוו־שעבעקלאָווים‏[2]

(אָדער אַמאָל קעלעוו־שעבאַקלאָווים לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

כלה

כלות

קאַלע

קאַלעס

כלומר (געניצט אין דעם ייִדישן וואָרט כלומרשט) קלוימער
כלי

כלים

קיילע

קיילים

כלי־בית קלע־באַיעס (אָדער אַמאָל קלע־באַיִס)
כלי־זיין קלע־זאַיען (אָדער אַמאָל קלע־זאַיִן)
כלי־זמר

כלי־זמרים

קלע־זמער

קלע־זמאָרים

כלי־ניפלאה (אָדער אַמאָל כלי־נפלאה) קיילע־ניפֿלאָע (אָדער אַמאָל קיילע־ניפֿלע)
כלי־קודש קלע־קוידעש
כלי־שלמה קיילע־שליימע
כלל

כללים

קלאַל

קלאָלים

כלל־ישראל קלאַל־ייִסראָעל
כלל־ענינים קלאַל־איניאָנים
כלפי קלאַפּע
כלפי־חוץ קלאַפּע־כוץ
כלפי־פנים קלאַפּע־פּנים
כמה קאַמע
כמה־וכמה קאַמע־וועקאַמע
כמו קמוי
כמובן קעמוּוון
כמות קאַמעס
כמעט קימאַט
כן־יאבדו קיין־יאָוודו
כן־ירבו קיין־ייִרבו
כנ״ל קענאַל
כנגד

כנגדים

קענעגעד

קענעגדים

כנהוג קענאָהעג
כנופיא

כנופיות

קנופֿיע‏[2]

(אָדער אַמאָל קנופֿיִע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

קנופֿיעס‏[2]

(אָדער אַמאָל קנופֿיִעס לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

כנסת קנעסעט
כנסת־ישראל קנעסעס־ייִסראָעל
כנען קנאַאַן
כנפע

כנפות

קאַנפֿע

קאַנפֿעס

כנרת קינערעס
כסדר קעסיידער
כסף קעסעף
כעלות קאַאַלויס
כעלות־הבוקר קאַאַלויס־האַבויקער
כעלות־השחר קאַאַלויס־האַשאַכער
כעס קאַאַס
כעסן

כעסנים

קײַסן

קײַסאָנים

כעפרא־דארעא קעאַפֿרע־דעאַרע
כף כאָף\קאָף
כף־הקלע קאַפֿאַקאַלע (אָדער אַמאָל קאַפֿאַקאַל אָדער קאַפֿֿאַקעלע)
כפוי־טובה

כפויי־טובה

קאָפֿע־טויווע

קפֿוּיע־טויווע

כפול קאָפֿל
כפול־שמונה קאָפֿל־שמוינע
כפי קעפֿי
כפירה קפֿירע
כפל קייפֿל
כפל־כפלים קייפֿל־קעפֿלאַיִם
כפרה

כפרות

קאַפּאָרע

קאַפּאָרעס

כפשוטו קעפּשוטע
כצפיחת־בדבש קעצאַפּיכעס־בידוואָש
כקליפת־השום קעקליפּעס־האַשום
כקריעת־ים־סוף קיקריִעס־יאַם־סוף‏[2]

(אָדער אַמאָל קעקריִעס־יאַם־סוף לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

כרוב

כרובים

קרוּוו

קרוּווים

כרוז

כרוזים

קרוז

קרוזים

כרחוק־מיזרח־ממערב קירכויק־מיזרעך־מימײַרעוו
כרך קראַך
כרך

כרכים

קערעך

קראָכים

כרפס קאַרפּעס
כרת קאָרעס
כשורה קעשורע
כשר קאָשער (אָדער אַז געניצט אין דעם ייִדישן ווערב "כשרן" איז דער אויסרייד קאַשערן)
כשר־וישר קאָשער־וועיאָשער
כשר־לפסח קאָשער־לעפּייסעך
כשרות קאַשרעס
כת

כיתות

קאַט

קיטעס

כתב

כתבים

קסאַוו

קסאָווים

כתב־יד

(אָפֿט געשריבן כ״י)

קסאַוו־יאַד
כתבא־רבא קאַסווע־ראַבע
כתובה

כתובות

קסובע

קסובעס

כתובים קסוּווים
כתיבה קסיווע
כתיבה וחתימה טובה קסיווע וועכסימע טויווע
כתר

כתרים

קעסער

קסאָרים

כתריאל קאַסריל

ל[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

ל (אויך די צאָל 30) ל
ל״ג־בעומר לעג־בוימער (אָדער אַמאָל לאַג־בוימער)
ל״ו צדיקים לאַמעדוואָוו צאַדיקים
לא לוי
לא־די לוי־דײַ
לא־ולא לוי־וועלוי
לא־יוצלח לוי־יוצלעך
לא־יחרץ לוי־יעכרעץ
לא־עליכם לוי־אַלייכעם
לא־עלינו לוי־עליינו
לא פידלתי לוי פֿידאַלטי
לאה לייע
לאהובי לאַהוּווי
לאוו (אָדער אַמאָל לאו) לאַוו
לאוו־דווקא לאַוו־דאַפֿקע
לאוו דיבורים לאַוו דיבורים
לאחדים לאַכאָדים
לאחר לאַכער‏[2]

(אָדער אַמאָל לעאַכער לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

"לעאכער מייע שאָנע פון מײַן אישטי זאָלן זיך די טעכטער אלע דרײַ צעטיילן, נאָר צוויי קישנס צו געבן פאר איטשעס בסולע כײַקע."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.

לאחר־המעשה לאַכער־האַמײַסע‏[2]

(אָדער אַמאָל לעאַכער־האַמײַסע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

לאיבוד לעיִבעד
לאמר ליימער
לב

לבבות

לעוו

לעוואָוועס

לב־טוב לעף־טאָוו
לבד לעוואַד
לבוש

לבושים

לעוווּש

לעוווּשים

לבטלה לעוואַטאָלע
לבנה

לבנות

לעוואָנע

לעוואָנעס

לבנון לעוואָנען
לבני ליבני (לויט דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7) "... און ליבני זישע שטיי מייעס רוק.."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

לבריאת־העולם לעבריִעס־האָוילעם
לבתי לעביטי (לויט דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8) "... און לעביטי כײַע־מאשע מייע רוק..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.

לגבי לעגאַבע
לגמרי לעגאַמרע
לגנאי ליגנײַ
לדוגמא לעדוגמע
לדור־דורות לעדאָר־דוירעס
לדורות לעדוירעס
להבא לעהאַבע
להבדיל לעהאַוודל
להוט לאָעט
להיי (אָדער אַמאָל להי) לעהיי
להיפוך (אָדער אַמאָל להפך) לעהייפּעך
להכעיס לעהאַכעס (אָדער אַמאָל לאָכעס)
להרג־ולאבד לעהאַרעג־אולעאַבעד
לווה

לווים

לויווע

לויווים

לווי

לוויים

לייווי

לעוויִים

לוויה (אָדער אַמאָל לויה)

לוויות

לעוואַיע

לעוואַיעס

לוויתן (אָדער אַמאָל לויתן) לעוויאָסן
לוח

לוחות

לועך

לוכעס

לולב

לולבים

לולעוו

לולאָווים

לומדות לאָמדעס
לזכר לעזייכער
לזכר־עולם לעזייכער־אוילעם
לזכרון לעזיקאָרן "... לוינט דאָ, עפשער, פארשרײַבן די צאוואָע לעזיקאָרן:"

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

לחוד לעכוד
לחות לייכעס
לחיים לעכאַיִם
לחלוטין לאַכלוטן
לחם לעכעם
לחמא לאַכמע
לחש

לחשים

לאַכעש

לעכאָשים

לטובה לעטויווע
לטובת לעטויוועס
לטובת־הכלל לעטויוועס־האַקלאַל
ליהודים לאַיעהודים
ליחה לייכע
ליחות לייכעס
ליל־השימורים (אָדער אַמאָל ליל־שימורים) לייל־האַשימורים (אָדער אַמאָל לייל־שימורים)
לילית לילעס
לימוד (אָדער אַמאָל למוד)

לימודים (אָדער אַמאָל למודים)

לימעד

לימודים

לימודי־חול לימודע־כויל
לימודי־קודש לימודע־קוידעש
לימודיות לימודיִעס
ליצן

ליצנים

לייצן

לייצאָנים

ליצנות (אָדער אַמאָל לצנות) לעצאָנעס
ליקוי (אָדער אַמאָל לקוי)

ליקויים

ליקע

ליקוּיִם

ליקוי־חמה ליקע־כאַמע
ליקוי־לבנה ליקע־לעוואָנע
לית דין ולית דיין לעס דין וועלעס דײַען
לית מאן דפליג לעס מאַן דעפּאַלעג
לכבוד לעקאָוועד (אָדער אַמאָל ליכווויד)
לכל לעכאָל (אָדער אַמאָל לעקאָל)
לכל־הדעות לעכאָל־אַדייעס (אָדער אַמאָל לעקאָל־אַדייעס)
לכל־הפחות לעכאָל־אַפּאָכעס (אָדער אַמאָל לעקאָל־אַפּאָכעס)
לכן לאָכען (אָדער אַמאָל לאָכן)
לכסון (גענוצט אין דעם ייִדישן וואָרט "באלכסון" וואָס הייסט דיאַגאָנאַל) לאַכסן
לכף־זכות לעקאַף־סכוס
לכף־חוב לעקאַף־כויוו
לכשירחיב ליכשעיאַרכעוו
לכתחילה לעכאַטכילע (אָדער אַמאָל לעקאַטכילע)
ללעג־ולקלס לעלאַאַג־אולקעלעס
למאי לעמײַ
למד לאַמעד
למדן

למדנים (אָדער אַמאָל לומדים)

לאַמדן

לאַמדאָנים (אָדער אַמאָל לאָמדים)

למדנות לאַמדאָנעס
למזל לעמאַזל
למטה לעמאַטע
למך לעמעך
למעלה לעמײַלע
למען־האמת לעמאַן־האָעמעס
למען־השם לעמאַן־אַשעם
למען־ידעו לעמאַן־ייידו
למראית־עין לעמאַרעס־אַייִן
למשל לעמאָשל
לנוי לענוי
לסוף לעסאָף
לסירוגין לעסיירוגין‏[2]

(אָדער אַמאָל לעסיירוגן לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

לעבודת־הבורא לעאַוווידעס־האַבוירע
לעולם לעוילעם
לעולם־ועד לעוילעם־וואָעד
לעולם תיקח לעוילעם טיקעך
לעזאזל לאַזאָזל
לעילא־ולעילא ליילע־אוליילע
לערך לעערעך
לעת־עתה לעס־אַטע
לעתיד־לבוא לעאָסעד־לאָווע
לפחות לעפּאָכעס
לפי־דעתי לעפֿי־דאַטי
לפי־ערך לעפֿי־ערעך
לפי־שעה לעפֿי־שאָ
לפנים לעפּאָנעם
לפנים־משורת־הדין ליפֿנים־מישורעס־האַדין
לפרט־גדול

(אָפֿט געשריבן לפ״ג)

ליפּראַט־גאָדל

(לאַפּאַג)

לפרט־קטן

(אָפֿט געשריבן לפ״ק)

ליפּראַט־קאָטן

(לאַפּאַק)

לץ

לצים (אָדער אַמאָל לצנים)

לעץ

לעצאָנים (אָדער אַמאָל לייצים)

לצני־הדור לעצאָנע־האַדאָר
לצנות לעצאָנעס
לקח (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב לקחענען אָדער אַמאָל לקחען) לאַקך
לרוב לעראָוו
לרעה לעראָע
לרצון לעראָצן
לשבח לישוואַך
לשון

לשונות

לאָשן

לעשוינעס

לשון־הקודש (אָדער אַמאָל לשון־קודש) לאָשן־האַקוידעש (אָדער אַמאָל לאָשן־קוידעש)
לשון־הרע לאָשן־האָרע
לשון־זכר לאָשן־זאָכער
לשון־יחיד לאָשן־יאָכעד
לשון־נקבה לאָשן־נעקייווע
לשון־נקיה לאָשן־נעקיִע
לשון־סגי־נהור לאָשן־סעגי־נאָער
לשון־רבים לאָשן־ראַבים
לשיטתו לעשיטאָסע
לשם לעשעם
לשם־שמים לעשעם־שאָמאַיִם
לשמה לישמאָ
לשנה הבאה בירושלים לעשאָנאָ האַבאָאָ בירושאָלאַיִם (אָדער אַמאָל לעשאָנאָ האַבאָ בירושאָלאַיִם)
לשנה־טובה

לשנה־טובות

לעשאָנע־טויווע

לעשאָנע־טויוועס

לשנה טובה תכתבו (ותחתמו) לעשאָנע טויוואָ טיקאָסייוווּ (וועסייכאָסיימו)‏[2]

(אָדער אַמאָל לעשאָנע טויווע טיקאָסייוווּ לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

לתורה לחופה ולמעשים־טובים לעטוירע לעכופּע אולעמײַסים־טויווים
לתרבות־רעה לעטאַרבעס־ראָע
לתשמיש לעטאַשמעש

מ[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מ (אויך די צאָל 40) מ
מאבד מעאַבעד
מאבד־עצמו־לדעת מעאַבעד־אַצמע־לאַדאַאַס
מאדים מײַדעם
מאה

מאות

מייע

מייעס

מאה־דעה מייע־דייע
מאה וחמשים ועשרים מייע וועכאמישים וועעסרים "... און לעהורוויץ זאָל מען אָפּגעבן מייע וועכאמישים וועעסרים,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.

מאוים (געניצט אין דעם ייִדישן וואָרט מאוימדיק) מוּיעם (וועסייכאָסיימו)‏[2]

(אָדער אַמאָל מעוּיעם לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

מאוס מאָעס
מאחורי־הפּרגוד מעאַכוירע־האַפּאַרגעד
מאי דקאמרי מײַ דעקאָאַמרע
מאי קא משמע לן מײַ קאָ מאַשמע לאָן
מאיים מעאַיעם
מאיר בעל־הנס מייער באַלאַנעס
מאכיל־טרפות

(געניצט אין דעם וואָרט מאכיל־טרפותניק)

מײַכל־טאַרפֿעס
מאכל

מאכלים

מײַכל

מײַכאָלים

מאמין

מאמינים

מײַמען

מײַמינים

מאמר

מאמרים

מײַמער

מײַמאָרים

מאמר־המוסגר מײַמער־האַמוסגער
מאנס מעאַנעס
מאסף מעאַסעף
מאסף־ממון מעאַסעף־מאָמען
מאריך מײַרעך
מאריך־ימים מײַרעך־יאָמים
מאריך־ימים־ושנים מײַרעך־יאָמים־וועשאָנים
מבול מאַבל
מבאר מעוואַער
מבוהל מעוווּעל
מבוזה מעוווּזע
מבויש מעוווּיעש
מבולבל מעוווּלבל
מבוסם מעוווּסעם
מבושם מעוווּסעם
מבזה מעוואַזע
מבחין מאַפֿכן
מבטיח מאַפֿטיִעך
מבטל מעוואַטל
מבייש מעוואַיעש
מבין

מבינים

מייוון

מעווינים

מבין־בלשון מייוון־בעלאָשן
מבין־כל־דיבור (אָדער אַמאָל מבין־כל־דבר) מייוון־קאָל־דיבער (אָדער אַמאָל מייוון־קאָל־דאָווער)
מבינות מעווינעס
מבלבל מעוואַלבל
מבער מעוואַער
מבער־חמץ מעוואַער־כאָמעץ
מבקר

מבקרים

מעוואַקער

מעוואַקרים

מבקר־חולה מעוואַקער־כוילע
מבשר מעוואַסער
מבשר־בשורה מעוואַסער־פּסורע
מגדל מעגאַדל
מגולגל מעגולגל
מגושם

מגושמים

מעגושעם

מעגושאָמים

מגזם מעגאַזעם
מגיד

מגידים

מאַגעד

מאַגידים

מגידות מאַגידעס
מגידת מאַגידעס
מגיה

מגיהים

מאַגיִע

מאַגיִים

מגייר מעגאַיער
מגילה

מגילות

מעגילע

מעגילעס

מגילת־אסתר מעגילעס־עסטער
מגין מייגן
מגיפה (אָדער אַמאָל מגפה)

מגיפות (אָדער אַמאָל מגפות)

מאַגייפֿע

מאַגייפֿעס

מגלה מעגאַלע
מגלה־סוד מעגאַלע־סאָד
מגן־דוד מאָגן־דאָוועד
מגע־ומשא מאַגעמאַסע
מגרש מעגאַרעש
מדאורייתא מידאָרײַסע
מדובר מעדובער
מדחה מאַטכע
מדינה

מדינות

מעדינע

מעדינעס

מדינת־ישראל מעדינעס־ייִסראָעל
מדפיס

מדפיסים

מאַטפּעס (אָדער אַמאָל מאַטפֿעס)

מאַטפּיסים (אָדער אַמאָל מאַטפֿיסים)

מדקדק

מדקדקים

מעדאַקדעק

מעדאַקדעקים

מדרבנן מידראַבאָנען
מדרגה

מדרגות

מאַדרייגע

מאַדרייגעס

מדריך

מדריכים

מאַדרעך

מאַדריכים

מדרש

מדרשים

מעדרעש

מעדראָשים

מה מאַ
מה־בכך מאַ־בעקאַך
מה־דאך מאַ־דעך
מה־טוב מאַ־טויוו
מה־יעשה (געניצט אין דעם ייִדישן זאַכוואָרט מה־יעשהניק) מאַ־יײַסע
מה־יפית מאַ־יאָפֿעס
מה־יקר מאַ־יאָקער
מה־נשתנה מאַ־נישטאַנע
מה פשעי מאַ פּישי
מה־רעש מאַ־ראַש
מה־שמך מאַ־שמעכאָ
מה־שמכם מאַ־שמייכעם
מהאי־טעמא מעהײַ־טײַמע
מהדר מעהאַדער
מהדרין־מן־המהדרין מעהאַדרין־מין־האַמעהאַדרין
מהודר מעהודער
מהומה

מהומות

מעהומע

מעהומעס

מהות מעהוס
מהיום והלאה מעהאַיעם וואָהאָלע
מהיכא־תיתי מעכעטייסע (אָדער אַמאָל מעכטייסע)
מהירות מעהירעס
מהלך מעהאַלעך
מהלך־רב מעהאַלעך־ראַוו
מהנה מעהאַנע
מהפך מעהאַפּעך
מהרהר מעהאַרהער (אָדער אַמאָל מעהאַרער)
מודה מוידע
מודה־אני מוידע־אַני
מודה־ומתוודה מוידע־אומיסוואַדע
מודיע מוידיִע (אָדער אַמאָל מעדיִע)
מודעה

מודעות

מוידאָע (אָדער אַמאָל מעדאָע)

מוידאָעס (אָדער אַמאָל מעדאָעס)

מוהל

מוהלים

מויעל

מויעלים

מוותר מעוואַטער
מוח (אָדער אַמאָל מח)

מוחות

מויעך

מויכעס

מוחזק מוכזעק
מוחל מויכל "מען דארף עס אָבער דער מומע גיטען מויכל זײַן,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10.

מוחרם

מוחרמים

מוכרעם

מוכראָמים

מוטל מוטל
מוטל־בספק מוטל־בעסאָפֿעק
מוכז מוקאַז
מוכיח

מוכיחים

מויכיִעך

מויכיכים

מוכן־ומזומן מוכן־אומזומען
מוכס

מוכסים

מויכעס

מאָכסים

מוכסן (אָדער אַמאָל מכסן)

מוכסנים (אָדער אַמאָל מכסן)

מאָכסן

מאָכסאָנים

מוכר

מוכרים

מויכער

מאָכרים

מוכר־ספרים

מוכרי־ספרים

מויכער־ספֿאָרים

מויכרע־ספֿאָרים‏[2]

(אָדער אַמאָל מאָכרע־ספֿאָרים לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

מולד מוילעד
מוליד מוילעד
מולך מוילעך
מום

מומים

מום

מומים

מומחה

מומחים

מומכע

מומכים

מומר

מומרים

מומער

מומרים

מוסיף מויסעף
מוסכם מוסקעם
מוסמך

מוסמכים

מוסמעך

מוסמאָכים

מוסף

מוספים

מוסעף

מוסאָפֿים

מוסר מוסער
מוסר

מוסרים

מויסער

מאָסרים

מוסר־השכל מוסער־האַסקל
מוסר־מודעה מויסער־מיידאָע‏[2]

(אָדער אַמאָל מויסער־מוידאָע אָדער מויסער־מעדאָע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

מוסר־נפש מויסער־נעפֿעש
מוסר־ספר

מוסר־ספרים

מוסער־סייפֿער

מוסער־ספֿאָרים

מועד מועד
מועל מויעל
מועל־בשליחות מויעל־בישליכעס
מופלג

מופלגים

מופֿלעג

מופֿלאָגים

מופקר

מופקרים

מופֿקער

מופֿקאָרים

מופקרת מופֿקערעס
מופת

מופתים

מויפֿעס

מאָפֿסים

מוצא־חן מויצע־כיין
מוצאי־ מאָצע־
מוצאי־יום־טוב מאָצע־יאָן־טעף
מוצאי־שבת מאָצע־שאַבעס
מוציא־שם־רע מויצע־שעם־ראַ
מוציא־שנתו מויצע־שנאָסע
מוצלח

מוצלחים

מוצלעך

מוצלאָכים

מוקיר

מוקירים

מויקער

מויקירים

מוקצה מוקצע
מוקצה־מחמת־מיאוס מוקצע־מאַכמעס־מיִעס
מוקשה מוקשע
מורא מוירע
מורא־נפש מוירע־נעפֿעש
מורד

מורדים

מוירעד

מאָרדים

מורד־במלכות

מורדים־במלכות

מוירעד־בעמאַלכעס

מאָרדים־בעמאַלכעס

מורה־דרך

מורי־דרך

מוירע־דערעך

מוירע־דערעך

מורה־הוראה מוירע־הויראָע (אָדער אַמאָל מוירע־ראָע)
מורה־מורנו מוירע־מויריינע
מורי ורבותי מוירײַ וועראַבויסײַ
מוריד מוירעד
מורנו מויריינע (אָדער אַמאָל מעריינע)
מושב מוישעוו
מושב־זקנים מוישעוו־סקיינים
מושג

מושגים

מוסעג

מוסאָגים

מושווה מושווע
מושל

מושלים

מוישל

מאָשלים

מושלם

מושלמים

מושלעם

מושלאָמים

מושלמת מושלעמעס
מושכל ראשון מוסקל רישן
מותר

מותרותן (אָדער אַמאָל מותרות)

מויסר

מויסרעסן (אָדער אַמאָל מויסרעס אָדער מאָסרעס)

מותר מוטער
מזבח

מזבחות

מיזבייעך

מיזבייכעס

מזג מעזעג
מזג־טוב מעזעק־טאָוו
מזדמן מיזדאַמען
מזהיר מאַזער
מזווג מעזאַוועג
מזוזה

מזוזות

מעזוזע

מעזוזעס

מזומן

מזומנים

מעזומען

מעזומאָנים

מזונות מעזוינעס
מזיק

מזיקים

מאַזעק

מאַזיקים

מזכה מעזאַקע
מזכיר מאַסקער
מזכיר־נשמות מאַסקער־נעשאָמעס
מזל

מזלות

מאַזל

מאַזאָלעס

מזל־ברכה מאַזל־בראָכע
מזל־טוב מאַזל־טאָוו
מזלזל מעזאַלזל
מזנה מעזאַנע
מזרז מעזאַרעז
מזרחי מיזראָכי
מזרחים מיזראָכים
מח מאָך
מחבל

מחבלים

מעכאַבל

מעכאַבאָלים (אָדער אַמאָל מעכאַבלים)

מחבר

מחברים

מעכאַבער

מעכאַברים

מחבר־שורה

מחבר־שורות

מעכאַבער־שורע

מעכאַבער־שורעס

מחדש מעכאַדעש
מחה מאָכע
מחויב מעכוּיעוו
מחולק מעכולעק
מחוסר־לחם

מחוסרי־לחם

מעכוסער־לעכעם

מעכוסרע־לעכעם

מחוץ מיכוץ (אָדער אַמאָל מעכוץ)
מחוץ־לדרך־הטבע מיכוץ־לעדערעך־האַטעווע (אָדער אַמאָל מעכוץ־לעדערעך־האַטעווע)
מחוץ־למחנה מיכוץ־לעמאַכנע‏[2]

(אָדער אַמאָל מיכוץ־לאַמאַכנע אָדער מעכוץ־לאַמאַכנע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

מחוצף

מחוצפים

מעכוצעף

מעכוצאָפֿים

מחוצף־פנים מעכוצעף־פּאָנעם
מחוקק

מחוקקים

מעכויקעק

מעכאָקעקים

מחותן

מחותנים

מעכוטן

מעכוטאָנים

מחזור

מחזורים

מאַכזער

מאַכזוירים

מחזיר מאַכזער
מחזיר־למוטב מאַכזער־לעמוטעוו
מחזק מעכאַזעק
מחזקות מאַכזאָקעס
מחיה מעכאַיע
מחיה־מתים מעכאַיע־מייסים
מחיה־נפשות מעכאַיע־נעפֿאָשעס
מחייב מעכאַיעוו
מחילה מעכילע
מחיצה

מחיצות

מעכיצע

מעכיצעס

מחלה

מחלות

מאַכלע

מאַכלעס

מחלוקה

מחלוקות

מאַכלויקע

מאַכלויקעס

מחלוקת מאַכלויקעס
מחלל מעכאַלעל
מחלל־השם (אָדער אַמאָל מחלל־שם) מעכאַלעל־האַשעם (אָדער אַמאָל מעכאַלעל־שעם)
מחלל־זיווג

מחללי־זיווגים

מעכאַלעל־זיוועג

מעכאַלעלע־זיוווּגים

מחלל־שבת מעכאַלעל־שאַבעס
מחלק מעכאַלעק
מחמד מאַכמעד
מחמיר

מחמירים

מאַכמער

מאַכמירים

מחמת מאַכמעס "... און וואָס פאר א געדאנקען ער שאפט, ווייס מען ניט, מאכמעס ער זאָגט זיי ניט ארויס."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.

מחנה

מחנות

מאַכנע

מאַכנעס

מחנך מעכאַנעך
מחסר מעכאַסער
מחק

מחקים

מעכאַק (אָדער אַמאָל מכאַק)

מעכאַקים (אָדער אַמאָל מכאַקים)

מחקר מעכקער
מחריב מאַכרעוו
מחרים מאַכרעם
מחרף מעכאַרעף
מחרף־ומגדף מעכאַרעף־אומעגאַדעף
מחשבה

מחשבות

מאַכשאָווע

מאַכשאָוועס

מחשבה־זרה

מחשבות־זרות

מאַכשאָווע־זאָרע

מאַכשאָוועס־זאָרעס

מחשבותן מאַכשאָוועסן
מטבע

מטבעות

מאַטבייע

מאַטבייעס

מטה־מטה מאַטע־מאָטע
מטהר מעטאַער
מטופל

מטופלים

מעטופּל

מעטופּאָלים

מטורף

מטורפים

מעטורעף

מעטוראָפֿים

מטורפת מעטורעפֿעס
מטושטש מעטושטעש
מטיב מייטעוו
מטיל־אימה מאַטל־איימע
מטיף

מטיפים

מאַטעף

מאַטיפֿים

מטלטלים מעטאַלטעלים
מטמא מעטאַמע
מטמון

מטמונים

מאַטמען

מאַטמוינים

מטעים מאַטעם
מטעמים מאַטאַמים
מטפל מעטאַפּל
מטריח מאַטריִעך "שניר זײַנען צוגעקומען פון פארשיידענער פרוכפּערקײַט, אויך איידעמס אלערליי, אלץ נײַע קויכעס, ביז די שכיינים פון הויף האָבן זיך געמוזט מאטריִעך זײַן."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 5.

מי־יודע מי־דייע
מי־רגלים מיי־ראַגלאַיִם
מי־שברך מי־שעביירעך
מיאוס מיִעס
מיאוס־ומאוס מיִעס־אומאָעס
מיאש מעיאַעש
מיבם מעיאַבעם
מיד־ליד מיִיאַד־לעיאַד
מידבר (אָדער אַמאָל מדבר)

מידבריות (אָדער אַמאָל מדבריות)

מידבער

מידבאָריעס

מידה (אָדער אַמאָל מדה)

מידות (אָדער אַמאָל מדות)

מידע

מידעס

מידה־טובה

מידות־טובות

מידע־טויווע

מידעס־טויוועס

מידת־הדין מידעס־האַדין
מידת־הרחמים מידעס־האָראַכמים
מידה כנגד מידה מידע קענעגעד מידע
מידה־מגונה

מידות־מגונות

מידע־מעגונע

מידעס־מעגונעס

מידה־רעה

מידות־רעות

מידע־ראָע

מידעס־ראָעס

מיוחס

מיוחסים

מעיוכעס

מעיוכאָסים

מיוחסת מעיוכעסעס
מיושב מעיושעוו
מיזמור (אָדער אַמאָל מזמור)

מיזמורים

מיזמער

מיזמוירים

מיזרח (אָדער אַמאָל מזרח)

מיזרחים

מיזרעך

מיזראָכים

מיחד מעיאַכעד
מיחוש מייכעש
מיחיה (אָדער אַמאָל מחיה)

מיחיות (אָדער אַמאָל מחיה)

מיכיע

מיכיעס

מיחס מעיאַכעס
מיטה (אָדער אַמאָל מטה)

מיטות (אָדער אַמאָל מטות)

מיטע

מיטעס

מייסד (אָדער אַמאָל מיסד)

מייסדים (אָדער אַמאָל מיסדים)

מעיאַסעד

מעיאַזדים

מיישב (אָדער אַמאָל מישב) מעיאַשעוו
מיכשול (אָדער אַמאָל מכשול)

מיכשולים

מיכשל

מיכשוילים

מיכתב (אָדער אַמאָל מכתב)

מיכתבים

מיכטעוו

מיכטאָווים

מילא מיילע
מילה מילע
מילתא־דבדיחותא (אָדער אַמאָל מלתא־דבדיחותא)

מילי־דבדיחותא

מילסע־דיבדיכעסע

מילע־דיבדיכעסע

מילי־דעלמא מילע־דעאַלמע
מים מאַייִם
מים־אחרונים מאַייִם־אַכרוינים
מים־חיים מאַייִם־כאַייִם
מים־ראשונים מאַייִם־רישוינים
מים־שלנו מאַייִם־שעלאָנו
מימרא (אָדער אַמאָל ממרא)

מימרות (אָדער אַמאָל ממרות)

מעמרע

מעמרעס

מין

מינים

מין

מינים

מיני מינע
מינהג (אָדער אַמאָל מנהג)

מינהגים (אָדער אַמאָל מנהגים)

מינעג

מינהאָגים

מינהג־העולם (אָדער אַמאָל מנהג־העולם) מינעג־האָוילעם
מינחה (אָדער אַמאָל מנחה) מינכע
מיסחר (אָדער אַמאָל מסחר)

מיסחרים (אָדער אַמאָל מסחרים)

מיסכער

מיסכאָרים

מיספר

מיספרים

מיספּער

מיספּאָרים

מיעוט

מיעוטים

מיִעט

מיִוטים

מיעץ מעיאַעץ
מיצווה (אָדער אַמאָל מצווה אָדער מצוה)

מיצוות

מיצווע

מיצוועס

מיצר מייצער
מיצרי (אָדער אַמאָל מצרי)

מיצרים (אָדער אַמאָל מצרים)

מיצרי

מיצרים

מיצרים (אָדער אַמאָל מצרים) מיצראַיִם
מיצרית

מיצריות

מיצריס

מיצריִעס

מיקדש מיגדעש
מיקווה (אָדער אַמאָל מקווה)

מיקוואות

מיקווע

מיקוואָעס

מיקלט

מיקלטים

מיקלעט

מיקלאָטים

מיקצת מיקצעס
מיקצת־מן־המיקצת (אָדער אַמאָל מקצת־מן־המקצת) מיקצעס־מין־אַמיקצעס
מיקרה (אָדער אַמאָל מקרה) מיקרע
מישכב מישקעוו
מישכב־זכר (אָדער אַמאָל משכב־זכר) מישקעוו־זאָכער
מישכן (אָדער אַמאָל משכן) מישקן
מישלי (אָדער אַמאָל משלי) מישלע
מישמר (אָדער אַמאָל משמר)

מישמרים

מישמער

מישמאָרים

מישנה (אָדער אַמאָל משנה)

מישנות

מישנע

מישנעס

מישפט (אָדער אַמאָל משפט)

מישפטים

מישפּעט

מישפּאָטים

מישקל (אָדער אַמאָל משקל)

מישקלים

מישקל

מישקאָלים

מיתה

מיתות

מיסע

מיסעס

מיתה־משונה מיסע־מעשונע
מיתר מעיאַטער
מכבד מעכאַבעד
מכבי

מכבים

מאַקאַבי

מאַקאַבים

מכביד מאַכבעד
מכה

מכות

מאַקע

מאַקעס

מכות־רצח מאַקעס־רעצעך
מכת־מדינה מאַקעס־מעדינע
מכובד

מכובדים

מעכובעד

מעכובאָדים

מכוון מעכאַוון
מכוח מיקויעך
מכולה מעכולע
מכוער מעכויער
מכוערת מעכוערעס
מכורעת מעכוראַס
מכחיש מאַקכעש
מכין מייכן
מכיר־טובה

מכירי־טובה

מאַקער־טויווע

מאַקירע־טויווע

מכירה

מכירות

מעכירע

מעכירעס

מכירת־חמץ מעכירעס־כאָמעץ
מכירת־יוסף מעכירעס־יויסעף
מכל־המינים מיקאָל־האַמינים
מכל־טוב מיקאָל־טוּוו
מכל־שכן מיקאָל־שקן
מכלומר (געניצט אין דעם ייִדישן וואָרט מכלומרשט) מיקלוימער
מכמה מיקאַמע
מכניס־אורח

מכניסי־אורחים

מאַכנעס־אוירעך

מאַכניסע־אָרכים

מכניע מאַכניִע
מכנסים מיכנעסאַיִם
מכס מעכעס
מכפר מעכאַפּער
מכריז מאַכרעז
מכריז־ומודיע מאַכרעז־אומוידיִע
מכריע מאַכריִע
מכשיל מאַכשל
מכשיר

מכשירים

מאַכשער

מאַכשירים

מכשף

מכשפים

מעכאַשעף

מעכאַשפֿים

מכשפה

מכשפות

מאַכשייפֿע

מאַכשייפֿעס

מל מאַל
מלא מאָלע
מלא־גדולה מאָלע־געדולע
מלא־גזלן מאָלע־גאַזלען
מלא־וגדוש מאָלע־וועגאָדעש
מלא־חמה מאָלע־כיימע
מלא־חן מאָלע־כיין
מלא־טעם מאָלע־טאַם
מלא־כעס מאָלע־קאַאַס
מלא־קומתו מלוי־קוימאָסע
מלא־רציחה מאָלע־רעציכע
מלא־שימחה מאָלע־סימכע
מלאך

מלאכים

מאַלעך

מאַלאָכים

מלאך־דומה מאַלעך־דוימע
מלאך־המוות מאַלעך־אַמאָוועס
מלאך־חבלה

מלאכי־חבלה

מאַלעך־כאַבאָלע

מאַלאַכע־כאַבאָלע

מלאכי־השרת מאַלאַכע־האַשאָרעס
מלאכים־כתב מאַלאָכים־קסאַוו
מלאכה

מלאכות

מעלאָכע (אָדער אַמאָל מלאָכע אַז געניצט אין דעם ייִדישן ווערב מלאָכהנען אָדער אַמאָל מלאכהן)

מעלאָכעס

מלאפום (אָדער אַמאָל מלופן) מעלופּם
מלבוש

מלבושים

מאַלבעש

מאַלבושים

"און אזוי אלעס זאָלן זיך צעטיילן די טעכטער, נאָר מײַנע מאלבושים זאָלן געהערן צו די זין."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.

מלווה

מלווים

מאַלווע

מאַלווים

מלווה

מלווים

מעלאַווע

מעלאַווים

מלווה־מלכה מעלאַווע־מאַלקע
מלוכה

מלוכות

מעלוכע

מעלוכעס

מלוכה־אוצר מעלוכע־אויצער
מלוכה־ראש

מלוכה־ראשים

מעלוכע־ראָש

מעלוכע־ראָשים

מלומד

מלומדים

מעלומעד

מעלומאָדים

מלומדת מעלומעדעס
מלופום (אָדער אַמאָל מלופן) מעלופּם
מלחמה

מלחמות

מילכאָמע

מילכאָמעס

מליץ

מליצים

מיילעץ

מעליצים

מליץ־יושר מיילעץ־יוישער
מליצה

מליצות

מעליצע

מעליצעס

מלך

מלכים

מיילעך

מלאָכים

מלך־אביון מיילעך־עוויען
מלך־בכיפה מיילעך־בעקיפּע
מלך־חסד מיילעך־כעסעד
מלך־מלכי־המלכים מיילעך־מאַלכע־האַמלאָכים
מלכה

מלכות

מאַלקע

מאַלקעס

מלכה־שבא מאַלקע־שוואָ
מלכות מאַלכעס
מלכות־שמים מאַלכעס־שאָמאַיִם
מלמד

מלמדים

מעלאַמעד

מעלאַמדים

מלמד־זכות מעלאַמעד־סכוס
מלמד־חובה מעלאַמעד־כויווע
מלמדות מעלאַמדעס
מלע (אָדער אַמאָל מל) מאַלע
מלקה מאַלקע
מלקות מאַלקעס
מלשין מאַלשן
מלשין בכתב מאַלשן ביקסאַוו
מלשינות מאַלשינעס
מלשינות בכתב מאַלשינעס ביקסאַוו
מם מעם
ממה־נפשך מאַמאָ־נעפֿעשעך‏[2]

(אָדער אַמאָל מימאָ־נעפֿשעך אָדער מימאָ־נעשעך אָדער מאָ־נעפֿשעך לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

ממון מאָמען
ממון־קורח מאָמען־קוירעך
ממונה

ממונים

מעמונע

מעמונים

ממזר

ממזרים

מאַמזער

מאַמזיירים

ממזר־בילבול מאַמזער־בילבל
ממזר־בן־הנידה מאַמזער־בען־האַנידע
ממזרת מאַמזערעס
ממילא מימיילע
ממית מיימעס
ממלא מעמאַלע
ממלא־מקום מעמאַלע־מאָקעם
ממליץ מאַמלעץ
ממעך מעמאַעך
ממעמקים מימאַאַמאַקים
ממציא מאַמצע
ממש מאַמעש
ממשות מאַמאָשעס
ממשיך מאַמשעך
ממשל

ממשלים

מעמאַשל

מעמאַשלים

ממשלה

ממשלות

מעמשאָלע

מעמשאָלעס

ממתיק מאַמטעק
ממתקים מאַמטאַקים
מן מאַן
מן מין
מן־המובחר מין־אַמופֿכער
מן־הסתם מין־אַסטאַם (אָדער אַמאָל מיסטאַם)
מן־הצד מין־אַצאַד
מן־השמים מין־אַשאָמאַיִם
מן־התורה מין־אַטוירע
מנאף מענאַעף
מנגן

מנגנים

מענאַגן

מענאַגנים

מנדב

מנדבים

מענאַדעוו

מענאַדווים

מנדר מענאַדער
מנה־יפה מאָנע־יאָפֿע
מנהיג

מנהיגים

מאַנעג

מאַנהיגים

מנהיג־הדור

מנהיגי־הדור

מאַנעג־האַדאָר

מאַנהיגע־האַדאָר

מנהל

מנהלים

מענאַהעל (אָדער אַמאָל מענאַל)

מענאַלים

מנווול

מנווולים

מענוּוול

מענוּוואָלים

מנוחה מענוכע
מנורה

מנורות

מענוירע

מענוירעס

מנח מענאַכעם
מנחם־אבל מענאַכעם־אָוול
מניה־וביה מעניי־אווויי (אָדער אַמאָל מענייביי)
מנין

מנינים

מיניען

מיניאָנים

מניעה

מניעות

מעניִע

מעניִעס

מנכה מענאַקע
מנצח מענאַצייעך
מנקד מענאַקעד
מנקר

מנקרים

מענאַקער

מענאַקרים

מנשק מענאַשעק
מס

מסים

מאַס

מיסים

מסביר מאַסבער
מסדר מעסאַדער
מסדר־קידושין מעסאַדער־קידושן (אָדער אַמאָל מעסאַדער־קדושן)
מסוגל מעסוגל
מסוכן מעסוקן
מסופק מעסופּעק
מסור

מוסרים

מאָסער

מאָסרים

מסורה

מסורות

מעסוירע

מעסוירעס

מסיבה

מסיבות

מעסיבע

מעסיבעס

מסיג־גבול מאַסעג־גוווּל
מסיח מעסיִעך
מסיח־דעת מעסיִעך־דאַאַס
מסיים מעסאַיעם
מסייע מעסאַיע
מסיכתא (אָדער אַמאָל מסכתא)

מסיכתות

מעסיכטע

מעסיכטעס

מסיר (געניצט אין דעם ייִדישן וואָרט מסירניק) מאַסיר
מסירה

מסירות

מעסירע

מעסירעס

מסירת־מודעה מעסירעס־מוידאָע
מסירת־נפש מעסירעס־נעפֿעש
מסית־ומדיח מייסעס־אומעדיִעך
מסכים מאַסקעם
מסכת מאַסעכעס
מסכתא

מסכתות

מעסעכטע

מעסעכטעס

מסלק מעסאַלעק
מספיד

מספידים

מאַספּעד

מאַספּידים

מספיק מאַספּעק
מסקנא

מסקנות

מאַסקאָנע

מאַסקאָנעס

מסר (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב מסרן) מאַסער
מסרס מעסאַרעס
מסתמא מיסטאָמע (אָדער אַמאָל מיסטאַמע אָדער מיסטאַם) "און אויב זי טראכט זײַנען עס, מיסטאָמע, גאָר מעשונעדיקע טראכטענישן, געמאכט פון א גאנץ אנדער מאטעריע, איידער די געוויינטלעכע געדאנקען."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.

מסתפק־במועט

מסתפקים־במועט

מיסטאַפּעק־בעמועט

מיסטאַפּקים־בעמועט

מעביר מײַווער
מעביר־נחלה מײַווער־נאַכלע
מעביר־סדרה מײַווער־סעדרע
מעבר־יבוק מײַווער־יאַבעק
מעבר־לים מעייווער־לעיאַם
מעגן מעאַגן
מעדנים מײַדאַנים
מעדני־מלך מײַדאַנע־מיילעך
מעדני־מלכים מײַדאַנע־מלאָכים
מעוברת מעובערעס (אָדער מובערעס)
מעוז־צור מאָויז־צור
מעור אחד מעויר עכעד
מעורב־עם־הבריות מעורעוו־אים־האַבריִעס (אָדער אַמאָל מעורעוו־אים־אַבריִעס)
מעורר מעוירער
מעות מאָעס
מעות־חיטים מאָעס־כיטים (אָדער אַמאָל מאָעס־כיטן)
מעיד מעייִד
מעיז־פנים מעייִז־פּאָנעם
מעיין מעאַיען
מעיקרא מעיקאָרע
מעכב מעאַקעוו
מעכב־הקריאה מעאַקעוו־האַקריִע
מעכל מעאַקל
מעלה

מעלות

מײַלע

מײַלעס

"... האָט ער געהאט די מײַלע, וואָס ער פלעגט שוין זאָגן אזוי פון אויסנווייניק, וואָס אין פּאפּיר שטייט געשריבן."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10.

מעלה־גירה מאַלע־גיירע (אָדער אַמאָל מאַל־גיירע לויט "מאָדערן ייִדיש־ענגליש ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך" פֿון אוריאל ווײַנרײַך)

(אָדער אַמאָל מײַלע־גיירע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

מעלים מײַלעם
מעלתו מײַלאָסוי
מעמד

מעמדות

מײַמעד

מײַמאָדעס

מעמיק מײַמעק
מעמקים מאַאַמאַקים
מענה מײַנע
מענה־לשון מײַנע־לאָשן
מעניני־דיומא מעיִניאָנע־דעיוימע
מעניש (אָדער אַמאָל מענש) מײַנעש
מענש מעאַנעש
מעקר מײַקער
מערב מײַרעוו
מערה

מערות

מעאָרע

מעאָרעס

מערת־המכפלה מעאָרעס־האַמאַכפּיילע
מערת־פּריצים מעאָרעס־פּריצים
מעריב מײַרעוו (ליטוויש)
מערכה

מערכות

מאַראָכע

מאַראָכעס

מעשה

מעשיות (אָדער אַמאָל מעשים)

מײַסע

מײַסיעס (אָדער אַמאָל מײַסים)

מעשה־אונן מײַסע־אוינען
מעשים אשר לא יעשו מײַסים אַשער לוי יעאָסו
מעשה־בראשית מײַסע־בריישעס
מעשה גנב מײַסע גאַנעף
מעשים־טובים מײַסים־טויווים
מעשה־נורא מײַסע־נוירע
מעשה־נסים מײַסע־ניסים
מעשה־סדום

מעשי־סדום

מײַסע־סדאָם

מײַסע־סדאָם

מעשה סוחר מײַסע סויכער
מעשה־רע

מעשים־רעים

מײַסע־ראַ

מײַסים־ראָיִם

מעשה־שבת מײַסע־שאַבעס
מעשה־שהיה מײַסע־שעהאָיע
מעשה־שטן מײַסע־סאָטן
מעשה־תלוי מײַסע־טאָלע
מעשים־תעתועים מײַסים־טאַאַטוּיִם
מעשר

מעשרות

מײַסער

מײַסרעס

מעת־לעת מעס־לעס
מעתיק

מעתיקים

מײַטעק

מאַטיקים

מפה

מפות

מאַפּע

מאַפּעס

מפולפל

מפולפלים

מעפֿולפּל

מעפֿולפּאָלים

מפולת מאַפּוילעס
מפונק

מפונקים

מעפֿונעק

מעפֿונאָקים

מפורסם

מפורסמים

מעפֿורסעם

מעפֿורסאָמים

מפורסמת מעפֿורסעמעס
מפיל (אָדער אַמאָל מפל) (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב מפלען) מאַפּעל (אָדער אַמאָל מאַפּל)
מפלה

מפלות

מאַפּאָלע

מאַפּאָלעס

מפונק

מפונקים

מעפֿונעק

מעפֿונאָקים

מפורסם

מפורסמים

מעפֿורסעם

מעפֿורסאָמים

מפורש מעפֿוירעש
מפטיר מאַפֿטער
מפייס מעפֿײַעס
מפלה מאַפּאָלע
מפליג מאַפֿלעג
מפלפל מעפֿאַלפּל
מפסיק מאַפֿסעק
מפצה מעפֿאַצע
מפציר מאַפֿצער
מפקיר מאַפֿקער
מפרנס מעפֿאַרנעס
מפרסם מעפֿאַרסעם
מפרש

מפרשים

מעפֿאַרעש

מעפֿאָרשים

מפתה מעפֿאַטע
מפתח

מפתחות

מאַפֿטייעך

מאַפֿטייכעס

מצב מאַצעוו
מצבה

מצבות

מאַצייווע

מאַצייוועס

מצד מיצאַד
מצדי־צדדים מיצידע־צדאָדים
מצדיק מאַצדעק
מצה

מצות

מאַצע

מאַצעס

מצה־שמורה מאַצע־שמורע
מצורע

מצורעים

מעצוירע

מעצויראָיִם

מציאה

מציאות

מעציִע

מעציִעס

מציאות מעציִעס
מציל מאַצל
מציצה מעציצע
מצליח מאַצליִעך
מצמצם מעצאַמצעם
מצנפת מיצנעפֿעס
מצער מעצאַער
מצרף מעצאַרעף
מקבל

מקבלים

מעקאַבל

מעקאַבלים

מקבל־באהבה מעקאַבל־בעאַהאַווע אָדער אַמאָל מעקאַבל־בעאַאַווע)
מקבל־נחת מעקאַבל־נאַכעס
מקבל־פנים מעקאַבל־פּאָנעם
מקבל־קנין מעקאַבל־קיניען
מקבל־שבת מעקאַבל־שאַבעס
מקבר מעקאַבער
מקדים מאַקדעם
מקדיש מאַקדעש
מקדש מעקאַדעש
מקדש־השם מעקאַדעש־האַשעם
מקובל

מקובלים

מעקובל

מעקובאָלים

מקוים מעקוּיעם
מקום

מקומות

מאָקעם

מעקוימעס

מקום־מיקלט מאָקעם־מיקלעט
מקום־מנוחה מאָקעם־מענוכע
מקום־קדוש מאָקעם־קאָדעש
מקום־תורה מאָקעם־טוירע
מקונן

מקוננים

מעקוינען

מעקאָנענים

מקור

מקורים (אָדער אַמאָל מקורות)

מאָקער (אָדער אַמאָל מעקאָר)

מעקוירים (אָדער אַמאָל מעקוירעס)

מקורב

מקורבים

מעקורעוו

מעקוראָווים

מקח

מקחים

מעקעך

מעקאָכים

מקח־וממכר מעקעך־אומעמקער
מקח־טעות מעקעך־טאָעס
מקטרג

מקטרגים

מעקאַטרעג

מעקאַטרייגים

מקיא (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב מקיאנען אָדער אַמאָל מקיאן) מייקע
מקיים מעקאַיעם
מקיים־פסק מעקאַיעם־פּסאַק
מקיל

מקילים

מייקל

מעקילים

מקל (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב מקלען) מאַקל
מקמץ מעקאַמעץ
מקנא מעקאַנע
מקפיד

מקפידים

מאַקפּעד

מאַקפּידים

מקף מאַקעף
מקצר מעקאַצער
מקצר־ימים מעקאַצער־יאָמים
מקרב מעקאַרעוו
מקריב מאַקרעוו
מקשה־לילד מאַקשע־ליילעד (אָדער אַמאָל מעקאַשע־ליילעד)
מקשן

מקשנים

מאַקשן

מאַקשאָנים

מרא־דאתרא מאָרע־דעאַסרע (אָדער אַמאָל מאָרע־דאַסרע)
מראה

מראות

מאַרע

מאַרעס

מראה־מקום מאַרע־מאָקעם
מראה־מקומות מאַרע־מעקוימעס
מרביץ־תורה מאַרבעץ־טוירע
מרגיש מאַרגעש
מרגל

מרגלים

מעראַגל

מעראַגלים

מרדכי מאָרטכע
מרה־שחורה מאָרע־שכוירע "... די צווייטע האָט שוין אין זיך אביסל זיסע מאָרעשכוירע,"

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10.

מרובע

מרובעים

מערובע

מערובאָיִם

מרוויח מאַרוויִעך
מרוח־אשך מערויעך־אָשעך (אָדער אַמאָל מרויעך־אָשעך)
מרוצה מערוצע
מרוק מרוק
מרור מאָרער
מרחיק מאַרכעק
מרחם מעראַכעם
מרחץ

מרחצאות

מערכעץ

מערכאַצאָעס

מרחץ מערכעץ (אָדער אַמאָל מאַרכעץ)
מרחק

מרחקים

מערכעק

מערכאָקים (אָדער אַמאָל מערכאַקים)

מרחק מעראַכעק
מרחשוון מאַרכעזשוון
מרידה

מרידות

מערידע

מערידעס

מרכז מערקעז
מרמז מעראַמעז
מרעיש־עולם מאַרעש־אוילעם
מרשעת מאַרשאַס
מרת מאָרעס
משא

משאות

מאַסע

מאַסאָעס

משא־ומתן (אָדער אַמאָל משא־מתן) מאַסעמאַטן
משא־פנים מאַסע־פּאָנעם
משאל־עצה מעשאַעל־אייצע
משביע מאַשביִע
משבת־לשבת מישאַבעס־לעשאַבעס
משגיח

משגיחים

מאַזשגיִעך

מאַזשגיכים

משדך מעשאַדעך
משה מוישע
משה־מחויב מוישע־מעכוּיעוו
משה רבנו מוישע ראַביינע
משה־תו מוישע־טאָוו
משה־תחת מוישע־טאָכעס
משוגע

משוגעים

מעשוגע

מעשוגאָיִם

משוגע־לדבר־אחד מעשוגע־לעדאָווער־עכעד
משוגעת מעשוגאַס
משווה מאַשווע
משולח

משולחים

מעשולעך

מעשולאָכים

משולחת (אָדער אַמאָל משלחת) מעשולאַכעס
משום מישום
משומד

משומדים

מעשומעד

מעשומאָדים

משומדת מעשומעדעס
משונה מעשונע
משועבד מעשובעד
משופע (אָדער אַמאָל משפע) מעשופּע
משופרי־דשופרי מעשופֿרע־דעשופֿרע
משורר

משוררים

מעשוירער

מעשוירערים (אָדער אַמאָל מעשאָרערים)

משחד מעשאַכעד
משחית

משחיתים

מאַשכעס

מאַשכיסים

משיג מאַסעג
משיג־גבול מאַסעג־גוווּל
משיח

משיחים

מעשיִעך

מעשיכים

משכון

משכנות

מאַשקן

מאַשקאָנעס

משכיל

משכילים

מאַסקל

מאַסקילים

משך מעשעך "די זעלמעניאנער האָבן אויסגעארבעט אין מעשעך פון דוירעס אן אייגענעם רייעך–א מין ווייכן גערוך פון צוגעלעגענעם היי מיט נאָך עפּעס."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 6.

משכנתא מאַשקאַנטע (אָדער אַמאָל מישקאַנטע)
משל

משלים

מאָשל

מעשאָלים

משל־כחרס־הנישבר מאָשל־קעכערעס־האַנישבער
משלח מעשאַלייעך
משלחת מישלאַכעס
משלי מישלע
משלים מאַשלעם
משליש מאַשלעש
משלם מעשאַלעם
משלנו מישעלאָנו
משמח מעסאַמייעך
משמע מאַשמע
משמעות מאַשמאָעס
משמש

משמשים

מעשאַמעש

מעשאַמשים

משמש־המיטה מעשאַמעש־האַמיטע
משנה מעשאַנע
משנה־בדיבורו מעשאַנע־בעדיבורע
משנה־שם מעשאַנע־שעם
משניות מישנאַיעס
משער מעשאַער
משפחה

משפחות

מישפּאׇכע

מישפּאׇכעס

"ווי אזוי אָט די האָבן זיך ארײַנגעכאפּט אין דער מישפּאָכע, איז נאָך ניט אופגעקלערט געוואָרן ביִז הײַנטיקן טאָג"

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 6.

משפיל מאַשפּל
משפיע מאַשפּיִע
משקה

משקאות

מאַשקע

מאַשקאָעס

משקולת מישקוילעס
משקר מעשאַקער
משרת

משרתים

מעשאָרעס

מעשאָרסים

מששת־ימי־בראשית מישיישעס־יעמיי־בריישעס
משתדל מישטאַדל
משתין מאַשטן
משתתף מישטאַטעף
מת

מתים

מעס

מייסים

מת־מיצווה

מתי־מיצווה

מעס־מיצווע

מייסע־מיצווע

מתבודד מיסבוידעד
מתגבר מיסגאַבער
מתדבק מיסדאַבעק
מתוודה מיסוואַדע
מתווכח מיסוואַקייעך
מתוך מיטאָך
מתושלח מעסושעלעך
מתחבר מיסכאַבער
מתחייב מיסכאַיעוו
מתחיל מאַסכל
מתחכם מיסכאַקעם
מתחנן מיסכאַנען
מתחתן מיסכאַטן
מתיאש מיסיאַעש
מתיחד מיסיאַכעד
מתיחס מיסיאַכעס
מתיעץ מיסיאַעץ
מתיקות מעסיקעס
מתיר מאַטער
מתיר־נדר מאַטער־ניידער
מתכוון מיסכאַוון
מתמיד

מתמידים

מאַסמעד

מאַסמידים

מתן־בסתר מאַטן־בעסייסער
מתן־תורה מאַטן־טוירע
מתנה

מתנות

מאַטאָנע

מאַטאָנעס

"איכ האָפ אז די דאָזיקע מאטאָנע וועט בא דיר אָנגעלייגט זיינ,..."

(אין דעם דאָזיגן בוך האָט מען נישט מיט די אותיות ך, ם, ן, ף אָדער ץ געשריבן.)

פֿון דעם בוך "יאָסעלע סאָלאָוויי" פֿון שלום עליכם (אַבער אויף דעם עצמן בוך געשריבן "שאָלעמ אלייכעמ"), דף 3.

מתנת־בשר־ודם מאַטנעס־באָסער־וועדאָם
מתנת־יד מאַטנעס־יאַד
מתנגד

מתנגדים

מיסנאַגעד

מיסנאַגדים

מתנגדות מיסנאַגדעס
מתנצל מיסנאַצל
מתעסק

מתעסקים

מיסאַסעק

מיסאַסקים

מתפלל מיספּאַלעל
מתקן מעסאַקן
מתקנא מיסקאַנע
מתרה מאַסרע
מתרחק מיסראַכעק
מתרעם מיסראַעם

נ[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

נ (אויך די צאָל 50) נ
נאמן

נאמנים

נעמען

נעמאָנים

נאמנה

נאמנות

נעמאָנע

נעמאָנעס

נאמנות נעמאָנעס
נבואה

נבואות

נעוווּע

נעוווּעס

נביא

נביאים

נאָווי

נעוויִים

נביאה

נביאות

נעוויִע

נעוויִעס

נביאות נעוויִעס
נבל

נבלים

נאָוול

נעוואָלים

נבלה

נבלות

נעוואָלע - שלעכטע מעשה (אָדער אַמאָל נעוויילע - מת)

נעוואָלעס (אָדער אַמאָל נעוויילעס)

נבלות־וטרפות נעוויילעס־אוטרייפֿעס
נגיד

נגידים

נאָגעד

נעגידים

נגידה

נגידות

נעגידע

נעגידעס

נגידות נעגידעס
נגידית נעגידעס
נגינה נעגינע
נגישות נעגישעס
נגע

נגעים

נעגע

נעגאָיִם

נגע־צרעת נעגע־צאָראַאַס
נדבה

נדבות

נעדאָווע

נעדאָוועס

נדבן

נדבנים

נאַדוון

נאַדוואָנים

נדבנות נאַדוואָנעס
נדוניא נעדוניע
נדיב

נדיבים

נאָדעוו

נעדיווים

נדן נאַדן (אָדער אַמאָל נעדאַן)
נדר

נדרים

ניידער

נעדאָרים

נהנה נעענע (אָדער אַמאָל נענע)
נהפך נעפּעך
נהרג נערעק
נואף

נואפים

נויעף

נויעפֿים

נוגע נעגייע
נוגע־בדבר נעגייע־בעדאָווער
נוגע־בכבוד נעגייע־בעקאָוועד
נוגש

נוגשים

נויגעס

נאָקסים

נוהג נויעג
נוהג־כבוד נויעג־קאָוועד
נוח־לבריות נויעך־לעבריִעס
נוטה נויטע
נוטה־למות

נוטים־למות

נויטע־לאָמעס

נויטים

נוטריקון נוטריקן
נולד

נולדים

נוילעד

נאָלדים

נולד־מהול נוילעד־מאָעל
נון נון
נוסח

נוסחאות

נוסעך

נוסכאָעס

"זיי שווײַגן כמורנע און פריילעך, האגאם ס׳איז אויך פאראן א באזונדער זעלמעניאנישער נוסעך, וואָס גליט ווי אײַזן."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 6.

נוסח־אשכנז נוסעך־אַשקענאַז
נוסח־ספרד נוסעך־ספֿאַרד
נוסע

נוסעים

נעסייע

נויסים

נוצרי

נוצרים

נויצרי

נויצרים

נוקם נויקעם
נוקם־ונוטר נויקעם־ווענויטער
נושא

נושאים

נויסע

נויסים

נושא־ונותן נויסע־ווענויסן
נושא־חן נויסע־כיין
נושא־כלים

נושאי־כלים

נויסע־קיילים

נויסע־קיילים

נושא־פנים נויסע־פּאָנעם
נושא־פרות נויסע־פּיירעס
נותן

נותנים

נויסן

נאָסנים

נזיפה

נזיפות

נעזיפֿע

נעזיפֿֿעס

נזיר

נזירים

נאָזער

נעזירים

נזירות נעזירעס
נח נויעך
נחות־דרגא נעכאָס־דאַרגע (אָדער אַמאָל כאָס־דאַרגע)
נחזור לעניננו נאַכזער לעיִניאָניינו
נחלה

נחלאות

נאַכלע

נאַכלאָעס

נחמה

נחמות

נעכאָמע

נעכאָמעס

נחסר נעכסער
נחש־הקדמוני נאָכעש־האַקאַדמויני
נחשב נעכשעוו
נחת נאַכעס "און זאָל אלעמען ווויל באקומען, געניסן אין נאכעס."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.

נחת־רוח נאַכעס־רועך
נטיה

נטיות

נעטיִע

נעטיִעס

נטילת־ידים נעטילעס־יעדאַים
ניאוף ניִעף
ניבול־פה (אָדער אַמאָל נבול־פה) ניבל־פּע
ניבהל־ונשתומם (אָדער אַמאָל נבהל־ונשתומם) ניוול־ווענישטוימעם
ניבזה (אָדער אַמאָל נבזה)

ניבזים

ניווזע

ניווזים

ניברח (אָדער אַמאָל נברח)

ניברחים

ניוורעך

ניווראָכים

ניגוד ניגעד
ניגון

ניגונים

ניגן

ניגונים

ניגזל (אָדער אַמאָל נגזל)

ניגזלים

ניגזל

ניגזאָלים

ניגזר (אָדער אַמאָל נגזר) ניגזער
ניגלה (אָדער אַמאָל נגלה)

ניגלות

ניגלע

ניגלעס

ניגמר (אָדער אַמאָל נגמר) ניגמער
נידה

נידות

נידע

נידעס

נידחה (אָדער אַמאָל נדחה) ניטכע
ניזהר (אָדער אַמאָל נזהר) ניזער
ניזוק (אָדער אַמאָל נזוק) ניזעק
ניחא ניכע
ניחום־אבלים ניכעם־אַוויילים
ניטען

ניטענים

ניטן

ניטאָנים

ניכבד (אָדער אַמאָל נכבד)

ניכבדים

ניכבעד

ניכבאָדים

ניכבדי־העיר ניכבאַדע־האָיִר
ניכלל (אָדער אַמאָל נכלל) ניכלעל
ניכנע (אָדער אַמאָל נכנע)

ניכנעים

ניכנע

ניכנאָיִם

ניכפה (אָדער אַמאָל נכפה) ניכפּע
ניכר ניקער
ניכשל (אָדער אַמאָל נכשל) ניכשל
ניכתב (אָדער אַמאָל נכתב)

ניכתבים

ניכטעוו

ניכטאָווים

נילכד (אָדער אַמאָל נלכד) נילקעד
נימאס (אָדער אַמאָל נמאס) נימעס
נימאס־ומאוס (אָדער אַמאָל נמאס־ומאוס) נימעס־אומאָעס
נימוס נימעס
נימוק

נימוקים

נימעק

נימוקים

נימנו־וגמרו (אָדער אַמאָל נמנו־וגמרו) נימנו וועגאָמרו
נימסר (אָדער אַמאָל נמסר) נימסער
נימצא (אָדער אַמאָל נמצא) נימצע
נימשל (אָדער אַמאָל נמשל)

נימשלים

נימשל

נימשאָלים

ניסן ניסן
ניסתר (אָדער אַמאָל נסתר)

ניסתרים

ניסטער

ניסטאָרים

ניסתרות (אָדער אַמאָל נסתרות) ניסטאָרעס
ניפטר (אָדער אַמאָל נפטר)

ניפטרים

ניפֿטער

ניפֿטאָרים

ניפלא (אָדער אַמאָל נפלא)

ניפלאות

ניפֿלע

ניפֿלאָעס

ניצול (אָדער אַמאָל נצול) ניצל
ניצוץ

ניצוצות

ניצעץ

ניצויצעס

ניצמח (אָדער אַמאָל נצמח) ניצמעך
ניצרך (אָדער אַמאָל נצרך)

ניצרכים

ניצרעך

ניצראָכים

ניקוד ניקעד
נירדף (אָדער אַמאָל נרדף)

נירדפים

נירדעף

נירדאָפֿים

נישאר (אָדער אַמאָל נשאר) נישער
נישאר־חייב נישער־כאַיעוו
נישמת־חיים (אָדער אַמאָל נשמת־חיים) נישמעס־כאַייִם
נישקשה נישקאָשע
נישרף (אָדער אַמאָל נשרף)

נישרפים

ניסרעף

ניסראָפֿים

ניתבע (אָדער אַמאָל נתבע)

ניתבעים

ניטבע (אָדער אַמאָל ניסבע)

ניטבאָיִם (אָדער אַמאָל ניסבאָיִם)

נכסים נעכאָסים
נכסי־צאן־ברזל ניכסע־צוין־באַרזל
ננתקה נענאַטקע
נס

נסים

נעס

ניסים

נסים־ונפלאות ניסים־וועניפֿלאָעס
נס־מן־השמים נעס־מין־אַשאָמאַיִם
נסיון

נסיונות

ניסאָיען

ניסיוינעס

נסיעה

נסיעות

נעסיִע

נעסיִעס

נסך נעסעך
נסתלק ניסטאַלעק
נע־ונד נאַ־ווענאַד
נעילה נילע
נעימות נעיִמעס
נעלם

נעלמים

נעלם

נעלאָמים

נענועים נאַנויִם
נענש נענעש
נעצר (געניצט אין דעם ייִדישן וואָרט נעצרדיש אָדער אַמאָל נעצריק) נעצער
נעריצך נאַאַריצאָך
נעשה־ונשמע נײַסע־ווענישמע
נפוח

נפוחים

נעפֿועך

נעפֿוכים

נפיחה

נפיחות

נעפֿיכע

נעפֿיכעס

נפילים נעפֿילים
נפקא

נפקות

נאַפֿקע

נאַפֿקעס

נפקא־בית נאַפֿקע־באַייִס
נפקא־מינה

נפקא־מינות

נאַפֿקע־מינע

נאַפֿקע־מינעס

נפש

נפשות

נעפֿעש

נעפֿאַשעס (אָדער אַמאָל נעפֿאָשעס)

נפש־אחת נעפֿעש־אַכעס
נצח נעצעך
נצח־ישראל נעצעך־ייִסראָעל
נצחון

נצחונות

ניצאָכן

ניצכוינעס

נצחנות נאַצכאָנעס
נקבה

נקבות

נעקייווע

נעקייוועס

נקבים נעקאָווים
נקבים־גדולים נעקאָווים־גדוילים
נקבים נעקאָווים־קטאַנים
נקודה

נקודות

נקודע‏[2]

(אָדער אַמאָל נעקודע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

נקודעס‏[2]

(אָדער אַמאָל נעקודעס לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

נקודים־וברודים נעקודים־אוּוורודים
נקי נאָקע
נקי־כפים נעקי־קאַפּאַיִם
נקיות נעקיִעס
נקיטת־חפץ נעקיטעס־כייפֿעץ
נקמה

נקמות

נעקאָמע

נעקאָמעס

נר נייר
נר־נשמה נייר־נעשאָמע
נר־תמיד נייר־טאָמעד
נרו יאיר ניירע יאָער
נשמה

נשמות

נעשאָמע

נעשאָמעס

נשמה־יתירה נעשאָמע־יעסיירע
נשתומם נישטוימעם
נשתנה נישטאַנע
נשיא

נשיאים

נאָסי

נעסיִים

נשיאת־פנים נעסיִעס־פּאָנעם
נתבקש ניסבאַקעש
נתגדל ניסגאַדל
נתגלה ניסגאַלע
נתחדש ניסכאַדעש
נתחמץ ניסכאַמעץ
נתינה

נתינות

נעסינע

נעסינעס

נתן (אָדער אַמאָל נתנען געניצט אַלס אַ געוויינטלעכער ייִדישער ווערב) נאַסן
נתנה־תוקף נסאַנע־טויקעף
נתעלה ניסאַלע
נתעשר ניסאַשער
נתפעל ניספּאָעל
נתפרסם ניספּאַרסעם
נתרבה ניסראַבע

ס[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

ס (אויך די צאָל 60) ס
ס״ם סאַם (אָדער אַמאָל סאַמעך־מעם)
סביבה

סביבות

סוויווע

סוויוועס

סבלן

סבלנים

סאַוולען

סאַוולאָנים

סבלנות סאַוולאָנעס
סברא

סברות

סוואָרע

סוואָרעס

סגול (אָדער אַמאָל סגל) סעגל
סגולה

סגולות

זגולע

זגולעס

סגי־נהור סאַגענאָער (אָדער אַמאָל סעגינאָער)
סדום סדאָם
סדר

סדרים

סיידער

סדאָרים

סדר (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב סדרן) סאַדער
סדר־בעל־חוב סיידער־באַל־כויוו
סדר־היום סיידער־האַיאָם
סדר־העולם סיידער־האָוילעם
סדרה

סדרות

סעדרע

סעדרעס

סובל סויוול
סוגיא

סוגיות

סוגיע

סוגיעס

סוגר סויגער
סוד

סודות

סאָד

סוידעס

סודי־סודות סוידע־סוידעס
סוחר

סוחרים

סויכער

סאָכרים

סוטה

סוטות

סויטע

סויטעס

סוכה (אָדער אַמאָל סכה)

סוכות

סוקע

סוקעס

סולת סוילעס
סומך סוימעך
סוס

סוסים

סוס

סוסים

סוף סאָף
סוף־חודש סאָף־כוידעש
סוף־כל־הדורות סאָף־קאָל־האַדוירעס
סוף־כל־סוף סאָפֿקל־סאָף
סופר

סופרים

סויפֿער

סאָפֿרים

סופר־סת״ם

סופרי־סת״ם

סויפֿער־סטאַם

סאָפֿרע־סטאַם

סופרות סאָפֿרעס
סותר סויסער
סחורה

סחורות

סכוירע

סכוירעס

סחר (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב סחרן) סאַכער
סיבה (אָדער אַמאָל סבה)

סיבות

סיבע

סיבעס

סיג סיִאָג
סיג־לתורה סיִאָג־לאַטוירע
סיגוף (אָדער אַמאָל סגוף)

סיגופים

סיגעף

סיגופֿים

סיגנון (אָדער אַמאָל סגנון) סיגנען
סידור (אָדער אַמאָל סדור)

סידורים

סידער

סידורים

סיוון (אָדער אַמאָל סיון) סיוון
סיום סיִעם
סיטרא־אחרא (אָדער אַמאָל סטרא־אחרא) סיטרע־אַכרע
סיכסוך (אָדער אַמאָל סכסוך)

סיכסוכים (אָדער אַמאָל סכסוכים)

סיכסעך

סיכסוכים

סילוק סילעק
סימן

סימנים

סימען

סימאָנים

סימן־דלות סימען־דאַלעס
סימן־המין

סימני־המין

סימען־האַמין

סימאָנע־האַמין

סימן־טוב סימען־טאָוו
סימן־מובהק סימען־מוּוועק
סימני־נערות סימאָנע־נאַאַרעס
סיני סינײַ
סיני־ניגון

סיני־ניגונים

סינײַ־ניגן

סינײַ־ניגונים

סיפא סייפֿע
סיפור (אָדער אַמאָל ספור)

סיפורים

סיפּער

סיפּורים

סיפור־המעשה סיפּער־האַמײַסע
סירכא

סירכות

סירכע

סירכעס

סיתרי־תורה (אָדער אַמאָל סתרי־תורה) סיסרע־טוירע
סך סאַך
סך־הכולל סאַך־האַקוילעל
סך־הכל

(אָפֿט געשריבן ס״ה)

סאַך־האַקל (אָדער אַמאָל סכאַקל)
סכום סכום
סכך סכאַך
סכנה

סכנות

סאַקאָנע (אָדער אַמאָל סעקאָנע)

סאַקאָנעס (אָדער אַמאָל סעקאָנעס)

סכנת־נפשות סאַקאָנעס־נעפֿאָשעס
סליחה

סליחות

סליכע

סליכעס

סליחה־ומחילה סליכע־אומעכילע
סלע־המחלוקת סעלע־האַמאַכלויקעס
סם סאַם
סם־המוות סאַם־האַמאָוועס (אָדער אַמאָל סאַמאַמאָוועס)
סמאל סאַמאָעל
סמבטיון סאַמבאַטיען
סמיכה

סמיכות

סמיכע

סמיכעס

סמיכות־הפרשה סמיכעס־האַפּאַרשע
סמך סאַמעך
סמך סעמאַך (אָדער אַמאָל סמאַך)
סנדק סאַנדעק
סנדקאות סאַנדעקאָעס
סנה סנע
סנהדרין סאַנעדרין (אָדער אַמאָל סאַנעדרן)
סניגור סאַנייגער
סעודה

סעודות

סודע

סודעס

סעודת־הבראה סודעס־האַווראָע
סעודת־מיצווה סודעס־מיצווע
ספדן

ספדנים

סאַפּדן

סאַפּדאָנים

ספירה

ספירות

ספֿירע

ספֿירעס

ספק

ספקות

סאָפֿעק

ספֿייקעס

ספק־ספקא ספֿעק־ספֿייקע
ספר

ספרים

סייפֿער

ספֿאָרים

ספר־הזכרונות סייפֿער־האַזיכרוינעס
ספר־החתום סייפֿער־האַכאָסעם
ספרים־חיצונים ספֿאָרים־כיצוינים
ספר־תורה

ספר־תורות

סייפֿער־טוירע

סייפֿער־טוירעס

ספרא־רבא סאַפֿרע־ראַבע
ספרד ספֿאַרד
ספרדי ספֿאַרדי
סקילה סקילע
סרח (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב סרחענען אָדער סרחן) סאַרך
סרחה

סרחות

סראָכע

סראָכעס

סריס

סריסים

סאָרעס

סעריסים (אָדער אַמאָל סריסים)

סרסר

סרסרים

סאַרסער

סאַרסאָרים

סתימת־הגולל סטימעס־האַגוילעל
סתירה

סתירות

סטירע

סטירעס

סתם סטאַם

ע[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

ע (אויך די צאָל 70) א (אָדער אַמאָל אַ\אָ\וּ\יִ\יי\ײַ\ע)
עבד־כנעני עוועד־קנאַאַני
עבדות אַוודעס
עבודה אַוווידע
עבודה־זרה

עבודה־זרות

אַוווידע־זאָרע

אַוווידע־זאָרעס

עבודת־הבורא אַוווידעס־האַבוירע
עבודת־הקודש אַוווידעס־האַקוידעש
עבודת־השם אַוווידעס־האַשעם
עבודת־פרך אַוווידעס־פּערעך
עבירה (אָדער אַמאָל עברה)

עבירות

אַוויירע

אַוויירעס

עבירת־שבועה אַוויירעס־שוווּע
עבר אָווער
עבר־הירדן אייווער־האַיאַרדן
עבר־זמן אָווער־זמאַן
עברי

עברים

איוורי

איוורים

עברי איוורע
עברית איווריט
עגונה

עגונות

אַגונע

אַגונעס

עגל אייגל
עגל־הזהב אייגל־האַזאָהעוו
עגלה

עגלות

אַגאָלע

אַגאָלעס

עגלה־ערופה עגלע־אַרופֿע
עגמת־נפש אַגמעס־נעפֿעש
עד־היום אַד־האַיעם (אָדער אַמאָל אַדאַיעם)
עד־חרמה אַטכאָרמע
עד־כאן אַד־קאַן
עד־לב־השמים (אָדער אַמאָל עד־לב־שמים) אַד־לעוו־האַשאָמאַיִם (אָדער אַמאָל אַד־לעוו־שאָמאַיִם)
עד־לחיים אַד־לעכאַיִם
עד־לחשבון אַד־לעכעזשבם (אָדער אַמאָל אַד־לעכעשבן לויט "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7) "... מײַן זון איטשע, האָט שוין גענומען מייעווייכאמישים רוק אן אדלעכעשבן אף דער יערושע פאר מײַן לעבן נאָך,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

עד־לפ״ק אַד־לאַפּאַק
עד־מאה־ועשרים(־שנה) אַד־מייע־וועעסרים(־שאָנע)
עד־מאה־שנים אַד־מייע־שאָנים
עד־מתי אַד־מאָסײַ
עד־סוף־כל־הדורות אַד־סאָף־קאָל־האַדוירעס (אָדער אַמאָל אַד־סאָף־קאָל־אַדוירעס)
עד־עתה אַד־אַטע
עד־ראיה

עדי־ראיה

אייד־ריִע

איידע־ריִע

עדה

עדות

איידע

איידעס

עדת־ישראל אַדאַס־ייִסראָעל
עדות איידעס
עובד־גילולים

עובדי־גילולים

אויוועד־גילולים

אָוודע־גילולים

עובד־כוכבים־ומזלות

עובדי־כוכבים־ומזלות

אויוועד־קויכאָווים־אומאַזאָלעס

אָוודע־קויכאָווים־אומאַזאָלעס

עובדא

עובדות

אוּוודע

אוּוודעס

עובדה

עובדות

אוּוודע

אוּוודעס

עובר

עוברים

אובער

אובאָרים

עובר

עוברים

אויווער

אויוורים

עובר־בטל אויווער־באָטל
עובר־לסוחר אויווער־לעסויכער
עובר־שבועה אויווער־שוווּע
עוג־מלך־הבשן אויג־מיילעך־האַבאָשן (אָדער אַמאָל אָג־מעלעך־האַבאָשן)
עודף אוידעף
עוולה (אָדער אַמאָל עולה)

עוולות

אַוולע

אַוולעס

עוון (אָדער אַמאָל עון)

עוונות

אָוון

אַוווינעס

עוכר־ישראל אויכער־ייִסראָעל
עול אָל
עול־מלכות אָל־מאַלכעס
עול־מלכות־שמים אָל־מאַלכעס־שאָמאַיִם
עולה

עולים

אוילע

אוילים

עולה־יפה אוילע־יאָפֿע
עולה־לגדולה אוילע־ליגדולע
עולה־לתורה אוילע־לאַטוירע
עולה־רגל אוילע־רעגל
עולה־תמימה אוילע־טמימע
עולם (מערצאָל פאָרעם נישט לשון־קודש) אוילעם
עולם

עולמות

אוילעם

אוילעמעס (אָדער אַמאָל אוילאָמעס)

"... און כאמישע וועעסרים רוק זאָל מען געבן אף אוילעמעס,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.

עולם־גולם אוילעם־גוילעם
עולם־האמת אוילעם־האָעמעס
עולם־הבא אוילעם־האַבע
עולם־הדמיון אוילעם־האַדימיען
עולם־הזה אוילעם־האַזע
עולם־הנגינה אוילעם־האַנעגינע
עולם־הנשמות אוילעם־האַנעשאָמעס
עולם־העליון (אָדער אַמאָל עולם־עליון)

עולמות־העליונים (אָדער אַמאָל עולמות־עליונים)

אוילעם־האָעליען (אָדער אַמאָל אוילעם־עליען)

אוילעמעס־האָעליוינים

עולם־הפוך אוילעם־האָפֿעך
עולם־השפל אוילעם־האַשאָפֿל
עולם־השקר אוילעם־האַשעקער
עולם־התוהו אוילעם־האַטויע
עולם־התועו אוילעם־האַטויע
עולם־התחתון אוילעם־האַטאַכטן
עולם־ומלואו אוילעם־אומלויע
עולם־קטן אוילעם־קאָטן
עומר אוימער
עונג אוינעג
עונג־שבת

עונג־שבתים

אוינעג־שאַבעס

אוינעג־שאַבאָסים

עונש

עונשים

אוינעש

אוינשים‏[2]

(אָדער אַמאָל אָנאָשים לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

עוסק

עוסקים

אויסעק

אָסקים

עוסק־בצרכי־ציבור

עוסקים־בצרכי־ציבור

אויסעק־בעצאָרכע־ציבער

אָסקים־בעצאָרכע־ציבער

עוף

עופות

אָף

אויפֿעס

עוקץ אויקעץ
עוקר אויקער
עוקר־הרים אויקער־האָרים
עוקר־מן־השורש אויקער־מינאַשוירעש‏[2]

(אָדער אַמאָל אויקער־מין־האַשוירעש לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

עושר

עשירים

אוישער

אַשירים

עזאזל אַזאָזל
עזבון

עזבונות

איזאָוון

איזוווינעס

עזות אַזעס
עזות־מחוצף־פנים

עזות־מחוצף־פניםער (מערצאָל פֿאָרעם נישט פֿון לשון־קודש)

אַזעס־מעכוצעף־פּאָנעם

אַזעס־מעכוצעף־פּענעמער (אָדער אַמאָל אַזעס־פּענימער)

עזות־פנים

עזות־פניםער (מערצאָל פֿאָרעם נישט פֿון לשון־קודש)

אַזעס־פּאָנעם

אַזעס־פּענעמער (אָדער אַמאָל אַזעס־פּענימער)

"... אפילע אזעס־פּענימער, נאָר אין גרונט זײַנען עס שעמעוודיקע רעב זעלמעלעך,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 6.

עזר־כנגדו אייזער־קענעגדע
עזרת־נשים עזרעס־נאָשים
עטרה

עטרות

אַטאָרע

אַטאָרעס

עיבור (אָדער אַמאָל עבור) איבער
עיבור־חודש (אָדער אַמאָל עבור־חודש) איבער־כוידעש
עיגול (אָדער אַמאָל עגול)

עיגולים

איגל

איגולים

עיון איִיען
עיין (אָדער אַמאָל עין) אַיען
עיכוב

עיכובים

איקעוו

איקוּווים

עילוי

עילויים

אילע

אילויִם

עין

עינים

איין (אָדער אַמאָל אַיען לויט "מאָדערן ייִדיש־ענגליש ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך" פֿון אוריאל ווײַנרײַך)

(אַיִן לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

איינאַיִם

עין־הרע איין־האָרע (אָדער אַמאָל איין־אָרע אָדער אַיען־האָרע לויט "מאָדערן ייִדיש־ענגליש ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך" פֿון אוריאל ווײַנרײַך)

(אַיִן־האָרע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

עינוי (אָדער אַמאָל ענוי)

עינויים

אינע

אינויִם

עינויים־קשים אינויִם־קאָשים
עיפוש איפּעש
עיקר

עיקרים

איקער

איקרים

עיקר־המעשה איקער־האַמײַסע
עיקר־שכחתי איקער־שאָכאַכטי
עיר־ואם(־בישראל) איר־וועיים(־בעיִסראָעל)
עירוב (אָדער אַמאָל ערוב)

עירובים

איירעוו

איירוּווים

עכבר (געניצט אין דעם ייִדישן וואָרט עכבראָש און עכבראָשים) אַכבער
עכו״ם אַקום
על־אחת־כמה־וכמה אַל־אַכעס־קאַמע־וועקאַמע
על־דעת־עצמו אַל־דאַאַס־אַצמע
על־התורה ועל־העבודה אַל־האַטוירע וועאַל־האַאַוווידע (אָדער אַמאָל אַל־אַטוירע וועאַל־אַאַוווידע)
על־חטא אַל־כעט
על־כל־פנים אַל־קאָל־פּאָנעם (אָדער אַמאָל אַלקל־פּאָנעם)
על כל צרה שלא תבוא אַל קאָל צאָראָ שעלוי טאָוווי
על־כן אַל־קיין (אָדער אַמאָל אַלקן)
על־פי

(אָפֿט געשריבן אַלס ע״פ)

אַל־פּי "דעם שמויסענעם פוטער זאָל נעמען ווער נויטיק איז, אָדער אלפּי גוירל וועמען ס׳וועט פאלן,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.

על־פי דין אַל־פּי דין
על־פי טעות אַל־פּי טאָעס
על־פי נס אַל־פּי נעס
על־פי רוב אַל־פּי ראָוו
על־צד־היותר־טוב אַל־צאַד־האַיויסער־טויוו (אָדער אַמאָל אַל־צאַד־האַיויסער־טאָוו)
על־קידוש־השם אַל־קידעש־האַשעם
על־רגל־אחת אַל־רעגל־אַכעס
עלול אָלעל
עליה

עליות

אַליִע

אַליִעס

עליה־השלום

(אָפֿט געשריבן אַלס ע״ה)

אָלע־האַשאָלעם (אָדער אַמאָל אָלע־שאָלעם)
עליהם־השלום

(אָפֿט געשריבן אַלס ע״ה)

אַלייעם־האַשאָלעם
עליו־השלום

(אָפֿט געשריבן אַלס ע״ה)

אָלעוואַשאָלעם
עליכם־ועל־בניכם אַלייכעם־וועאַל־בנייכעם
עליכם־שלום אַלייכעם־שאָלעם
עלילת־דם אַלילעס־דאַם
עלינו אָליינו
עם אַם
עם־הארץ

עמי־הארצים

אַם־אָרעץ

אַמעראַצים

עם־הארצות אַם־עראַצעס
עם־הספר אַם־האַסייפֿער
עם־ישראל אַם־ייִסראָעל
עמוד

עמודים

אָמעד

אַמודים

עמוד־האש (אָדער אַמאָל עמוד־אש) אַמעד־האָייש (אָדער אַמאָל אַמעד־אייש)
עמוד־הענן אַמעד־העאָנען
עמוק אָמעק
עמך אַמכאָ
עמלק

עמלקים

אַמאָלעק

אַמאָלייקים

עמקות אַמקעס
ענוו (אָדער אַמאָל עניו)

ענווים (אָדער אַמאָל עניוים)

אָנעוו

אַנאָווים

ענווה אַנאָווע
עני־ואביון

עניים־ואביונים

אָני־וועעוויען

אַניִיִם־וועעוויוינים

עניוות אַניוועס
ענין

ענינים

איניען

איניאָנים

עסק

עסקים

אייסעק

אַסאָקים

עסקן

עסקנים

אַסקן

אַסקאָנים

עפר־ואפר אָפֿער־וואָייפֿער
עפרא־דארעא אַפֿרע־דעאַרע
עץ אייץ
עץ־הדעת אייץ־האַדאַאַס
עץ־החיים אייץ־האַכאַיִם
עץ־חיים אייץ־כאַיִם
עצבות אַצוועס
עצה

עצות

אייצע

אייצעס

עצירות אַצירעס
עצל

עצלים

אָצל

אַציילים

עצלות אַצלעס
עצם עצעם
עצמות אַצאָמעס
עקידה (אָדער אַמאָל עקדה) אַקיידע
עקידת־יצחק (אָדער אַמאָל עקדת־יצחק) אַקיידעס־ייִצכאָק
עקר

עקרים

אָקער

אַקאָרים

עקרה

עקרות

אַקאָרע

אַקאָרעס

"ס׳זײַנען ניטאָ קיין אקאָרעס אין דער מישפּאָכע, ניטאָ קיין געפאלענע פאר דער צײַט, אויסער די מומע העסיע."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

עקרת־הבית אַקערעס־האַבאַיִס
עקשן

עקשנים

אַקשן

אַקשאָנים

עקשנות אַקשאָנעס
ערב

ערבים

אָרעוו

אָרווים (אָדער אַמאָל אַרייווים)

ערב ערעוו
ערב־רב ערעוו־ראַוו
ערב־שבת ערעוו־שאַבעס
ערבות אָרוועס
ערווה

ערוות

ערווע

ערוועס

עריות אַרויעס
ערך ערעך "די שטיקל קארקע, וואָס איך האָב, זאָל מען פארקויפן, נעמען פאר איר ערעך ארבע מייעס רוק,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

ערל

ערלים

אָרל

אַריילים

ערמה אָרמע
עשירות אַשירעס
עשו אייסעוו
עשר־מכות עסער־מאַקעס
עשרים־וארבעה עסרים־וועאַרבע
עשרת־בני־המן אַסערעס־בניי־האָמען
עשרת־הדיברות אַסערעס־האַדיברעס
עשרת־השבטים אַסערעס־האַשוואָטים
עשרת־ימי־תשובה אַסערעס־ייִמיי־טשוּווע‏[2]

(אָדער אַמאָל אַסערעס־יעמיי־טשוּווע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

עת־צרה אייס־צאָרע
עת־רצון אייס־ראָצן
עתיד אָסעד

פ[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

פּ (אויך די צאָל 80) פּ
פּא פּיי
פאה

פאות

פּייע

פּייעס

פאר פּער
פאר־הדור פּער־האַדאָר
פגימה

פגימות

פּגימע

פּגימעס

פגירה

פגירות

פּגירע

פּגירעס

פגם

פגמים

פּגאַם

פּגאָמים

פגע

פגעים

פּעגע

פּגאָיִם

פגע־רע

פגעים־רעים

פּעגע־ראַ

פּגאָיִם־ראָיִם

פגר

פגרים

פּייגער

פּגאָרים

פדיון

פדיונות

פּידיען

פּידיוינעס

פדיון־הבן פּידיען־אַבען
פדיון־שבויים פּידיען־שוווּיִם
פה־אחד פּע־עכעד
פה־אל־פה פּע־על־פּע
פה־קדוש פּע־קאָדעש
פי־תמיד פּי־טאָמעד
פוגם פּויגעם
פוגע פּויגייע
פוגע־בכבוד פּויגייע־בעקאָוועד
פוסק

פוסקים

פּויסעק

פּאָסקים

פוסק־אחרון פּויסעק־אַכרען
פועל ‏[6]פועלים פּויעל

פּויאַלים

פועל־יוצא פּויעל־יויצע (אָדער אַמאָל פּאָעל־יויצע)
פועלי־ציון פּוילע־ציִען (אָדער אַמאָל פּאַלע־ציִען)
פוקד־עקרות פּויקעד־אַקאָרעס
פורים פּורים
פורים־קטן פּורים־קאָטן
פורים־רב פּורים־ראָוו
פורעניות פּוראָניעס
פורץ־גדר פּוירעץ־געדער
פורש־בשמו פּוירעש־בישמוי
פורש־מן־הציבור פּוירעש־מין־אַציבער
פושע־ישראל

פושעי־ישראל

פּאָשע־ייִסראָעל

פּאָשע־ייִסראָעל

פותיקי

פותיקות

פּויטיקע

פּויטיקעס

פותר פּויסער
פותר־חלום פּויסער־כאָלעם
פזרן

פזרנים

פּאַזרען

פּאַזראָנים

פזרנות פּאַזראָנעס
פחד

פחדים

פּאַכעד

פּכאָדים

פחדן

פחדנים

פּאַכדן

פּאַכדאָנים

פחדנות פּאַכדאָנעס
פחותי־ערך פּכוסע־ערעך
פחיתות־הכבוד פּכיסעס־האַקאָוועד
פחת פּכאַס
פטור פּאָטער
פטירה

פטירות

פּטירע

פּטירעס

פטר ‏[7] פּאַטער
פיוט

פיוטים

פּיִעט (אָדער אַמאָל פּאַיעט)

פּיִיוטים

פיזמון (אָדער אַמאָל פזמון)

פיזמונות (אָדער אַמאָל פיזמונים)

פּיזמען

פּיזמוינעס (אָדער אַמאָל פּיזמוינים)

פיטום (אָדער אַמאָל פטום) פּיטעם
פיטור (אָדער אַמאָל פטור)

פיטורים

פּיטער

פּיטורים

פייטן

פייטנים

פּײַטן

פּײַטאָנים

פילאי־פלאים (אָדער אַמאָל פלאי־פלאים) פּילע־פּלאָיִם
פילגש (אָדער אַמאָל פלגש)

פילגשים

פּילעגעש

פּילאַקשים

פילוסוף

פילוסופים

פּילוסוף

פּילוסופֿים

פילפול (אָדער אַמאָל פלפול) פּילפּל
פינקס (אָדער אַמאָל פנקס)

פינקסים

פּינקעס

פּינקייסים (אָדער אַמאָל פּינקאָסים)

פיקוח־נפש פּיקועך־נעפֿעש
פיקח (אָדער אַמאָל פקח)

פיקחים (אָדער אַמאָל פקחים)

פּיקייעך (אָדער אַמאָל פּיקעך)

פּיקכים

פיקחות (אָדער אַמאָל פקחות) פּיקכעס
פיקחית (אָדער אַמאָל פקחית) פּיקכעס
פיקפוק

פיקפוקים

פּיקפּעק

פּיקפּוקים

פירוד־הלבבות (אָדער אַמאָל פירוד־לבבות אָדער פרוד־הלבבות) פּיירעד־האַלעוואָוועס (אָדער אַמאָל פּיירעד־האַלוואָוועס אָדער פּיירעד־לעוואָוועס)
פירוש (אָדער אַמאָל פרוש)

פירושים

פּיירעש

פּערושים

פירוש־המילות (אָדער אַמאָל פרוש־המילות) פּיירעש־האַמילעס
פירסום פּירסעם
פירק (אָדער אַמאָל פרק)

פרקים

פּיירעק

פּראָקים

פירקי־אבות (אָדער אַמאָל פרקי־אבות) פּירקע־אָוועס
פיתום־ורעמסס פּיסעם־וועראַמסעס
פיתחון־פה (אָדער אַמאָל פתחון־פה) פּיסכן־פּע
פיתרון (אָדער אַמאָל פתרון)

פיתרונות

פּיסרען

פּיסרוינעס

פיתרון־חלומות פּיסרען־כאַלוימעס
פלא

פלאים

פּיילע (אָדער אַמאָל פּעלע)

פּלאָיִם

פלא־והפלא פּיילע־וועהאַפֿלע (אָדער אַמאָל פּעלע־וועהאַפֿלע)
פלג־גוף פּלאַג־גוף
פלוגתא

פלוגתות

פּלוקטע

פּלוקטעס

פלוני(־בן־פלוני) פּלוינע(־בען־פּלוינע)
פלונית(־בת־פלונית) פּלוינעס(־באַס־פּלוינעס)
פליאה

פליאות

פּליִע

פּליִעס

פליט

פליטים

פּאָלעט

פּלייטים

פליטה

פליטות

פּלייטע

פּלייטעס

פלישתי (אָדער אַמאָל פלשתי)

פלישתים

פּלישטי

פּלישטים

פמליה־של־מעלה פּאַמאַליע־שעל־מײַלע
פנוי

פנויים

פּאָנע

פּנויִם

פנויה

פנויות

פּנוּיע

פּנוּיעס

פני פּניי
פני־העיר פּניי־האָיִר
פניה

פניות

פּניִע

פּניִעס

פנים

פנימער (מערצאָל פֿאָרעם נישט לשון־קודש)

פּאָנעם

פּענעמער

פנים פּנים
פנים־אל־פנים פּאָנעם־על־פאָנעם
פנים־חדשות פּאָנעם־כאַדאָשעס
פנימיות פּנימיִעס
פסול פּאָסל
פסול פּסול
פסול־לעדות פּאָסל־לעיידעס (אָדער אַמאָל פּאָסל־ליידעס)
פסולת פּסוילעס
פסוק

פסוקים

פּאָסעק

פּסוקים

פסח פּייסעך
פסל (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב פסלען) פּאַסל
פסל־פנים פּעסל־פּאָנעם
פסלות פּאַסלעס
פסלנות פּאַסלאָנעס
פסק פּאַסק
פסק

פסקים

פּסאַק

פסאָקים

פסק־דין פּסאַק־דין
פעולה

פעולות

פּולע

פּולעס

פקדון

פקדונות

פּיקאָדן

פּיקדוינעס

פקיד

פקידים

פּאָקעד

פּקידים

פרא

פראים

פּערע

פּראָיִם

פרא־אדם פּערע־אָדעם
פרדס

פרדסים

פּאַרדעס

פּאַרדייסים

פרה־אדומה פּאָרע־אַדומע
פרוזדור פּרויזדער
פרוטה

פרוטות

פּרוטע

פּרוטעס

פרוכת (אָדער אַמאָל פרכת) פּאָרויכעס
פרוש

פרושים

פּאָרעש

פּרושים

פרושי

פרושים

פּרושי

פּרושים

פרחה־נשמתו פּאָרכע־נישמאָסע
פרט

פרטים

פּראַט

פּראָטים

פרט־גדול פּראַט־גאָדל
פרט־קטן פּראַט־קאָטן
פרטית פּראָטעס
פרי

פרות

פּיירע

פּיירעס

פריעה פּריִע
פריץ

פריצים

פּאָרעץ

פּריצים

פריצה

פריצות

פּריצע

פּריצעס

פריצות פּריצעס
פרישה פּרישע
פרישות פּרישעס
פרנס

פרנסים

פּאַרנעס

פּאַרנייסים (אָדער אַמאָל פּאַרנאָסים)

פרנס־חודש פּאַרנעס־כוידעש
פרנסה

פרנסות

פּאַרנאָסע

פּאַרנאָסעס

פרעה פּאַרע
פרעון פּיראָען
פרצוף

פרצופים

פּאַרצעף

פּאַרצופֿים

פרצוף־פנים פּאַרצעף־פּאָנעם
פרשה

פרשיות

פּאַרשע

פּאַרשעס

פשוט פּאָשעט
פשוטו־כמשמעו פּשוטע־קעמאַשמאָע
פשט

פשטים

פּשאַט

פּשאָטים

פשטות פּאַשטעס
פשטן

פשטנים

פּאַשטן

פּאַשטאָנים

פשט־פשוט פּשאַט־פּאָשעט
פשיטא פּשיטע
פשר

פשרים

פּעשער

פּשאָרים

פשרה

פשרות

פּשאָרע

פּשאָרעס

פשרות פּאַשרעס
פשרן

פשרנים

פּאַשרען

פּאַשראָנים

פשרנות פּאַשראָנעס
פת־לחם פּאַס־לעכעם
פתוח פּסועך
פתח פּאַסעך
פתח־אלף פּאַסעך־אַלעף
פתח־חרטה פּעסעך־כאַראָטע
פתי

פתאים

פּעסי

פּסאָיִם

פתיחה פּסיכע
פתיחת־הארון פּסיכעס־האָאָרן

צ[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

צ (אויך די צאָל 90) צ
צאינה־וראינה צענערענע
צאן־קדשים צוין־קאָדאָשים
צבוע (געניצט אין דעם ייִדישן וואָרט צבועק) צוווּיאַ (אָדער אַמאָל צוווּאַ)
צביעות צוויִעס
צד

צדדים

צאַד

צדאָדים

צד־השווה צאַד־האַשאָווע
צד־שכנגדו (אָדער אַמאָל צד־שכנגד) צאַד־שעקענעגדע (אָדער אַמאָל צאַד־שעקענעגעד)
צדוקי

צדוקים

צידוקי

צידוקים

צדיק

צדיקים

צאַדעק

צאַדיקים

צדיק־גמור

צדיקים־גמורים

צאַדעק־גאָמער

צאַדיקים־גמורים

צדיק־תמים

צדיקים־תמימים

צאַדעק־טאָמעם

צאַדיקים־טמימים

צדק צעדעק
צדקה צדאָקע
צדקה־גדולה צדאָקע־גדוילע
צדקנית

צדקניות

ציטקאָנעס

ציטקאָניעס

צדקת צעדייקעס
צואה צויע
צוואה (אָדער אַמאָל צואה)

צוואות (אָדער אַמאָל צואות)

צאַוואָע

צאַוואָעס

"... ער האָט אָנגעשריבן אף א טאָוול פון א סייפער זײַן צאוואָע,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

צום־גדליה צאָם־געדאַליע
צומח צוימייעך
צורה

צורות

צורע

צורעס

צורך צוירעך
צורר

צוררים

צוירער

צוירערים (אָדער אַמאָל צאָרערים)

צורר־היהודים צוירער־האַיהודים‏[2]

(אָדער אַמאָל צוירער־האַיעהודים לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

צורת־אות צורעס־אָס
צורת־מטבע צורעס־מאַטבייע
צחקן

צחקנים

צאַכקן

צאַכקאָנים

ציבור (אָדער אַמאָל צבור) ציבער
צידה־לדרך (אָדער אַמאָל צדה־לדרך) ציידע־לעדערעך‏[2]

(אָדער אַמאָל ציידע־לאַדערעך לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

צידוק־הדין צידעק־האַדין
צידקות (אָדער אַמאָל צדקות) ציטקעס
ציון ציִען
ציון

ציונים

ציִען

ציִונים

ציור

ציורים

ציִער

ציִורים

ציית צײַעס
צימוקים (אָדער אַמאָל צמוקים) צימוקים
צימצום צימצעם
צינור

צינורות

צינער

צינוירעס

ציצה

ציצות (אָדער אַמאָל ציצית)

ציצע

ציצעס

ציצה־כנפות (אָדער אַמאָל ציצות־כנפות) ציצעס־קאַנפֿעס (אָדער אַמאָל ציצע־קאַנפֿעס)
צירה (אָדער אַמאָל צירי)

צירות

ציירע
צירוף (אָדער אַמאָל צרוף)

צירופים

ציירעף

ציירופֿים

צלם

צלמים

ציילעם

צלאָׂמים

צלם־אלהים ציילעם־עלויהים
צלם־אלוקים ציילעם־עלויקים
צלמוות צאַלמאָוועס
צמחים צעמאָכים (אָדער אַמאָל צמאָכים)
צמר צעמער
צמר־גפן צעמער־געפֿן
צנא־דמלא־סיפרא צאַנע־דימלע־סיפֿרע
צנא־מלא־ספרא צאַנע־מאָלע־סאַפֿרע
צנועה

צנועות

צנוע

צנועס

צניעות צניִעס
צנע צענע
צער צאַר
צער־בעלי־חיים צאַר־באַלע־כאַיִם
צער־גידול־בנים צאַר־גידל־באָנים
צפון צאָפֿן
צפון־מיזרח צאָפֿן־מיזרעך
צפון־מערב צאָפֿן־מײַרעוו
צרה

צרות

צאָרע

צאָרעס

צרות־צרורות צאָרעס־צרורעס
צרכי־ציבור צאָרכע־ציבער
צרכי־רבים צאָרכע־ראַבים
צרעת צאָראַאַס
צרת־רבים צאָרעס־ראַבים

ק[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

ק (אויך די צאָל 100) ק
ק״ן קאַן
קב־הישר קאַוו־האַיאָשער
קבוצה

קבוצות

קוווּצע

קוווּצעס

קבורה

קבורות

קוווּרע

קוווּרעס

קבורת־חמור קוווּרעס־כאַמער
קבורת־ישראל קוווּרעס־ייִסראָעל
קבלה קאַבאָלע
קבלת־פנים קאַבאָלעס־פּאָנעם
קבלת־קנין קאַבאָלעס־קיניען
קבלת־שבת קאַבאָלעס־שאַבעס
קבלות קאַבאָלעס
קבלן

קבלנים

קאַבלען

קאַבלאָנים

קבצן

קבצנים

קאַפּצן

קאַפּצאָנים

קבצנות קאַפּצאָנעס
קבר

קברים

קייווער

קוואָרים

קבר־אבות קייווער־אָוועס
קבר־ישראל קייווער־ייִסראָעל
קברות קוואָרעס
קברן

קברנים

קאַברען

קאַבראָנים

קדוש

קדושים

קאָדעש

קדוישים

קדוש־וטהור

קדושים־וטהורים

קאָדעש־וועטאָהער

קדוישים־אוטעהוירים

קדושה קדושע
קדחת קאַדאָכעס
קדחת־רביעית קאַדאָכעס־רעוויִעס
קדחת־שלישית קאַדאָכעס־שלישעס
קדיש

קדישים

קאַדעש

קאַדיישים

קדמון קאַדמען
קדמונים קאַדמוינים
קדר

קדרים

קיידער

קדאָרים

קדשה

קדשות

קדיישע

קדיישעס

קדשי־קדשים קאָדשע־קאָדאָשים
קהילה

קהילות

קעהילע

קעהילעס

קהילה־קדושה

(ק״ק)

קעהילע־קדוישע

(קאַק)

קהל קאָאָל
קהלת קויהעלעס
קו־המשווה קאַוו־האַמאַשווע
קובוץ קובוץ
קובע קויווייע
קובר קויווער
קודם קוידעם
קודם־כל קוידעם־קאָל
קודם־כל־דבר קוידעם־קאָל־דאָווער
קודש קוידעש
קודשא־בריך־הוא קודשע־בעריכו (אָדער אַמאָל קודשע־בריכו)
קול קאָל
קול־נגינה קאָל־נעגינע
קול־קורא קאָל־קוירע
קולי־קולות קוילע־קוילעס
קולא

קולות

קולע

קולעס

קולות קוילעס
קולות־וברקים קוילעס־אוּווראָקים
קוממיות קוימעמיִעס
קונדס

קונדסים

קונדעס

קונדייסים

קונה

קונים

קוינע

קוינים

קונה־שם קוינע־שעם
קונטרס

קונטרסים

קונטרעס

קונטרייסים

קוף קוף
קוצו־של־יוד קוצע־שעל־יוד
קוצץ קויצעץ
קורח קוירעך
קורע קוירייע
קורע־כדג קוירייע־קעדאַג
קטורת קטוירעס
קטיגור (אָדער אַמאָל קטגור) קאַטייגער
קטלא־קניא קאַטלע־קאַניע
קטלן

קטלנים

קאַטלען

קאַטלאָנים

קטלנית קאַטלאַנעס (אָדער אַמאָל קאַטלאָנעס)
קטן

קטנים

קאָטן

קטאַנים

קיאה קייע
קיבוץ (אָדער אַמאָל קבוץ)

קיבוצים

קיבעץ (אָדער אַמאָל קיבוץ)

קיבוצים

קיבוץ־גליות קיבעץ־גאָליעס
קידוש (אָדער אַמאָל קדוש) קידעש
קידוש־השם קידעש־האַשעם
קידוש־לבנה קידעש־לעוואָנע
קידוש־לבנה־אותיות קידעש־לעוואָנע־אויסיעס
קידושין (אָדער אַמאָל קדושין) קדושן
קיום קיִעם
קיטניות (אָדער אַמאָל קטניות) קיטניִעס
קיטרוג (אָדער אַמאָל קטרוג) קיטרעג
קיימא־לן קײַמע־לאָן
קילקול (אָדער אַמאָל קלקול)

קילקולים

קילקל

קילקולים

קין קאַייִן
קינאה (אָדער אַמאָל קנאה)

קינאות

קינע

קינעס

קינאה־שינאה קינע־סינע
קינה

קינות

קינע

קינעס

קיסר

קיסרים

קייסער

קייסאָרים (אָדער אַמאָל קיסריִיִם)

קיסרות קייסאָרעס
קיצבה (אָדער אַמאָל קצבה) קיצווע
קיצור (אָדער אַמאָל קצור)

קיצורים

קיצער

קיצורים

קיצור־הדבר קיצער־האַדאָווער
קיצור־ימים קיצער־יאָמים
קיר״ה קירע
קירבות קירוועס
קישוי־אבר (אָדער אַמאָל קשוי־אבר) קישע־אייווער
קל

קלים

קאַל

קאַלים

קל־וחומר קאַל־וועכוימער
קל־שבקלים קאַל־שעבעקאַלים
קלות קאַלעס
קלות־דעת קאַלעס־דאַאַס
קלות־ראש קאַלעס־ראָש
קליפה (אָדער אַמאָל קלפה)

קליפות

קליפּע

קליפּעס

קללה

קללות

קלאָלע

קלאָלעס

קללות־וחרמות קלאָלעס־אוכראָמעס
קללות־נימרצות קלאָלעס־נימראָצעס
קלסתר־פנים קלאַסטער־פּאָנעם
קלפי קאַלפּע (אָדער אַמאָל קאַלפֿע)
קמיע

קמיעות

קאַמייע

קאַמייעס

קמיצה קמיצע
קמץ קאָמעץ
קמץ־אלף קאָמעץ־אַלעף
קמצן

קמצנים

קאַמצן

קאַמצאָנים

קמצנות קאַמצאָנעס
קנאות קאַנאָעס
קנאי

קנאים

קאַנאָיִ

קאַנאָיִם

קנוניא

קנוניות

קנוניע

קנוניעס

קניה

קניות

קניִע

קניִעס

קנין

קנינים

קיניען

קיניאָנים

קנס

קנסים

קנאַס

קנאָסים

קערה

קערות

קאַאַרע (אָדער אַמאָל קײַרע)

קאַאַרעס

קפדן

קפדנים

קאַפּדן

קאַפּדאָנים

קפדנות קאַפּדאָנעס
קפיצת־הדרך קפֿיצעס־האַדערעך
קפריסין קאַפֿריסן
קץ קעץ
קצב

קצבים

קאַצעף‏[2]

(אָדער אַמאָל קאַצעוו לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

קאַצאָווים

קצבות קאַצאָוועס
קצין

קצינים

קאָצן

קצינים

קצינה

קצינות

קצינע

קצינעס

קקיון־דיונה קיקאָיען־דעיוינע
קראי

קראים

קראָיִ

קראָיִם

קרבות קרייוועס
קרבן

קרבנות

קאָרבם‏[2]

(אָדער אַמאָל קאָרבן לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

קאָרבאָנעס

קרבן־מינחה קאָרבם־מינכע (אָדער אַמאָל קאָרבן־מינכע)
קרואים קרויִם
קרוב

קרובים

קאָרעוו

קרויווים

קרוב־למלכות

קרובים־למלכות

קאָרעוו־לעמאַלכעס

קרויווים־לעמאַלכעס

קרוב־למקח קאָרעוו־לעמעקעך
קרובה

קרובות

קרויווע

קרויוועס

קריאת־התורה קריִעס־האַטוירע
קריאת־שמע קרישמע
קריעה קריִע
קריעת־ים־סוף קריִעס־יאַם־סוף
קרירה

קרירות

קרירע

קרירעס

קרן קערן
קרן־היסוד קערן־האַיעסאָד
קרן־קימת קערן־קאַיעמעס
קרן־קימת לישראל קערן־קאַיעמעס לעייִסראָעל
קרקע

קרקעות

קאַרקע

קאַרקאָעס

קרקע־בתולה קאַרקע־פּסולע
קרשים קראָשים
קשה קאָשע
קשיא

קשיות

קאַשע

קאַשעס

קשר

קשרים

קעשער

קשאָרים

ר[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

ר (אויך די צאָל 200) ר
ראָוי ראָע
ראָוי־לברכה ראָע־ליווראָכע
ראָוי־להוראה ראָע־לעהויראָע
ראיה

ראיות

ראַיע

ראַיעס

ראיה ריִע
ראיה־לדבר ראַיע־לעדאָווער
ראש

ראשים

ראָש

ראָשים

ראש־בית־דין

ראשי־בית־דין

ראָש־בעזדן (אָדער אַמאָל ראָש־בעזן)

ראָשע־בעזדן (אָדער אַמאָל ראָשע־בעזן)

ראש־גוי ראָש־גוי
ראש־הגולה

ראשי־הגולה

ראָש־האַגוילע

ראָשע־האַגוילע

ראש־המדברים

ראשי־המדברים

ראָש־האַמעדאַברים (אָדער אַמאָל ראָש־האַמדאַברים)

ראָשע־האַמדאַברים

ראש־הקהל

ראשי־הקהל

ראָש־עקאָאָל‏[2]

(אָדער אַמאָל ראָש־אַקאָאָל לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

ראָשעקאָאָל

ראש־השנה ראָש־עשאָנע
ראש־וראשון ראָש־ווערישן
ראש־חודש רעש־כוידעש‏[2]

(אָדער אַמאָל ראָש־כוידעש לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

ראש־ישיבה

ראשי־ישיבות

ראָש־עשיווע‏[2]

(אָדער אַמאָל ראָש־יעשיווע לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

ראָשעשיוועס‏[2]

(אָדער אַמאָל ראָשע־יעשיוועס אָדער ראָש־יעשיוועס לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

ראש־עירון רעש־איירן
ראשו־ורובו רוישע־ווערובע
ראשי־פרקים ראָשע־פּראָקים
ראשי־תיבות

(ר״ת)

ראָשע־טייוועס
ראשון רישן
ראשונים רישוינים
ראשית ריישעס
ראשית־חכמה ריישעס־כאָכמע
ראשית־כל ריישעס־קאָל
רב

רבנים

ראָוו

ראַבאָנים

"ווײַל אלע האלטן, אז זי איז ניט שולדיק, זי שטאמט פון ראבאָנים."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10.

רב

(ר׳)

רעב
רב־הכולל ראַוו־האַקוילעל
רבא־דרבנן (געניצט אין דעם ייִדישן וואָרט צורבא־דרבנן) רווע־דעראַבאָנען
רבונו־דעלמא ריבוינע־דעאַלמע
רבונו־דעלמא־כולא ריבוינע־דעאַלמע־קולע
רבונו־של־עולם

(רבש״ע)

רעבוינע־שעל־אוילעם
רבותא רעוווּסע
רבותי ראַבויסײַ
רבותים ראַבויסים
רבי

רביים

רעבע

ראַבעיִם

רבים ראַבים
רביעי רעוויִיִ
רבנו ראַביינו
רבנות ראַבאָנעס
רבנן־קדיש ראַבאָנען־קאַדעש
רבקה ריווקע (אָדער אַמאָל ריפֿקע)
רגזן

רגזנים

ראַגזן

ראַגזאָנים

רגיל

רגילים

ראָגל

רעגילים

רגילות רעגילעס
רגל

רגלים

רעגל

רעגאָלים

רגלים ראַגלאַיִם
רגע רעגע
רגע־כמימרא רעגע־קעמימרע
רדיפה

רדיפות

רעדיפֿע

רעדיפֿעס

רואה־ואינו־ניראה רויע־וועיינע־נירע
רואה־חשבון

רואי־חשבון

רויע־כעזשבם

רויע־כעזשבם

רוב ראָוו
רוב־מנין־ורוב־בנין ראָוו־מיניען־וועראָוו־ביניען
רוגז רויגעס
רוגזה רוגזע
רודף

רודפים

רוידעף

ראָדפֿים

רודף־כבוד

רודפי־כבוד

רוידעף־קאָוועד

רוידפֿע־קאָוועד‏[2]

(אָדער אַמאָל ראָדפֿע־קאָוועד לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

רודף־שלום

רודפי־שלום

רוידעף־שאָלעם

ראָדפֿע־שאָלעם

רווח

רווחים

רעוועך

רעוואָכים

רוח

רוחות

רועך

רוכעס

רוח־הקודש רועך־האַקוידעש
רוח־חיים רועך־כאַיִם
רוח־שטות רועך־שטוס
רוחניות רוכניִעס
רועה־זונות

רועי־זונות

רויע־זוינעס

רויע־זוינעס

רופא

רופאים

רויפֿע

רויפֿים

רוצח

רוצחים

רעצייעך

ראָצכים

רושם רוישעם
רות רוס
רזין־דרזין ראָזן־דעראָזן
רח״ש ראַכאַש (אָדער אַמאָל רעכאַש)
רחבות ראַכוועס
רחום ראַכעם
רחום־וחנון ראַכעם־וועכאַנען
רחל ראָכל
רחמים ראַכמים
רחמן

רחמנים

ראַכמען

ראַכמאָנים

רחמנים־בני־רחמנים ראַכמאָנים־בניי־ראַכמאָנים
רחמנא־יצילנו ראַכמאָנע־יעציליינו
רחמנא־לצלן

(ר״ל)

ראַכמאָנע־ליצלאַן
רחמנות ראַכמאָנעס
רחמנות־פנים ראַכמאָנעס־פּאָנעם
ריאה (אָדער אַמאָל ראה)

ריאות

רייע

רייעס

ריבית ריבעס
ריווח (אָדער אַמאָל רווח)

ריווחים

רייוועך

רעוואָכים

ריח

ריחות

רייעך

רייכעס

"דאָס האָט ער אין שלאָף דערשמעקט רעב זעלמעלעס רייעך,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 6.

ריח־ניחוח רייעך־ניכויעך
ריסוק־אברים ריסעק־אייוורים
ריק

ריקים

רייק

רייקים

ריקוד

ריקודים

ריקעד

ריקודים

ריש רייש
רישעות (אָדער אַמאָל רשעות) רישעס
רכילות רעכילעס
רמאות ראַמאָעס
רמאי

רמאים

ראַמײַ

ראַמאָיִם

רמז

רמזים

רעמעז

רעמאָזים

רמח אברים ראַמאַך אייוורים
רעה

רעות

ראָע

ראָעס

רעיון

רעיונות

ראַיען

ראַיוינעס

רעיתו ראַיאָסע
רעיתי ראַיאָסי
רעש ראַש
רפואה

רפואות

רעפֿוע

רעפֿועס

רפואה־שלמה רעפֿוע־שליימע
רצון ראָצן
רצועה

רצועות

רעצוע

רעצועס

רצחן

רצחנים

ראַצכן

ראַצכאָנים

רצחנות ראַצכאָנעס
רציחה

רציחות

רעציכע

רעציכעס

רק ראַק
רשות רעשוס "די קינדער פלעגן שפּעטער איבערגיין אין רעב זעלמעלעס רעשוס,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 5.

רשות־היחיד רעשוס־האַיאָכעד
רשות־הרבים רעשוס־האָראַבים
רשי

(רש״י)

ראַשע
רשי־כתב ראַשע־קסאַוו
רשימה

רשימות

רעשימע

רעשימעס

רשע

רשעים

ראָשע

רעשאָיִם

רשע־מרושע ראָשע־מערושע
רשעת רעשאַס

ש[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

ש (אויך די צאָל 300) ש\ס
שאול־תחתיה שויל־טאַכטיִע (אָדער אַמאָל שאָל־טאַכטיִע)
שאלה

שאלות

שײַלע

שײַלעס

שאלת־תשובות

שאלות־ותשובות (אָדער אַמאָל שאלות־תשובות)

שײַלעס־טשוּוועס

שײַלעס־אוטשוּוועס (אָדער אַמאָל שײַלעס־טשוּוועס)

שאלת־נשים

שאלות־נשים

שײַלעס־נאָשים

שײַלעס־נאָשים

שאר־בשר שייר־באָסער
שאר־ירקות שאַר־יעראָקעס (אָדער אַמאָל שאָר־יעראָקעס)
שארית־הפליטה שיירעס־האַפּלייטע
שב שעבע (אָדער אַמאָל שעבאַ)
שבא שוואָ
שבועה

שבועות

שוווּע

שוווּעס

שבועות שוווּעס
שבועי־שבועות שוווּע־שוווּעס
שבח

שבחים

שוואַך

שוואָכים

שבט שוואַט
שבט

שבטים

שייוועט

שוואָטים

שבט־מוסר שייוועט־מוסער
שביה שיוויע
שביעי שוויִיִ
שבע־ברכות שעווע־בראָכעס
שבע־חכמות שעווע־כאָכמעס
שבר (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב שברן) שאַבער
שבר שעווער
שברים שוואָרים
שבת

שבתים

שאַבעס

שאַבאָסים

שבת־בראשית שאַבעס־בריישעס
שבת־גוי

שבת־גויים

שאַבעס־גוי

שאַבעס־גוייִם

שבת־הגדול שאַבעס־האַגאָדל
שבת־חזון שאַבעס־כאַזאָן
שבת־יום־טוב שאַבעס־יאָן־טעוו
שבת־מברכים שאַבעס־מעוואָרכים
שבת־נחמו שאַבעס־נאַכמו
שבת־קודש שאַבעס־קוידעש
שבת־שובה שאַבעס־שוּווע
שבת־שירה שאַבעס־שירע
שבת־תשובה שאַבעס־טשוּווע
שגיאה

שגיאות

שגיִע

שגיִעס

שגץ שייגעץ
שד

שדים

שעד (אָדער אַמאָל שין־דאַלעט)

שיידים

שד״ר שאַדאַר
שדי שאַדײַ
שדכן

שדכנים

שאַטכן

שאַטכאָנים

שדכנות שאַטכאָנעס
שדרה

שדרות

שעדרע

שעדרעס

שהחיינו שעכייאָנו
שהיות שיִעס
שהכל שעהאַקל (אָדער אַמאָל שאַקל)
שואל־עצה שויעל־אייצע
שוגג שויגעג
שווא שוואָ
שווא שייווע
שווא־ושקר שאַוועשעקער
שווה־בשווה שאָווע־בעשאָווע
שווה־כסף שאָווע־קעסעף
שווה־לכל־נפש שאָווע־לעכאָל־נעפֿעש
שווה־פרוטה שאָווע־פּרוטע
שוחד שויכעד
שוחט

שוחטים

שויכעט

שאָכטים

שוחטות שאָכטעס
שוטה

שוטים

שויטע

שויטים

שוטר

שוטרים

שויטער

שאָטרים

שוכן־עפר

שוכני־עפר

שויכן־אָפֿער

שאָכניי־אָפֿער

שולחן שולכן
שולחן־ערוך שולכן־אָרעך
שולט שוילעט
שומו שמים שוימו שאָמאַיִם
שומע שוימייע
שומר

שומרים

שוימער

שאָמרים

שומר דירות ישראל

(אָפֿט געשריבן אַלס שדי)

שוימער דירעס ייִסראָעל
שומר־ומציל שוימער־אומאַצל
שומר־חינם שוימער־כינעם
שומר־ישראל שוימער־ייִסראָעל
שומר־מיצוות

שומרי־מיצוות

שוימער־מיצוועס

שאָמרע־מיצוועס

שומר־שבת

שומרי־שבת

שוימער־שאַבעס

שאָמרע־שאַבעס

שומר־שכר שוימער־סאָכער
שונא

שונאים

סוינע

סאָנים

שונא־ישראל

שונאי־ישראל

סוינע־ייִסראָעל

סוינע־ייִסראָעל

שונא־ציון

שונאי־ציון

סוינע־ציִען

סוינע־ציִען

שופט

שופטים

שויפֿעט

שאָפֿטים (אָדער אַמאָל שויפֿטים)

שופך־דם שויפֿעך־דאַם
שופך־דמים שויפֿעך־דאָמים
שופר

שופרות

שויפֿער

שויפֿרעס

שופר־של־משיח שויפֿער־שעל־מעשיִעך
שור־בור שור־בור
שור־הבר שאָר־אַבאָר
שור־הניסקל שאָר־אַניסקל
שורה

שורות

שורע

שורעס

שורק שורעק "א פארצײַטיקער מויער מיט א צעקרישלטן טינק און צוויי שורעס הײַזער פול מיט זעלמעלעך."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 5.

שורש

שורשים (אָדער אַמאָל שרשים)

שוירעש

שעראָשים

"דאָס איבעריקע אין דער מישפּאָכע איז שוין דרויב, וווּ דער שוירעש זעט זיך שווער ארויס,..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.

שושן־הבירה שושן־האַבירע
שושן־פורים שושן־פּורים
שותף

שותפים

שוטעף

שוטפֿים

שותפות שוטפֿעס
שותק

שותקים

שויסעק

שאָסקים

שחור

שחורים

שאָכער

שכוירים

שחיטה

שחיטות

שכיטע

שכיטעס

שחרית

שחריתים

שאַכרעס

שאַכרייסים

שטות

שטותים

שטוס

שטוסים

שטח

שטחים

שעטעך

שטאָכים

שטיא שאַטיע
ׂשטן סאָטן
ׂשטן־המקטרג (אָדער אַמאָל ׂשטן־מקטרג) סאָטן־האַמעקאַטרעג (אָדער אַמאָל סאָטן־מעקאַטרעג)
שטר

שטרות (אָדער אַמאָל שטרים)

שטאַר

שטאָרעס (אָדער אַמאָל שטאָרים)

שטר־חוב

שטר־חובות

שטאַר־כויוו

שטאַר־כויוועס

שטר־חצי־זכר שטאַר־כאָצי־זאָכער
שטר־מכירה שטאַר־מעכירע
שטר־קבלה שטאַר־קאַבאָלע
שיבוש (אָדער אַמאָל שבוש)

שיבושים

שיבעש

שיבושים

שיבעה (אָדער אַמאָל שבעה) שיווע
שיבעה־טובי־העיר שיווע־טוּווע־האָיִר
שיבעה־ימים שיווע־יאַמים
שיבעה־מדורי־גיהנום שיווע־מעדורע־געהענעם (אָדער אַמאָל שיווע־מעדורע־גענעם)
שיבעה־עשר־בתמוז שיוואָסער־בעטאַמעז
שיבעים (אָדער אַמאָל שבעים) שיווים
שיברות־הלב (אָדער אַמאָל שיברות־לב אָדער שברות־הלב) שיוורעס־האַלעוו (אָדער אַמאָל שיוורעס־לעוו)
שיברי־כלי (אָדער אַמאָל שברי־כלי) שיוורע־קיילע
שיברי־לוחות (אָדער אַמאָל שברי־לוחות) שיוורע־לוכעס
שיבת־ציון שיוועס־ציִען
שיגעון (אָדער אַמאָל שגעון)

שיגעונות

שיגאָען

שיגוינעס

שידוך

שידוכים

שידעך

שידוכים

שיהי־פיהי (אָדער אַמאָל שהי־פהי) שיִע־פּיִע
שיחה

שיחות

סיכע

סיכעס

שיחות־חולין סיכעס־כולין
שיטה

שיטות

שיטע

שיטעס

שייך שײַעך
שייכות שײַכעס
שיירה

שיירות

שײַאָרע

שײַאָרעס

שיכבת־זרע (אָדער אַמאָל שכבת־זרע) שיכוועס־זערע
שיכור (אָדער אַמאָל שכור)

שיכורים

שיקער

שיקורים

שיכור לוט שיקער לאָט
שיכחה (אָדער אַמאָל שכחה) שיקכע
שיכרות (אָדער אַמאָל שכרות) שיקרעס
שילשול (אָדער אַמאָל שלשול) שילשל
שימחה (אָדער אַמאָל שמחה)

שימחות

סימכע

סימכעס

שימחה־וששון סימכע־וועסאָסן
שימחת־תורה סימכעס־טוירע
שין שין\סין
שינאה (אָדער אַמאָל שנאה)

שינאות

סינע

סינעס

שינאת־חינם סינעס־כינעם
שינאת־ישראל סינעס־ייִסראָעל
שינוי (אָדער אַמאָל שנוי)

שינויים

שינע

שינויִם

שיעבוד־גלויות שיבעד־גאָליעס
שיעור

שיעורים

שיִער

שיִורים

שיפוע (אָדער אַמאָל שפוע)

שיפועים

שיפּוע

שיפּויִם

שיפחה (אָדער אַמאָל שפחה)

שיפחות

שיפֿכע

שיפֿכעס

שיפלות (אָדער אַמאָל שפלות) שיפֿלעס
שיקול־הדעת (אָדער אַמאָל שקול־הדעת) שיקל־האַדאַס
שיר

שירים

שיר

שירים

שיר־המעלות שיר־האַמײַלעס (אָדער אַמאָל שיר־אַמײַלעס)
שיר־השירים שיר־האַשירים (אָדער אַמאָל שיר־אַשירים)
שירה

שירות

שירע

שירעס

שיריים שיראַיִם
שישי (אָדער אַמאָל ששי) שישי
שישים (אָדער אַמאָל ששים) שישים
שכונה

שכונות

שכונע

שכונעס

שכיב־מרע שכיוו־מעראַ
שכיח שכיִעך
שכינה שכינע
שכיר־יום סכיר־יאָם
שכירות סכירעס
שכל סייכל
שכל־הישר סייכל־האַיאָשער
שכן

שכנים

שאָכן

שכיינים

שכנה

שכנות

שכיינע

שכיינעס

שכנות שכיינעס
שכר סכאַר
שכר שייכער
שכר־בטלה סכאַר־באַטאָלע
שכר־הליכה סכאַר־האַליכע
שכר־ועונש סכאַר־וועוינעש
שכר־טירחה סכאַר־טירכע
שכר־לימוד סכאַר־לימעד
שכר־מלאכה סכאַר־מעלאָכע
של־יד שעל־יאַד
של־ראש שעל־ראָש
שלא־כדרך־הטבע שעלוי־קעדערעך־האַטעווע
שלווה שאַלווע
שלום שאָלעם
שלום־בית שאָלעם־באַיעס‏[2]

(אָדער אַמאָל שאָלעם־באַיִס לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

שלום־ושלווה שאָלעם־וועשאַלווע
שלום־זכר שאָלעם־זאָכער
שלום־עליכם שאָלעם־אַלייכעם
שלומיאל שלומיִעל
שלוש (אָדער אַמאָל שלש) שאַלעש (אָדער אַמאָל שאָלעש)
שלוש־סעודות (אָדער אַמאָל שלש־סעודות) שאַלעשודעס
שלוש־רגלים (אָדער אַמאָל שלש) שאָלעש־רעגאָלים (אָדער אַמאָל שאָלעש)
שלושים (אָדער אַמאָל שלשים) שלוישים
שלח־מנות שאַלאַך־מאָנעס (אָדער אַמאָל שלאַך־מאָנעס)
שליח

שליחים (אָדער אַמאָל שלוחים)

שעליִעך

שליכים (אָדער אַמאָל שלוכים)

שליח־מיוחד

שליחים־מיוחדים

שעליִעך־מעיוכעד

שליכים־מעיוכאָדים

שליח־מיצווה

שליחי־מיצווה

שעליִעך־מיצווע

שליכע־מיצווע

שליח־ציבור

שליחי־ציבור

שעליִעך־ציבער

שליכע־ציבער

שליחות שליכעס
שליטה

שליטות

שליטע

שליטעס

שלילה

שלילות

שלילע

שלילעס

שלימות (אָדער אַמאָל שלמות) שליימעס
שליש

שלישים

שאָלעש

שלישים

שלישות שלישעס
שלישי שלישי
שלל שלאַל
שלמה המלך שלוימע האַמיילעך
שלמות שליימעס
שלשלת שאַלשעלעס
שם

שמות

שעם

שיימעס

שם־גנאי שעם־גנײַ
שם־דבר שעם־דאָווער
שם־הוויה שעם־האַוואַיע
שם־המפֿורש שעם־האַמפֿוירעש
שם־טוב שעם־טאָוו
שם־רע שעם־ראַ
שמד שמאַד
שמה

שמות

שיימע

שיימעס

שמונה־עשרה שמוינע־עסרע (אָדער אַמאָל שימענעסרע)
שמונים שמוינים
שמועה

שמועות

שמוע

שמועס

שמורה שמורע
שמורה־מצה שמורע־מאַצע
שמות שמויס
שמח־בחלקו סאָמייעך־בעכעלקע
שמיטה

שמיטות

שמיטע

שמיטעס

שמיני־עצרת שמינאַצערעס
שמינית־שבשמינית שמיניס־שעבעשמיניס
שמיעה שמיִע
שמירה

שמירות

שמירע

שמירעס

שמן־זית שעמען־זאַיעס‏[2]

(אָדער אַמאָל שעמען־זאַיִס לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

שמע־ישראל שמאַ־ייִסראָעל
שמץ שעמעץ
שמץ־פסול שעמעץ־פּסול
שמש

שמשים

שאַמעס

שאַמאָסים

שמשון הגיבור שימשן האַגיבער
שמשות שאַמאָסעס
שנדר שנאָדער
שנה־טובה

שנה־טובות

שאָנע־טויווע

שאָנע־טויוועס

שני שייני
שני־בשלישי שייני־בעשלישי
שני־למלך שיינע־לעמיילעך
שני־שבשלישי שייני־שעבעשלישי
שנית שיינעס
שס

(ש״ס)

שאַס
שעה שאָ
שעטנז שאַטנעז
שעיר־לעזאָזל סאָער־לאַזאָזל
שער שאַר
שער־הרחמים שאַר־האָראַכמים
שערי־רחמים שאַרע־ראַכמים
שערי־תפילה שאַרע־טפֿילע
שעת־הדחק שאַס־האַטכאַק
שעת־הכושר שאַס־האַקוישער
שפוך־חמתך שפֿֿֿויך־כאַמאָסכאָ (אָדער אַמאָל שפֿויכאַמאָסכע)
שפיכת־דמים‏[2]

(אָדער אַמאָל שפיכות־דמים לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

שפֿיכעס־דאָמים
שפל שאָפֿל
שפע שעפֿע
שקיעה

שקיעות

שקיִע

שקיִעס

שקל

שקלים

שעקל

שקאָלים

שקלא־וטריא שאַקלע־וועטאַריע
שקץ

שקצים

שייגעץ (אָדער אַמאָל שקאָץ)

שקאָצים

שקר

שקרות (אָדער אַמאָל שקרים)

שעקער

שאַקרעס (אָדער אַמאָל שקאָרים)

שקר־וכזב שעקער־וועקאָזעוו
שקרן

שקרנים

שאַקרען

שאַקראָנים

שר

שרים

סאַר

סאָרים

שר־המשקים סאַר־האַמאַשקים
שרגא שראַגע
שרה סאָרע
שריד

שרידים

סאָרעד

סרידים

שריד־ופליט סאָרעד־אופּאָלעט
שרף

שרפים

סאָרעף

סראָפֿים

שרף (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב שרפען אָדער אַמאָל שרפענען) סאַרף
שרפ״ט (אלפים) שאַרפּאַט (אַלאָפֿים)
שרפה

שרפות

סרייפֿע

סרייפֿעס

שרץ

שרצים

שערעץ

שראָצים

שררה

שררות (אָדער אַמאָל שררים)

סראָרע

סראָרעס (אָדער אַמאָל סראָרים)

ששון סאָסן
ששון־ושימחה סאָסן־וועסימכע
ששת־ימי־בראשית שיישעס־יעמיי־בעריישעס (אָדער אַמאָל שיישעס־יעמיי־בריישעס)
שתדלן

שתדלנים

שטאַדלען

שטאַדלאָנים

שתדלנות שטאַדלאָנעס
שתחיה שעטיכיע
שתי שטיי "... און ליבני יודע אויך שטיי מייעס רוק..."

פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.

שתי־וערב שעסי־וואָערעוו
שתיה (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב שתיהנען אָדער אַמאָל שתיהן) שאַסיע
שתיה שטיִע
שתיקה שטיקע
שתן שעטען
שתקן

שתקנים

שאַטקן

שאַטקאָנים

ת[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

ת (אויך די צאָל 400) ט
ת״ק טאַק
תאווה

תאוות

טײַווע

טײַוועס

תבה

תבות

טייווע

טייוועס

תבואה

תבואות

טוווּע

טוווּעס

תביעה

תביעות

טוויִע

טוויִעס

תג

תגין

טאַג

טאַגן

תהום טהאָם
תהילים (אָדער אַמאָל תהלים) טילים
תובע

תובעים

טויווייע

טויווים

תוגר טויגער
תוהו־ובוהו טויע־ווויע (אָדער אַמאָל טויו־וואָווויו
תוו טאָף
תוך טאָך
תוך־כדי־דיבור טאָך־קעדיי־דיבער
תוכחה

תוכחות

טויכעכע

טויכעכעס

תוכן

תוכנים

טויכן

טויכנים

תופס טויפֿעס
תורה

תורות

טוירע

טוירעס

תורה־כולה טוירע־קולע
תורה. נביאים. כתובים

(תנ״ך אָדער אַמאָל תנך)

טאַנאַך (אָדער אַמאָל טנאַך לויט "מאָדערן ייִדיש־ענגליש ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך" פֿון אוריאל ווײַנרײַך)

(אָדער אַמאָל טענאַך לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)

תורה־שבכתב טוירע־שעביקסאַוו
תורה־שבעל־פה טוירע־שעבאַל־פּע
תורת־לאקשן טוירעס־לאָקשן
תורת־משה טוירעס־מוישע
תושב

תושבים

טוישעוו

טוישאָווים (אָדער אַמאָל טוישווים)

תחבולה

תחבולות

טאַכבולע

טאַכבולעס

תחום

תחומים

טכום

טכומים

תחום־המושב טכום־האַמוישעוו
תחום־שבת טכום־שאַבעס
תחיה טיכיע
תחילת טכילעס
תחינה

תחינות

טכינע

טכינעס

תחית־המתים טכיִעס־האַמייסים
תחנון

תחנונים

טאַכנון

טאַכנונים

תחת טאָכעס
תחתונים טאַכטוינים
תיבה (אָדער אַמאָל תבה)

תיבות

טייווע

טייוועס

תיחיה טיכיע
תיכף טייקעף
תיכף־ומיד טייקעף־אומיִיאַד
תימחה טימכע
תימן טיימען
תינוקות־של־בית־רבן טינויקעס־שעל־בייס־ראַבאָן
תיפלה

תיפלות

טיפֿלע

טיפֿלעס

תיקו טייקו (אָדער אַמאָל טייקע)
תיקון (אָדער אַמאָל תקון)

תיקונים

טיקן

טיקונים

תיקון־טעות טיקן־טאָעס
תירוץ (אָדער אַמאָל תרוץ)

תירוצים

טערעץ

טערוצים

תישעה טישע
תישעה־באב טישע־באָוו
תישרי (אָדער אַמאָל תשרי) טישרע
תכלית

תכליתים

טאַכלעס

טאַכלייסים

תכלית־שינאה טאַכלעס־סינע
תכלת טכיילעס
תכסיסי־מלחמה טאַכסיסע־מילכאָמע
תכריכים טאַכריכים
תכשיט

תכשיטים

טאַכשעט

טאַכשיטים

תל טעל
תל־אביב טעל־אַוויוו (אָדער אַמאָל טעל־אָוויוו)
תל־כוח טעל־קאָיעך
תלוי טאָלע
תליה

תליות

טליִע

טליִעס

תלין

תלינים

טאַליען

טאַליאָנים

תל־עולם טעל־אוילעם
תלמוד טאַלמוד
תלמוד־בבלי טאַלמוד־באַוולי
תלמוד־ירושלמי טאַלמוד־יערושאַלמי
תלמוד־תורה

תלמוד־תורות

טאַלמעטוירע

טאַלמעטוירעס

תלמיד

תלמידים

טאַלמעד

טאַלמידים

תלמיד־חכם

תלמידי־חכמים

טאַלמעד־כאָכעם

טאַלמידע־כאַכאָמים

תלמיד־מובהק טאַלמעד־מוּווהעק
תלמידה

תלמידות

טאַלמידע

טאַלמידעס

תם טאַם
תם־ונישלם טאַם־ווענישלעם
תמוז טאַמעז
תמונת־אות טמונעס־אָס
תמיד טאָמעד
תמיכה טמיכע
תמים טאָמעם
תמימות טמימעס
תמצית

תמציתים

טאַמצעס

טאַמצייסים

תנא

תנאים

טאַנע

טאַנאָיִם

תנא־ברא טאַנע־באַרע
תנאי

תנאים

טנײַ

טנאָיִם

תנאי־קודם־למעשה טנײַ־קוידעם־לעמײַסע
תנועה

תנועות

טנוע

טנועס

תענוג

תענוגים

טײַנעג

טײַנוגים

תענית

תעניתים

טאָנעס

טאַנייסים

תענית־ציבור טאַנעס־ציבער
תפוס טאָפֿעס
תפוצות(־ישראל) טפֿוצעס(־ייִסראָעל)
תפיל

תפילין

טפֿיל

טפֿילן

תפילה

תפילות

טפֿילע

טפֿילעס

תפילת־הדרך טפֿילעס־האַדערעך
תפיסה

תפיסות

טפֿיסע

טפֿיסעס

תפיסה־בטוח

תפיסה־בטוחים

טפֿיסע־בעטועך

טפֿיסע־בעטוכים

תפסן

תפסנים

טאַפֿסן

טאַפֿסאָנים

תקומה טקומע
תקופה

תקופות

טקופֿע

טקופֿעס

תקיעה

תקיעות

טקיִע

טקיִעס

תקיעה־גדולה טקיִע־גדוילע
תקיעת־כף טקיִעס־קאַף
תקיף

תקיפים

טאַקעף

טאַקיפֿים (אָדער אַמאָל טקיפֿים)

תקיפֿות טקיפֿעס
תקנה

תקנות

טאַקאָנע

טאַקאָנעס

תקער טאַקער
תרבות טאַרבעס
תרגום טאַרגעם
תרגום־לשון טאַרגעם־לאָשן
תרועה

תרועות

טרוע

טרועס

תרופה

תרופות

טרופֿע

טרופֿעס

תרח טערעך
תרי״ג מיצוות טאַריאַג מיצוועס
תרעומות טאַרומעס
תרפ״ט (אלפים) טאַרפּאַט (אַלאָפֿים)
תשבורת טישבוירעס
תשבחות טישבאָכעס
תשובה

תשובות

טשוּווע

טשוּוועס

תשוקה

תשוקות

טשוקע

טשוקעס

תשליך טאַשלעך
תשמיש טאַשמעש
תשמיש־המיטה טאַשמעש־האַמיטע
תשמישי־קדושה טאַשמישע־קדושע
תשר״ק טאַשראַק
תשר״ק־לשון טאַשראַק־לאָשן
תתחדש טיסכאַדעש

רעפערענצן[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

  1. אינעם סאוויעטיש-יידישן אויסלייג, האט מען אפיציעל איינגעפירט צו שרייבן אויך לשה"ק ווערטער מיטן יידישן אויסלייג.
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm לויט "מאָדערן ייִדיש־ענגליש ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך" פֿון אוריאל ווײַנרײַך
  3. a b c d לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד
  4. דער לשון קודש פֿאַרגאַנגענהייט־ווערב וואַס באַטײַט "פֿאַרווערן" אויף ייִדיש. דאָס ניצט מען אין דעם ייִדישעם ווערב "אסרן"
  5. דער לשון קודש פֿאַרגאַנגענהייט־ווערב וואַס באַטײַט "אָנקוקן" אויף ייִדיש. דאָס ניצט מען אין דעם ייִדיש ווערב "בדקען" אָדער געשריבן "בדקענען"
  6. דער לשון קודש פֿאַרגאַנגענהייט־ווערב וואַס באַטײַט "אײַנרעדן" אויף ייִדיש. דאָס ניצט מען אין דעם ייִדיש ווערב "פועלן" אָדער געשריבן "בדקענען"
  7. דער לשון קודש פֿאַרגאַנגענהייט־ווערב וואַס באַטײַט "אָפּלאָזן" אויף ייִדיש. דאָס ניצט מען אין דעם ייִדישעם ווערב "פטרן"