לדלג לתוכן

ליסטע פון דייטשע ווערבן אויף אידיש

פֿון װיקיפּעדיע
נישט ענדערן!
נישט ענדערן!
דער אַרטיקל איז אין מיטן באַאַרבעטן. און עס קען זײַן קורץ, אומפארשטענדלעך אד"ג. ביטע ניט ענדערן דעם אַרטיקל כּל־זמן דער מוסטער איז דערבײַ.

דער מוסטער קען בלײַבן ביז אַ װאָך אָן דײַטיקע ענדערונגען.


א ליסטע פון גלייכנעמיגע ווערבן אויף אידיש און דייטש לויט אן ארדענונג פונעם א-ב.

א[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 • אכטן - Achten
 • אנרופן - Anrufen
 • אנפאנגען - Anfangen
 • ארבייטן - Arbeiten
 • אנקומען - Ankommen
 • אנבליקן - Anblicken
 • אויפשטיין - Aufstehen
 • אננעמען - Annehmen
 • אטמען - Atmen
 • איינלאדן - Einladen
 • איינטרעטן - Eintreten
 • אויסקומען - Auskommen
 • אויפשטעלן - Aufstellen
 • אויסשטעלן - Ausstellen
 • אויפוועקן - Aufwachen
 • אקצעפטירן - Akzeptieren
 • אויפנעמען - Aufnehmen
 • אויפהאלטן - Aufhalten
 • אויסהאלטן - Aushalten
 • אויסזאגן - Aussagen
 • איינריכטן - Einrichten
 • אויפוואקסן - Aufwachsen
 • אנטדעקן - Entdecken
 • אויפדעקן - Aufdecken
 • אויפגעבן - Aufgeben
 • אויפווארעמען - Aufwärmen
 • אויפריכטן - Aufrichten
 • אויפקלערן - Aufklären
 • אויסדרוקן - Ausdrücken
 • אפגעבן - Abgeben
 • אנלייטן - anleiten
 • אפשטעלן - Abstellen
 • אויסרעדן - Ausreden
 • אפרעדן - Abreden
 • אנפירן - Anführen
 • איינפירן - Einführen
 • אויספירן - Ausführen
 • אויסזעהן - Aussehen
 • איבערצייגן - Überzeigen
 • איבערזעצן - Übersetzen
 • איבערטרייבן - Übertreiben
 • איבערשפרינגן - Überspringen
 • איבערלעבן - Überleben
 • איבערדרייען - Überdrehen
 • איבערקערן - Überkehren
 • איינשטעלן - Einstellen
 • אויסרופן - Ausrufen
 • אפרופן -Abrufen
 • אויסברעכן - Ausbrechen
 • אויפרעגן -Aufrege
 • אויסציען - Ausziehen
 • ארויסציען - Herausziehen
 • אויפטרעטן - Auftreten
 • ארויסגעבן - Herausgeben
 • אויפצייכנען - Aufzeichnen
 • אנצייכנען - Anzeichnen
 • אויסצייכנען - Auszeichnen
 • אויפהייבן - Aufheben
 • אנטראגן - Antragen
 • ארויסווארפן - Herauswerfen
 • אוועקווארפן - Wegwerfen
 • אויסשפילן - Ausspielen
 • אויסרעכענען - Ausrechnen
 • איינרעכענען - Einrechnen
 • אפרעכענען - Abrechnen
 • אויסשפארן - Aussperren
 • איינשפארן - Einsperren
 • איינפלעכטן - Einflechten
 • איינשרייבן - Einschreiben
 • אנמעלדן - Anmelden
 • אויסלאזן - Auslassen
 • ארויסלאזן - Herauslassen
 • אנרייסן - Anreißen
 • אויסרייסן - Ausreißern
 • אפרייסן - Abreißen
 • אויפהענגען - Aufhängen
 • איבערפאלן - Überfallen
 • אויפלייגן - Auflegen
 • אויסלייגן - Auslegen
 • אויסלייזן - Auslösen
 • אויסבעטן - Ausbetten
 • אפשערן - Abscheren
 • אפשניידן - Abschneiden
 • אויסשניידן - Ausschneiden
 • איינשליסן - Einschlißen
 • אויפבויען - Aufbauen
 • אויפקלעבן - Aufkleben
 • אויפמאכן - Aufmachen
 • אפמאכן - Abmachen
 • אפשטרייטן - Abstreiten
 • אויסמאכן - Ausmachen
 • אנפילן - Anfüllen
 • אנקניפן - Anknüpfen
 • אנזעצן - Ansetzen
 • אנטזאגן - Entsagen
 • אויסארבעטן - Ausarbeiten

ב[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 • באקן - Backen
 • באדן - Baden
 • ביגלען - Bügeln
 • ברויכן - Brauchen
 • באזירן - Basieren
 • באשטעלן - Bestellen
 • באפעלן - Befehlen
 • באדאנקן - Bedanken
 • באדויערן - Bedauern
 • באערדיגן - Beerdigen
 • באדעקן - Bedecken
 • באדארפן - Bedarfen
 • באדייטן - Bedeuten
 • באדראען - Bedrohen
 • באדינען - Bedienen
 • באיילן - Beeilen
 • בויען - Bauen
 • בייגן - Beigen
 • באפרייען - Befreien
 • באהינדערן - Behindern
 • באהויפטן - Behaupten
 • ברעכן - Brechen
 • בליען - Blühen
 • בעטן - Bieten
 • בלעטערן - Blättern
 • בייסן - Beißen
 • ברענען - Brennen
 • ברענגען - Bringen
 • באווייזן - Beweisen
 • באַרייען - Bereuen
 • בליצן - Blitzen
 • באנעמען - Benehmen
 • באארבעטן - Bearbeiten
 • באגעגענען - Begegnen
 • באגרוסן - Begrüßen
 • באפרעגן - Befragen
 • באגרייפן - Begreifen
 • באגראבן - Begraben
 • באטרעפן - Betreffen
 • באשמוצן - Beschmutzen
 • באקרוינען - Bekrönen
 • באלוינען - Belohnen
 • באשטימן - Bestimmen
 • באקעמפן - Bekämpfen
 • באניצן - Benutzen
 • בראטן - Braten
 • באזייטיגן - Beseitigen
 • באריכטן Berichtet
 • באזעצן - Besetzen
 • באזיצן - Besitzen
 • באזארגן - Besorgen
 • באווערבן - Bewerben
 • באזיגן - Besiegen
 • באקוקן - Begucken
 • באפאערצוגן - Bevorzugen
 • באשרייבן - Beschreiben
 • באפאסן - Befassen
 • באטאנען - Betonen
 • ברעקלן - Bröckeln
 • באצויבערן - Bezaubern
 • בלייבן - Bleiben
 • באצייכנען - Bezeichnen
 • בלאזן - Blasen
 • באשטראפן - Bestrafen
 • באפעלקערן - Bevölkern
 • באוויינען - Beweinen
 • באוועגן - Bewegen
 • באשווערן - Beschwören
 • בילדן - Bilden
 • באזידלען - Besiedeln
 • באשליסן - Beschließen
 • בייטרעטן -Beitreten
 • בארואיגן - Beruhigen
 • באיינדרוקן - Beeindrucken
 • באיינפלוסן - Beeinflussen
 • באשולדיגן - beschuldigen
 • באזוכן - Besuchen
 • בערשטן - Bersten
 • באשעפטיגן - Beschäftigen
 • באצאלן - Bezahlen
 • באליידיגן - Beleidigen
 • באגלייטן - Begleiten
 • ביגלען - Bügeln

ג[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 • גריסן - Grüßen
 • גלייבן - Glauben
 • געבן - Geben
 • געניסן -Genießen
 • גרייפן - Greifen
 • געפעלן - Gefallen
 • גליטשן - Glitschen
 • גראבן - Graben
 • געהערן - Gehören
 • געהאָרכן - Gehörchen
 • געדולדן - Gedulden