לדלג לתוכן

לינדז (אויג)

פֿון װיקיפּעדיע
א געמעל וואס משל'ט אויס, רעכטס, וויאזוי דער אביעקט איז פון דער נאנט, אז די קארנעע האט נישט דעם גאנצן פאקוס פונעם אביעקט, מוז דאס דורך גיין א רינדעכיגער דיקער לינדז צו דער רעטינע, כדי צו מאכן שטערקערע ברעכונג. לינקס: אויב דער אביעקט איז פון די ווייטנס, פעלט נישט אויס די שטארקע ברעכונג, ווייל די קארנעע האט דעם גאנצן פאקוס ממילא, ציען זיך צוזאם די מוסקל און ציען אויס די לינדז זאל זיין פלאך און דין. גייען די ליכט שטראלן דורך דעם פלאכן לינדז צו דער רעטינע, מיט ווייניגער ברעכונג.
דיאגראם פון דעם מענטשלעכן אויג

די לינדז איז א דורכזיכטיגער סטרוקטור אינעווייניג פון אויג, וואס צוזאמען מיט דער קארנעע, העלפט עס צו רעפרעקטען די ליכט שטראלן אריין אין דעם אויג צו פאקוסירן אויף דער רעטינע.

אין מענטשן איז דער ריפרעקטיוו פאוער פון דער לינדז איז זיין נאטורליכער סביבה בערך 15 דיאפטערס. ד.ה. איין פערטל פון דעם אויגס טאטאלער קראפט.