לימביק סיסטעם

פֿון װיקיפּעדיע

די לימביק סיסטעם איז פאראנטווארטליך פאר די מערהייט קאמפליצירטע סיגנאלן פונעם מוח, אראפ צום חוט השדרה.

דאס זענען אזעלכע פֿונקציעס, ווי דאס באוועגן די הענט, ווינקען מיט די אויגן, שמעקן עפעס, אדער רירן מיט די פֿיס.