כראמאזאם

פֿון װיקיפּעדיע

כראמאזאם אדער כראמאסאם איז דער מאלעקול פון די.ען.עי. וואס אנטהאלט די קריטישע גענעס פון די קערפער און אינפארמאציע וויאזוי צו צוטיילן די צעלן און מאכן וואקסן. עס קומט אין פארעם פון 2 לאנגע שטרענגלעך צוזאם געדרייט און געפלאכטן.

ביי א מענטש איז דא אין יעדער צעל יאדער דאס וואס איז די די.ען.עי. - 46 כראמאזאמען. דאס ווערט פראדוצירט און צאמגעשטעלט בשעת די סעקס פון טאטע און מאמע. 23 קומט פון טאטע און 23 קומט פון מאמע.