כינעזישע שריפט

פֿון װיקיפּעדיע

כינעזישע שריפֿט באדייט די סימבאלן וואס מען ניצט צו שרייבן כינעזיש און יאפאניש. אמאל פלעג מען שרייבן אויך קארעיש און וויעטנאמעזיש אין כינעזישער שריפט. די שריפט גייט צוריק בערך 4000 יאר. די שריפט פאראייניגט די פארשידענע כינעזישע שפראכן.

די סימבאלן אין כינעזישער שריפט זענען נישט קיין אותיות; זיי זענען גאנצע ווערטער.

טראדיציאנעל שרייבט מען כינעזיש פון ארויף אראפ, אבער היינט שרייבט מען פון לינקס אויף רעכטס.

היינט שרייבט מען טייל כאראקטערס אין א פארפשוטערטן אופן, אבער דאס איז נישט גלייך אין כינע און יאפאן.

פארגלייכונג פון טראדיציאנעלע כינעזישע שריפט, פארפשוטערטע כינעזישע שריפט און פארפשוטערטע יאפאנישע שריפט
טראדיציאנעלע כינעזיש פארפשוטערטע כינעזיש יאפאניש באדייט
פארפשוטערט אין יאדערלאנד כינע, נישט אין יאפאן עלעקטריע
קויפֿן
אפֿן
מזרח
אויטא, פֿארמיטל
רויט (אויף יאפאניש: פאמס)
פֿערד
גארנישט
פֿויגל
הייס
צײַט
שפראך
פארפשוטערט אין יאפאן, נישט אין יאדערלאנד כינע פראוויזאריש
פושקע
בודהא
טובה
מאראל, צדקות
בעטן צו, דינען

רוב ווערטער אין כינעזיש שרייבט מען מיט צוויי כאראקטערס.