לדלג לתוכן

כאן נמצאו וכאן היו

פֿון װיקיפּעדיע

כאן נמצאו וכאן היו איז א כלל און תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף עה, עמוד ב וואס זאגט אז מען טרעפט א מום און אגיוויסע ממונדיקע רשות, דארף מען אנעמען אז סאיז דארט גישין און נישט און א אנדערען רשות.

דער רמב"ן און כתובות פסקנט אז מזאגט דאס נאר און איסורים, אבער רוב ראשונים אלטן אז סאיז אויך און דיני ממונות.