יוסף צבי כהנא

פֿון װיקיפּעדיע

יוסף צבי כהנא האט געדינט אלס חזן אין ווילנא צווישן די יארן תרמ"ט און תרנ"ו.

אבער ער האט זיך דארט צואמפערט מיטן גבאי און יענער האט געמאכט א בלבול אויף אים, און מ'האט אים דערפאר פארטריבן.

ער איז אריבער קיין יעליסאוועטגראד, און פון דארט קיין כארקאוו וואו ער איז געשטארבן זייענדיג א יונגער מענטש.