לדלג לתוכן

טארף

פֿון װיקיפּעדיע
טאָרף אין סקאטלאנד

טאָרף איז אַן אָרגאַנישע סובסטאַנץ װאָס געפֿינט זיך אין מאָכיגע, זױערע זומפּן. טאָרף אַנשטײט אַזױ: אין זומפּן װאַקסט טאָרף-מאָך (װיסנשאַפֿטלעכער נאָמען: Sphagnum) און צוליב די זױערע סבֿיבֿה װאָס איז אָרעם אין זױערשטאָף װערט ניט אינגאַנצן פֿאַרפֿױלט. די דאָזיגע פֿלאַנצלעכע מאַטעריִע װאָס װערט ניט אינגאַנצן פֿאַרפֿױלט הײסט טאָרף. טאָרף האָט אַ װיכטיגע װירטשאַפֿטלעכע באַדײַטונג, װײַל מען באַנוצט עס פֿאַר ברענען, װי נאַפֿט און קױלן.