וואלט קאר

פֿון װיקיפּעדיע

שעווראלע וואלט איז א מישלינג עלעקטרישער אויטא פאבריצירט דורך דער שעווראלע אפטיילונג פון דזשענעראל מאטארס. אדער ווי עס ווערט גערופן עלעקטער קאר ווערט באצייכנט אלס אמעריקע'ס ענטפער פאר אפעק

דער הויפט אויפטו פון דעם קאר איז אז א דורכשניטליכער מענטש דארף קיינמאל נישט נוצן דערפאר קיין גאזאלין ד.ה. אז עס קען מיט א פולער קראפט באטעריע פארן ביז א צירקע פון מייל אן קיין איין טראפ גאזאלין נאר עס פארט בלויז אויף אן עלעקטערישן שטראם