לדלג לתוכן

העלט קעיר

פֿון װיקיפּעדיע

העלט קעיר צאמגעשטעלט פון צוויי ענגלישע ווערטער געזונט אויפֿפאסן אדער אפגעבונג דאס איז דער באהאנדלונג, אפהאלט, היילונג, און פארוואלטונג פון קרענק און דער פערזערווירונג פון מענטאלע און פיזיקאלע גוט פארבלייבונג דורך דינסטן צוגעשטעלט פון מעדיצין'שקיייט און שוועסטעריי, סייענטיסטן און דאקטוירים.

לויט די אנגענומענע טערמין באטיטולט מען דעם סיסטעם אלע שפיטעלער און אינשורענס און אפילו רעגירונג פראגראמען וואס געבן זיך אפ צו מאכן פארשריט און פארשפרייטן דעם געזונטהייט באגריף.