הויפט טאוול

פֿון װיקיפּעדיע
הויפט־טאָוול ASRock K7VT4A Pro מאדעל

הױפּט־טאָװל (ניט אָפֿיציעל איבערגעזעצט פון Mainboard) איז דער הויפט געדרוקטער שטראמקרייז טאָוול (printed circuit board) פון א קאמפיוטער. אלע עיקרדיקע באשטאנדטיילן פונעם קאמפיוטער זיינען אן אינטעגראלישע טייל פון דעם הױפּט־טאָװל, דאס איז כולל דער פראצעסאר, זיכרון קארטע, עקראן קארטע אא"וו.

אויפן הויפט־טאוול געפינען זיך עלעקטראנישע קאמפאנענטן ווי רעזיסטארן, קאנדענסאטארן און אינדוקטארן.