האלדז ווייטאג

פֿון װיקיפּעדיע
געשאוואלן הלאדז.

האלדז ווייטאג אין ענגליש Pharyngitis דאס איז א ווייטיקדיגע אנטצינדונג פון דעם אינעווייניגסטן האלדז וואס הייסט פארינקס, עס קען אויך אריינרעכענען די אנצינדונג פון די מאנדעלן.

דער מערסט טרעפענדער גורם צו דער אנטצינדונג איז די אינפעקציע וואס 90% פראצענט איז פון א ווירוס. דאס איבעריגע ביי באקטעריע אינפעקציע.